ТЕПЛОВА РАДІАЦІЯ
Оценка 4.7

ТЕПЛОВА РАДІАЦІЯ

Оценка 4.7
docx
21.11.2021
ТЕПЛОВА РАДІАЦІЯ
Л2-002905.docx

ТЕПЛОВА РАДІАЦІЯ.

1.4.1. Розрахункові формули і приклад розрахунку.

Випромінювальна здатність тіла:

,                                         (1.27)

де = 0…1 – ступінь чорноти тіла; = 5.67 Вт/м2К4– коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла; Т – абсолютна температура тіла, К.

Питома потужність теплового потоку, яка передається з поверхні одного тіла з температурою Т1 до поверхні іншого з температурою Т2 випромінюванням, для двох паралельних стінок, Вт/м2:

,                                  (1.28)

де зведений ступінь чорноти системи тіл:

,                                                    (1.29)

де , – ступені чорноти тіл.

Для тіл будь якої форми, з яких менше з тіл опукле:

,                                                     (1.30)

де F1, F2 – площі поверхонь меншого і більшого тіл відповідно, м2.

Потужність теплового потоку:

Q = q·F1  .                                                    (1.31)

 

Приклад. Визначити витрати теплоти випромінюванням сталевою трубкою діаметром d=70 мм, довжиною l =3 м з температурою t1 = 227ºC, якщо труба знаходиться :

а) у великому цегляному приміщенні, температура стінок якого t1 = 27ºC ;

б) у цегляному каналі, переріз якого (0,3x0,3) м2, якщо температура стінок     t2 = 27ºC.

 

a) Згідно з умовою задачі поверхня труби значно менша від площі поверхні стінок приміщення (F1 < <  F2). Тому  (див. рівняння 1.30). Для окисненої сталі (див. додаток) =0.79. Питома потужність згідно з (1.28):

Потужність теплового потоку від поверхні труби за (1.31):

,

де  м2.

б) Площа поверхні цегляного каналу:

 м2.

Згідно з додатком для цегли ступінь чорноти .

Зведений ступінь чорноти:

Витрати тепла з поверхні труби:

 


 

ТЕПЛОВА РАДІАЦІЯ. 1.4.1. Розрахункові формули і приклад розрахунку

ТЕПЛОВА РАДІАЦІЯ. 1.4.1. Розрахункові формули і приклад розрахунку

C . a ) Згідно з умовою задачі поверхня труби значно менша від площі поверхні стінок приміщення (

C . a ) Згідно з умовою задачі поверхня труби значно менша від площі поверхні стінок приміщення (
Скачать файл