Тестовые задания
Оценка 4.7

Тестовые задания

Оценка 4.7
Контроль знаний
docx
информатика
Взрослым
16.11.2017
Тестовые задания
Контроль знании обучающихся по нескольким темам на государственном языке. Тестовые задания три варианта по тридцать вопросов и пять ответов. Есть по два правильных ответа. Проверка знании на промежуточной аттестации. Тесты также можно применить для проверки знанииучащихся 10 - 11 классов.
Информатика 3 нұсқа.docx
Информатика     3 ­  нұсқа 1.Ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру, тасымалдау және оны пайдалану заңдылықтары  мен тәсілдері зерттейтін ғылым пән... А) информация; В) информатика; С) кибернетика: Д) телекоммуникация;        2.Дербес компьютер құрамына кіретін негізгі жабдықтар: А) дисплей, монитор, джостик, стиммер; В) перне тақта, жүйелік блок, дисплей, тышқан;          С) дисплей,сканер,дигитайзер,жүйелік блок;  Д) модем, CDROM, клавиатура, принтер. 3. Байт дегеніміз­ А) 1 немесе 0 арқылы өрнектелетін ақпарат бірліктерінің саны; В) компьютер жедел жадындағы әріптің кодын өзгерту тәсілі; С) сегіз биттен тұратын тізбек; Д) он алтылық цифрлар комбинациясы.  4. Адам мен компьютер арасындағы қарым – қатыныс тәсілін не деп атайды? А) Команда В) Интерфейс С) Процессор Д) Жад 5. Жүйелік блок не үшін қажет? А) ақпаратты өңдеу үшін;  В) ақпаратты өңдеуге дайындау үшін;     С) мәтіндік және графиктік ақпараттарды енгізу үшін;     Д) ақпаратты көрсету үшін. 6.Модем дегеніміз не? А) магниттік таспадағы мәлімет жинаушы; В) компьтерді басқаратын манипулятор типтес жабық; С) мәліметтерді қатты дискіге шығаратын жабдық; Д) байланыс каналдары арқылы алыстағы компьютерлер арасындағы ақпарат алмасу  жабдығы. 7 Бір белгі тобынан екінші белгі тобына көшіру жолын ... деп атайды. А. Таңбалау В. Жазу С. Кодылау Д. Белгілеу 8. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі? А. Байт     В. Кбайт      С. Код     Д. Бит 9. 8 биттен тұратын кодты ... деп атайды. А. Цифр     В. Байт      С. Код      Д. Бит 10. 1 Гигабайт =  А. 1 килобайт    В. 1024 мегабайт    С. 1000000 байт     Д. 1024000 байт 11. Ақпаратты енгізу құрылғысына не жатады? А. Монитор В. Принтер С. Клавиатура Д. Жұмыс үстелі 12. Ақпаратты шығаратын құрал? А. Монитор     В. Клавиатура     С. Жүйелік блок      Д. Жады 13. Информацияны шығаратын құрылғыларды көрсет: А. Жүйелік блок, джойстик      В.Дауыс ұлғайтқыш, монитор, принтер С. Клавиатура, маус                  Д. Жады 14. Компьютер жұмыс жасау үшін қажетті негізгі құрылғылар жиынтығы? А. Микрофон, колонка          В. Жүйелік блок, клавиатура, монитор С. Принтер, сканер                Д. Тышқан, джойстик                        Е Қатты диск 15 Жүйелік блоктың құрамына не кірмейді? A. Сканер            B. Аналық қондырғы С. ОСҚ, ТСҚ (ОЗУ, ПЗУ)          Д. Тактілік жиіліктің генераторы 16.Магниттік диск неден тұрады? А. Сызықтардан                В .Бағанадан  С .Сегменттерден             Д .Ұяшықтардан    Е.Жолдардан (концентрических окружностей)     17.Микропроцессордың құрамында: А. Шығару құрылғысы бар               В. Жады жоқ С. Тұрақты және жедел жады бар     Д. Енгізу құрылғысы бар     Е. Жұмсақ дисктер бар 18.Қатқыл дискіні көп жағдайда қалай атайды? А. винчестер        В. магнитті диск С. Дискет              Д. метал дикілер          Е. курсор 19.Компьютердің ең басты бөлігі, «миы» А .перне тақта               В. монитор С. Процессор                 Д. жедел жады                 Е.диск 20. Аналқы тақша дегеніміз не? А.мәтіндік және графикалық ақпараттарды компьютердің жедел жадынан   В. қағазға басып шығаруға арналған құрылғы С. көптеген жартылай өткізгішті элементтерден тұратын және компьютерде барлық  есептеулер мен ақпарат өңдеуге жұмыстарын жүргізетін электрондық микросхема Д. мәтіндік және графикалық ақпартты кескіндеуге арналған құрылғы Е. процессор, жедел жад микросхемалары, шина және басқа да құрылғылар орналасқан  дербес компьютердің негізгі тақшасы 21. . . . принтердің түріне жатпайды А .Инелік принтер           В. Сия бүріккіш принтер  С. Лазерлік                       Д. дыбыстық принтер 22. Байт дегеніміз­ А. 1 немесе 0 арқылы өрнектелетін ақпарат бірліктерінің саны; В. компьютер жедел жадындағы әріптің кодын өзгерту тәсілі; С. сегіз биттен тұратын тізбек; Д. он алтылық цифрлар комбинациясы. 23. Адам мен компьютер арасындағы қарым – қатыныс тәсілін не деп атайды? А. Команда          В. Интерфейс        С. Процессор                Д. Жад 24. Бірінші есептеуіш машиналар қай жылы жасалды ? А. 1953жылы      В. 1976жылы С. 1946 жылы Д. 1985 жылы 25 Операциялык жүйелерге жататындар: A. MS­Office, Coler Draw.           B. MS­DOS, Unix, Windows. С.MS­Word, Word Pad, Power­Point.       Д. Norton.               E MS­Excel, MS­Access.

Тестовые задания

Тестовые задания

Тестовые задания

Тестовые задания

Тестовые задания

Тестовые задания
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
16.11.2017