XII դասարան, Հայոց պատմություն (34ժամ) I կիսամյակ
Оценка 4.7

XII դասարան, Հայոց պատմություն (34ժամ) I կիսամյակ

Оценка 4.7
doc
10.05.2020
XII դասարան, Հայոց պատմություն  (34ժամ)  I կիսամյակ
12_hayoc_patmutyun.doc

XII դասարան, Հայոց պատմություն  (34ժամ)

 I կիսամյակ

²ÙÇë,

³Ùë³Ãիվ

¸³ëÇ N

¸³ëÇ µ³ÅÇÝÁ,ûٳÝ, ÝÛáõÃÁ

 

îݳÛÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ ñáõÃÛáõÝ

 

1.

Ներածություն

 

     Բաժին 1. Խորհրդային Հայաստանը ԽՍՀՄ կազմում

Թեմա 1. Սոցիալիստական հասարակության ձևավորումը

 

2.

Նոր տնտեսական քաղաքականությունը: Արդյունաբերացում և կոլեկտիվացում

Էջ5-10

 

3.

Հասարակական –քաղաքական կյանքը

Էջ 11-14

 

4.

ՀԽՍՀ-ն միութենական հանրապետություն

Էջ 14-16

Թեմա2. Հայ ժողովուրդը հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին

 

5.

Հայ ժողովրդի ներդրումը մեծ հայրենականում

Էջ 17-21

 

6.

Հայ առաքելակ³ն եկեղեցին և սփյուռքահայությունը 2-րդ աշխարհամարտի տարիներին

Էջ 22-25

Թեմա 3. Հետպատերազմյան տարիները 1945-1985թթ.

 

7.

Հանրապետության սոցիալ -տնտեսական դրությունը 1945-1965թթ.

Էջ 25-27

 

8.

Հանրապետության քաղաքական դրությունը 1945-1965թթ.

Էջ 27-30

 

9.

Սոցիալիտական համակարգի հակասությունների սրումը

Էջ 31-35

Թեմա 4. Խորհրդային Հայաստանը վերակառուցման շրջանում

 

10.

Վերակառուցման քաղաքականությունը և Հայաստանը

Էջ 36-39

 

11.

Արցախյան շարժումը

Էջ 39-44

 

12.

Հայաստանի անկախացման գործընթացը

Էջ 45-48

 

13.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Բաժին 2.  Հայկական պետականությունը արդի փուլում

 Թեմա 1. ՀՀ

 

14.

Անկախ պետականության կայացման գործընթացը

Էջ 49-52

 

15.

Սոցիալ-տնտեսական դրությունը

Էջ 52-56

 

16.

Հասարակական- քաղաքական կյանքը

Էջ 57-61

 

17.

ՀՀ միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը

Էջ 62-65

Թեմա 2. ԼՂՀ

 

18.

Անկախության հռչակումը:Արցախյան ազատագրական պատերազմը

Էջ 66-68

 

19.

Շուշիի ազատագրումը

Էջ 68-72

 

20.

ԼՂՀ միջազգային դրությունը

Էջ 72-75

 

21.

Գործնական աշխատանք

 

22.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Բաժին 3. Հայկական սփյուռքը

 

23.

Սփյուռքահայությունը 1920-1939թթ.

Էջ 76-80

 

24.

Հայրենադարձությունը 1946-1991թթ.:Սփյուռքահայ կենտրոնները

Էջ 81-85

 

25.

Հասարակական-քաղաքական կյանքը:Հայրենիք-սփյուռք կապերը

Էջ 85-89

 

26.

Հայրենիք- սփյուռք հարաբերությունները

Էջ 90-92

 

27.

Հասարակական-քաղաքական կյանքը:Համայնքները արդի փուլում

Էջ 93-97

Բաժին 4. Հայկական մշակույթը նորագույն շրջանում

 

 

28.

Կրթական նոր համակարգը: Գիտության զարգացումը

Էջ 98-101

 

29.

Գրականությունը և արվեստը: Սփյուռքի հոգևոր-մշակութային  կյանքը

Էջ 102-106

 

30.

Կրթությունը և գիտությունը 1945-1991թթ.

Էջ 106-109

 

31.

Գրականությունը և արվեստը: Սփյուռքահայ մշակույթը

Էջ 110-117

 

32.

Հայկական մշակույթի արդի վիճակը

Էջ 118-125

 

33.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 

34.

Ամփոփում

 


X II դասարան, Հայոց պատմություն ( 34 ժամ)

X II դասարան, Հայոց պատմություն ( 34 ժամ)

պատերազմը Էջ 66-68 19. Շուշիի ազատագրումը Էջ 68-72 20. ԼՂՀ միջազգային դրությունը Էջ 72-75 21. Գործնական աշխատանք 22. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Բաժին 3. Հայկական սփյուռքը…

պատերազմը Էջ 66-68 19. Շուշիի ազատագրումը Էջ 68-72 20. ԼՂՀ միջազգային դրությունը Էջ 72-75 21. Գործնական աշխատանք 22. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Բաժին 3. Հայկական սփյուռքը…
Скачать файл