Ամատոմիա, ընդհանուր թեմաներ
Оценка 4.8

Ամատոմիա, ընդհանուր թեմաներ

Оценка 4.8
pptx
10.05.2020
Ամատոմիա, ընդհանուր թեմաներ
8.pptx

N1հիմնական դպր. Դասարան 8ա Առարկա Կենսաբանություն Ուսուցիչ Ա

N1հիմնական դպր. Դասարան 8ա Առարկա Կենսաբանություն Ուսուցիչ Ա

Նոր Հաճնի N1հիմնական դպր.
Դասարան 8ա
Առարկա Կենսաբանություն
Ուսուցիչ Ա. Չոբանյան

Ձեր կյանքը դաժան ուսուցիչ է, ով ստիպում է լրացնել ձեր բաց թողած գիտելիքները հենց ձեր մարմնի վրա: Ստիվեն Ռեյսֆորդ

Ձեր կյանքը դաժան ուսուցիչ է, ով ստիպում է լրացնել ձեր բաց թողած գիտելիքները հենց ձեր մարմնի վրա: Ստիվեն Ռեյսֆորդ

Ձեր կյանքը դաժան ուսուցիչ է, ով ստիպում է լրացնել ձեր բաց թողած գիտելիքները հենց ձեր մարմնի վրա: Ստիվեն Ռեյսֆորդ

Նոր Հաճն N1 Ա.Չոբանյան

Նոր Հաճն N1 Ա.Չոբանյան

Նոր Հաճն N1
Ա.Չոբանյան

Նոր Հաճն N1 Ա.Չոբանյան

Նոր Հաճն N1 Ա.Չոբանյան

Նոր Հաճն N1
Ա.Չոբանյան

Վերջին ընդհանուր հարցը Նոր Հաճն N1 Ա.Չոբանյան

Վերջին ընդհանուր հարցը Նոր Հաճն N1 Ա.Չոբանյան

Վերջին ընդհանուր հարցը

Նոր Հաճն N1
Ա.Չոբանյան

Թվել կրծքավանդակի մեջ մտնող ոսկրերը և դրանց միացման ձևերը: Կրծոսկր, 12 զույգ կողոսկրեր, ողնաշարի կրծքային բաժնի ողեր: Կողոսկրերը կրծոսկրին՝ կիսաշարժուն, կողոսկրերը ողնաշարինշարժուն միացում: Հետ Պատասխան

Թվել կրծքավանդակի մեջ մտնող ոսկրերը և դրանց միացման ձևերը: Կրծոսկր, 12 զույգ կողոսկրեր, ողնաշարի կրծքային բաժնի ողեր: Կողոսկրերը կրծոսկրին՝ կիսաշարժուն, կողոսկրերը ողնաշարինշարժուն միացում: Հետ Պատասխան

Թվել կրծքավանդակի մեջ մտնող ոսկրերը և դրանց միացման ձևերը:

Կրծոսկր, 12 զույգ կողոսկրեր, ողնաշարի կրծքային բաժնի ողեր:
Կողոսկրերը կրծոսկրին՝ կիսաշարժուն, կողոսկրերը ողնաշարինշարժուն միացում:

Հետ

Պատասխան

Թվել գանգի բաժինները և ոսկրերը : Դիմային 15, ուղեղային 8 Հետ Պատասխան

Թվել գանգի բաժինները և ոսկրերը : Դիմային 15, ուղեղային 8 Հետ Պատասխան

Թվել գանգի բաժինները և ոսկրերը:

Դիմային 15, ուղեղային 8

Հետ

Պատասխան

Որո՞նք են ուսագոտու ոսկրերը 2 անրակ, 2 թիակ Հետ Պատասխան

Որո՞նք են ուսագոտու ոսկրերը 2 անրակ, 2 թիակ Հետ Պատասխան

Որո՞նք են ուսագոտու ոսկրերը

2 անրակ, 2 թիակ

Հետ

Պատասխան

Թվել ողնաշարի բաժինները և ամեն մի բաժնում առկա ողերի քանակը: Պարանոցային 7, կրծքային 12, գոտկային 5, սրբանային 5, պոչուկային 4-5; Հետ Պատասխան

Թվել ողնաշարի բաժինները և ամեն մի բաժնում առկա ողերի քանակը: Պարանոցային 7, կրծքային 12, գոտկային 5, սրբանային 5, պոչուկային 4-5; Հետ Պատասխան

Թվել ողնաշարի բաժինները և ամեն մի բաժնում առկա ողերի քանակը:

Պարանոցային 7, կրծքային 12, գոտկային 5, սրբանային 5, պոչուկային 4-5;

Հետ

Պատասխան

Որո՞նք են վերին ազատ վերջույթի ոսկրերը: Բազուկ, նախաբազկի 2 ոսկրեր՝արմունկոսկր և ճաճանչոսկր,դաստակի և նախադաստակի ոսկրեր,ֆալանգներ Հետ Պատասխան

Որո՞նք են վերին ազատ վերջույթի ոսկրերը: Բազուկ, նախաբազկի 2 ոսկրեր՝արմունկոսկր և ճաճանչոսկր,դաստակի և նախադաստակի ոսկրեր,ֆալանգներ Հետ Պատասխան

Որո՞նք են վերին ազատ վերջույթի ոսկրերը:

Բազուկ, նախաբազկի 2 ոսկրեր՝արմունկոսկր և ճաճանչոսկր,դաստակի և նախադաստակի ոսկրեր,ֆալանգներ

Հետ

Պատասխան

Նշել կոնքագոտու կազմի մեջ մտնող ոսկրերը: 2 Կոնքոսկրեր, 1սրբոսկր Հետ Պատասխան

Նշել կոնքագոտու կազմի մեջ մտնող ոսկրերը: 2 Կոնքոսկրեր, 1սրբոսկր Հետ Պատասխան

Նշել կոնքագոտու կազմի մեջ մտնող ոսկրերը:

2 Կոնքոսկրեր, 1սրբոսկր

Հետ

Պատասխան

Թվե՛ք վերին և ստորին վերջույթների մի քանի մկաններ: Դելտայաձև, բազկի երկ- և եռագլուխ, ազդրի եռա- և քառագլուխ, դերձակային,ձկնամկան Հետ Պատասխան

Թվե՛ք վերին և ստորին վերջույթների մի քանի մկաններ: Դելտայաձև, բազկի երկ- և եռագլուխ, ազդրի եռա- և քառագլուխ, դերձակային,ձկնամկան Հետ Պատասխան

Թվե՛ք վերին և ստորին վերջույթների մի քանի մկաններ:

Դելտայաձև, բազկի երկ- և եռագլուխ, ազդրի եռա- և քառագլուխ, դերձակային,ձկնամկան

Հետ

Պատասխան

Որո՞նք են ստորին ազատ վերջույթների ոսկրերը: Ազդր, սրունքի մեծ և փոքր ոլոքներ, նախագարշապարի, գարշապարի ոսկրեր, ֆալանգներ Հետ Պատասխան

Որո՞նք են ստորին ազատ վերջույթների ոսկրերը: Ազդր, սրունքի մեծ և փոքր ոլոքներ, նախագարշապարի, գարշապարի ոսկրեր, ֆալանգներ Հետ Պատասխան

Որո՞նք են ստորին ազատ վերջույթների ոսկրերը:

Ազդր, սրունքի մեծ և փոքր ոլոքներ, նախագարշապարի, գարշապարի ոսկրեր, ֆալանգներ

Հետ

Պատասխան

Նշել էրիթրոցիտների 1.առաջացման վայրը,2. քայքայման վայրեը, 3.քանակը 4.կառուցվածքը , 5.գործառույթը 1.Կարմիր ոսկրածուծ, 2.Լյարդ և փայծաղ, 3.4.5-5 մլն, 4. 7.2-7.5 մկմ տրամագիծ,երկգոգավոր սկավառակ, 5. թթվածնի և…

Նշել էրիթրոցիտների 1.առաջացման վայրը,2. քայքայման վայրեը, 3.քանակը 4.կառուցվածքը , 5.գործառույթը 1.Կարմիր ոսկրածուծ, 2.Լյարդ և փայծաղ, 3.4.5-5 մլն, 4. 7.2-7.5 մկմ տրամագիծ,երկգոգավոր սկավառակ, 5. թթվածնի և…

Նշել էրիթրոցիտների
1.առաջացման վայրը,2. քայքայման վայրեը, 3.քանակը 4.կառուցվածքը , 5.գործառույթը

1.Կարմիր ոսկրածուծ, 2.Լյարդ և փայծաղ,
3.4.5-5 մլն,
4. 7.2-7.5 մկմ տրամագիծ,երկգոգավոր սկավառակ,
5. թթվածնի և ածխաթթու գազի տեղափոխում:

Հետ

Պատասխան

Նշել թրոմբոցիտների 1.Առաջացման վայրը, 2. քայքայման վայրեը, 3.քանակը, 4.կառուցվածքը , 5.գործառույթը: 1.Կարմիր ոսկրածուծ, 2.փայծաղում, 3.200.000-400.000, 4.թիթեղաձև, 1,5-2 մկմ տրամագիծ 5. արյան մակարդում: Հետ Պատասխան

Նշել թրոմբոցիտների 1.Առաջացման վայրը, 2. քայքայման վայրեը, 3.քանակը, 4.կառուցվածքը , 5.գործառույթը: 1.Կարմիր ոսկրածուծ, 2.փայծաղում, 3.200.000-400.000, 4.թիթեղաձև, 1,5-2 մկմ տրամագիծ 5. արյան մակարդում: Հետ Պատասխան

Նշել թրոմբոցիտների
1.Առաջացման վայրը, 2. քայքայման վայրեը, 3.քանակը, 4.կառուցվածքը , 5.գործառույթը:

1.Կարմիր ոսկրածուծ, 2.փայծաղում,
3.200.000-400.000, 4.թիթեղաձև, 1,5-2 մկմ տրամագիծ
5. արյան մակարդում:

Հետ

Պատասխան

Նշել լեյկոցիտների 1.առաջացման վայրը, 2. քայքայման վայրեը, 3.քանակը, 4.կառուցվածքը, 5.գործառույթը: կարմիր ոսկրածուծում, փայծաղում, ուրցագեղձում և ավշային հանգույցներում, փայծաղում, բորբոքային օջախներում, 4000-8000 գնդաձև, 2-14 մկմ Ֆագոցիտոզ,…

Նշել լեյկոցիտների 1.առաջացման վայրը, 2. քայքայման վայրեը, 3.քանակը, 4.կառուցվածքը, 5.գործառույթը: կարմիր ոսկրածուծում, փայծաղում, ուրցագեղձում և ավշային հանգույցներում, փայծաղում, բորբոքային օջախներում, 4000-8000 գնդաձև, 2-14 մկմ Ֆագոցիտոզ,…

Նշել լեյկոցիտների 1.առաջացման վայրը,
2. քայքայման վայրեը, 3.քանակը,
4.կառուցվածքը,
5.գործառույթը:

կարմիր ոսկրածուծում, փայծաղում, ուրցագեղձում և ավշային հանգույցներում,
փայծաղում, բորբոքային օջախներում,
4000-8000
գնդաձև, 2-14 մկմ
Ֆագոցիտոզ, հակամարմինների սինթեզ:

Հետ

Պատասխան

Ներկայացնել արյան մակարդման գործընթացը: Թրոմբոցիտի քայքայում-պրոթրոմբին-թրոմբին-ֆիբրինոգեն,-ֆիբրին-թրոմբ: Հետ Պատասխան

Ներկայացնել արյան մակարդման գործընթացը: Թրոմբոցիտի քայքայում-պրոթրոմբին-թրոմբին-ֆիբրինոգեն,-ֆիբրին-թրոմբ: Հետ Պատասխան

Ներկայացնել արյան մակարդման գործընթացը:

Թրոմբոցիտի քայքայում-պրոթրոմբին-թրոմբին-ֆիբրինոգեն,-ֆիբրին-թրոմբ:

Հետ

Պատասխան

Ներկայացնել արյան մեծ և փոքր շրջանները: Մեծ -ձախ փորոքից աջ նախասիրտ(ամբողջ մարմին) Փոքր-աջ փորոքից ձախ նախասիրտ(թոքեր) Հետ Պատասխան

Ներկայացնել արյան մեծ և փոքր շրջանները: Մեծ -ձախ փորոքից աջ նախասիրտ(ամբողջ մարմին) Փոքր-աջ փորոքից ձախ նախասիրտ(թոքեր) Հետ Պատասխան

Ներկայացնել արյան մեծ և փոքր շրջանները:

Մեծ -ձախ փորոքից աջ նախասիրտ(ամբողջ մարմին)
Փոքր-աջ փորոքից ձախ նախասիրտ(թոքեր)

Հետ

Պատասխան

Ինչպե՞ս է կոչվում իմունիտետի տեսակը, որի ժամանակ կիրառում են բուժիչ շիճուկներ: Իմունիտետի ինչպիսի՞ տեսակներ գիտեք: Արհեստական պասիվ: Իմունիտետի տեսակներն են Բնական -բնածին և ձեռքբերովի Արհեստական-ակտիվ…

Ինչպե՞ս է կոչվում իմունիտետի տեսակը, որի ժամանակ կիրառում են բուժիչ շիճուկներ: Իմունիտետի ինչպիսի՞ տեսակներ գիտեք: Արհեստական պասիվ: Իմունիտետի տեսակներն են Բնական -բնածին և ձեռքբերովի Արհեստական-ակտիվ…

Ինչպե՞ս է կոչվում իմունիտետի տեսակը, որի ժամանակ կիրառում են բուժիչ շիճուկներ: Իմունիտետի ինչպիսի՞ տեսակներ գիտեք:

Արհեստական պասիվ:
Իմունիտետի տեսակներն են
Բնական -բնածին և ձեռքբերովի
Արհեստական-ակտիվ և պասիվ

Հետ

Պատասխան

Ներկայացրեք արյան խմբերը և փոխներարկման կարգը Հետ Պատասխան

Ներկայացրեք արյան խմբերը և փոխներարկման կարգը Հետ Պատասխան

Ներկայացրեք արյան խմբերը և փոխներարկման կարգը

Հետ

Պատասխան

Ներկայացնել սրտի բաժինները և փականները: 2 նախասիրտ, 2 փորոք, նախասրտերի և փորոքների միջև փեղկավոր փականներ(աջ-եռափեղկ, ձախը երկփեղկ) Փորոքից աորտայի և թոքային ցողունիկի ելքի մոտ կիսալուսնաձև…

Ներկայացնել սրտի բաժինները և փականները: 2 նախասիրտ, 2 փորոք, նախասրտերի և փորոքների միջև փեղկավոր փականներ(աջ-եռափեղկ, ձախը երկփեղկ) Փորոքից աորտայի և թոքային ցողունիկի ելքի մոտ կիսալուսնաձև…

Ներկայացնել սրտի բաժինները և փականները:

2 նախասիրտ, 2 փորոք, նախասրտերի և փորոքների միջև փեղկավոր փականներ(աջ-եռափեղկ, ձախը երկփեղկ)
Փորոքից աորտայի և թոքային ցողունիկի ելքի մոտ կիսալուսնաձև փականներ:

Հետ

Պատասխան

Ինչու՞ է կարևոր շնչել քթով, այլ ոչ թե բերանով: 1.Թարթչային էպիթելը արտադրում է լորձ, որը խոնավեցնում է օդը: 2.Թարթչային էպիթելը պահում է օդի հետ անցած…

Ինչու՞ է կարևոր շնչել քթով, այլ ոչ թե բերանով: 1.Թարթչային էպիթելը արտադրում է լորձ, որը խոնավեցնում է օդը: 2.Թարթչային էպիթելը պահում է օդի հետ անցած…

Ինչու՞ է կարևոր շնչել քթով, այլ ոչ թե բերանով:

1.Թարթչային էպիթելը արտադրում է լորձ, որը խոնավեցնում է օդը:
2.Թարթչային էպիթելը պահում է օդի հետ անցած փոշին:
3.Արյունատար անոթները տաքացնում են օդը:
4.Քթի խոռոչի վերին պատին կան ֆագոցիտներ, լիմֆոցիտներ, հակամարմիններ:

Հետ

Պատասխան

Ներկայացնել կոկորդի կառուցվածքը, ձայնի առաջացում: Նման է ավազե ժամացույցի,նեղ մասում գտնվում են ձայնալարերը: Առջևից և կեղքերից ծածկված է վահանաձև աճառով:Ձայնը առաջանում է արտաշնչման ժամանակ: Հետ…

Ներկայացնել կոկորդի կառուցվածքը, ձայնի առաջացում: Նման է ավազե ժամացույցի,նեղ մասում գտնվում են ձայնալարերը: Առջևից և կեղքերից ծածկված է վահանաձև աճառով:Ձայնը առաջանում է արտաշնչման ժամանակ: Հետ…

Ներկայացնել կոկորդի կառուցվածքը, ձայնի առաջացում:

Նման է ավազե ժամացույցի,նեղ մասում գտնվում են ձայնալարերը: Առջևից և կեղքերից ծածկված է
վահանաձև աճառով:Ձայնը առաջանում է արտաշնչման ժամանակ:

Հետ

Պատասխան

Ի՞նչ նշանակություն ունեն աճառային կիսաօղակները: Բաց են պահում շնչափողի լուսանցքը, չեն խոչընդոտում կերակրափողով սննդագնդիկի անցմանը: Հետ Պատասխան

Ի՞նչ նշանակություն ունեն աճառային կիսաօղակները: Բաց են պահում շնչափողի լուսանցքը, չեն խոչընդոտում կերակրափողով սննդագնդիկի անցմանը: Հետ Պատասխան

Ի՞նչ նշանակություն ունեն աճառային կիսաօղակները:

Բաց են պահում շնչափողի լուսանցքը, չեն խոչընդոտում կերակրափողով սննդագնդիկի անցմանը:

Հետ

Պատասխան

Ինչպե՞ս է իրականանում ներշնչումը և արտաշնչումը: Ստոծանու և միջկողային մկանների կծկման և թուլացման շնորհիվ: Խորը ներշնչմանը մասնակցում են նաև որովայնի մկանները: Դիտել Հետ Պատասխան

Ինչպե՞ս է իրականանում ներշնչումը և արտաշնչումը: Ստոծանու և միջկողային մկանների կծկման և թուլացման շնորհիվ: Խորը ներշնչմանը մասնակցում են նաև որովայնի մկանները: Դիտել Հետ Պատասխան

Ինչպե՞ս է իրականանում ներշնչումը և արտաշնչումը:

Ստոծանու և միջկողային մկանների կծկման և թուլացման շնորհիվ: Խորը ներշնչմանը մասնակցում են նաև որովայնի մկանները: Դիտել

Հետ

Պատասխան

Հետ

Հետ

Հետ

Ինչու՞ չի կարելի խոսել ուտելիս Հետ Դիտենք մակկոկորդի գործառույթը Պատասխան

Ինչու՞ չի կարելի խոսել ուտելիս Հետ Դիտենք մակկոկորդի գործառույթը Պատասխան

Ինչու՞ չի կարելի խոսել ուտելիս

Հետ

Դիտենք մակկոկորդի գործառույթը

Պատասխան

Հետ

Հետ

Հետ

Ի՞նչ կառուցվածք ունեն թոքերը, Բլթեր- աջ 3 բիլթ, ձախ 2: Թոքային պլևրա-առպատային և ընդերային: Հետ Պատասխան

Ի՞նչ կառուցվածք ունեն թոքերը, Բլթեր- աջ 3 բիլթ, ձախ 2: Թոքային պլևրա-առպատային և ընդերային: Հետ Պատասխան

Ի՞նչ կառուցվածք ունեն թոքերը,

Բլթեր- աջ 3 բիլթ, ձախ 2:
Թոքային պլևրա-առպատային և ընդերային:

Հետ

Պատասխան

Ինչու՞ են թոքերը կպած կրծքավանդակի պատին: Թոքամզային ցածր ճնշման պատճառով, որը առաջանում է սաղմնային զարգացման ընթացում , երբ թոքերի զարգացումը հետ է մնում ոսկրային համակարգի…

Ինչու՞ են թոքերը կպած կրծքավանդակի պատին: Թոքամզային ցածր ճնշման պատճառով, որը առաջանում է սաղմնային զարգացման ընթացում , երբ թոքերի զարգացումը հետ է մնում ոսկրային համակարգի…

Ինչու՞ են թոքերը կպած կրծքավանդակի պատին:

Թոքամզային ցածր ճնշման պատճառով, որը առաջանում է սաղմնային զարգացման ընթացում , երբ թոքերի զարգացումը հետ է մնում ոսկրային համակարգի զարգացումից

Հետ

Պատասխան

ԻՆչպե՞ս որոշենք երեխան ծնվել է մահացած, թե՞ մահացել է ծնվելուց հետո: Կտրել են թոքը և գցում ջրի մեջ: Պատասխան

ԻՆչպե՞ս որոշենք երեխան ծնվել է մահացած, թե՞ մահացել է ծնվելուց հետո: Կտրել են թոքը և գցում ջրի մեջ: Պատասխան

ԻՆչպե՞ս որոշենք երեխան ծնվել է մահացած, թե՞ մահացել է ծնվելուց հետո:

Կտրել են թոքը և գցում ջրի մեջ:

Պատասխան

Սիրտ-անոթային համակարգ Արյունատար անոթների կառուցվածքը Զարկերակ Երակ Մազանոթ

Սիրտ-անոթային համակարգ Արյունատար անոթների կառուցվածքը Զարկերակ Երակ Մազանոթ

Սիրտ-անոթային համակարգ Արյունատար անոթների կառուցվածքը

Զարկերակ
Երակ
Մազանոթ

Մազանոթներ

Մազանոթներ

Մազանոթներ

Մազանոթներ

Մազանոթներ

Մազանոթներ

Թերճնշում կամ հիպոտոնիա Խանգարվում է արյունամատակարարումը Դիտվում է ինքնազգացողության վատացում Գլխապտույտ Թուլություն Թերճնշումն իրենից ներկայացնում է հեղուկի (արյան, ավշի) ճնշման ցածր մակարդակն անոթներում, որի հետևանքով

Թերճնշում կամ հիպոտոնիա Խանգարվում է արյունամատակարարումը Դիտվում է ինքնազգացողության վատացում Գլխապտույտ Թուլություն Թերճնշումն իրենից ներկայացնում է հեղուկի (արյան, ավշի) ճնշման ցածր մակարդակն անոթներում, որի հետևանքով

Թերճնշում կամ հիպոտոնիա

Խանգարվում է արյունամատակարարումը
Դիտվում է ինքնազգացողության վատացում
Գլխապտույտ
Թուլություն

Թերճնշումն իրենից ներկայացնում է հեղուկի (արյան, ավշի) ճնշման ցածր մակարդակն անոթներում, որի հետևանքով

Գերճնշում կամ հիպերտոնիա Կարող է հանգոցնել որևէ անոթի պատի վնասման Սնուցախանգարման հետևանքով կարող է առաջանալ հյուսվածքի մեռուկացում՝նեկրոզ,սրտում ինֆարկտ, գլխուղեղում ինսուլտ: Հանգստի վիճակում արյան նորմալ սիստոլիկ…

Գերճնշում կամ հիպերտոնիա Կարող է հանգոցնել որևէ անոթի պատի վնասման Սնուցախանգարման հետևանքով կարող է առաջանալ հյուսվածքի մեռուկացում՝նեկրոզ,սրտում ինֆարկտ, գլխուղեղում ինսուլտ: Հանգստի վիճակում արյան նորմալ սիստոլիկ…

Գերճնշում կամ հիպերտոնիա

Կարող է հանգոցնել որևէ անոթի պատի վնասման
Սնուցախանգարման հետևանքով կարող է առաջանալ հյուսվածքի մեռուկացում՝նեկրոզ,սրտում ինֆարկտ, գլխուղեղում ինսուլտ:

Հանգստի վիճակում արյան նորմալ սիստոլիկ ճնշումը 100–140 մմ ս․ս․ սահմաններում է (վերին ցուցանիշ), դիաստոլիկ ճնշումը՝ 60–90 մմ ս․ս․ սահմաններում (ստորին ցուցանիշ)։ Զարկերակային գերճնշում համարվում է արյան ճնշման կայուն կերպով բարձրացումը 140/90 մմ ս․ս․ և ավելի բարձր։

Ինֆարկտ Սրտամկանի ինֆարկտ, այլ կերպ անվանում են սրտի կաթված, առաջանում է, երբ սրտի որևէ հատվածում նվազում կամ դադարում է արյունահոսքը, բերելով սրտամկանի վնասման: Տարբերում են…

Ինֆարկտ Սրտամկանի ինֆարկտ, այլ կերպ անվանում են սրտի կաթված, առաջանում է, երբ սրտի որևէ հատվածում նվազում կամ դադարում է արյունահոսքը, բերելով սրտամկանի վնասման: Տարբերում են…

Ինֆարկտ

Սրտամկանի ինֆարկտ,  այլ կերպ անվանում են սրտի կաթված, առաջանում է, երբ սրտի որևէ հատվածում նվազում կամ դադարում է արյունահոսքը, բերելով սրտամկանի վնասման: Տարբերում են արյունազեղային (հեմորագիկ) կաթված և սակավարյունային (իշեմիկ) կաթված: 

Պատճառները Հիպերտոնիկ հիվանդություն, Շաքարախտ, Ճարպակալում, նյարդային գերլարում Հոգեկան ցնցումներ, Ծխել։

Պատճառները Հիպերտոնիկ հիվանդություն, Շաքարախտ, Ճարպակալում, նյարդային գերլարում Հոգեկան ցնցումներ, Ծխել։

Պատճառները

Հիպերտոնիկ հիվանդություն,
Շաքարախտ,
Ճարպակալում, նյարդային գերլարում
Հոգեկան ցնցումներ,
Ծխել։

Սրտամկանի ինֆարկտի հիմնական պատճառն աթերոսկլերոզի հետևանքով սրտի պսակային զարկերակների ախտահարումն է, որը հանգեցնում է դրանց լուսանցքների նեղացմանը։ Հաճախ անոթների ախտահարման հատվածում աթերոսկլերոզային գործընթացն ուղեկցվում է…

Սրտամկանի ինֆարկտի հիմնական պատճառն աթերոսկլերոզի հետևանքով սրտի պսակային զարկերակների ախտահարումն է, որը հանգեցնում է դրանց լուսանցքների նեղացմանը։ Հաճախ անոթների ախտահարման հատվածում աթերոսկլերոզային գործընթացն ուղեկցվում է…

Սրտամկանի ինֆարկտի հիմնական պատճառն աթերոսկլերոզի հետևանքով սրտի պսակային զարկերակների ախտահարումն է, որը հանգեցնում է դրանց լուսանցքների նեղացմանը։ 

Հաճախ անոթների ախտահարման հատվածում աթերոսկլերոզային գործընթացն ուղեկցվում է թրոմբոզով (անոթների խցանում), որի հետևանքով լրիվ կամ մասնակի դադարում է արյան հոսքը սրտամկանի համապատասխան հատված։ 

Նոր Հաճն N1 Ա.Չոբանյան Դիտել

Նոր Հաճն N1 Ա.Չոբանյան Դիտել

Նոր Հաճն N1
Ա.Չոբանյան

Դիտել

Գլխուղեղի կաթված կամ ինսուլտ Մեր ուղեղը, ինչպես մնացած բոլոր օրգանները, սնվում են թթվածնով հարուստ զարկերակային արյունով: Ուղեղի անոթների խցանման կամ վնասման դեպքում ուղեղը մնում է…

Գլխուղեղի կաթված կամ ինսուլտ Մեր ուղեղը, ինչպես մնացած բոլոր օրգանները, սնվում են թթվածնով հարուստ զարկերակային արյունով: Ուղեղի անոթների խցանման կամ վնասման դեպքում ուղեղը մնում է…

Գլխուղեղի կաթված կամ ինսուլտ

Մեր ուղեղը, ինչպես մնացած բոլոր օրգանները, սնվում են թթվածնով հարուստ զարկերակային արյունով: Ուղեղի անոթների խցանման կամ վնասման դեպքում ուղեղը մնում է առանց սնուցման: Հետևող արձագանքը լինում է տվյալ հատվածի մահը: Ուղեղի մահացած հատվածի հետ մարդը կորցնում է այն ֆունկցիաները, որոնց համար այն պատասխանատու էր: Այդպես է զարգանում է իշեմիկ կաթվածը: Վտանգավորը այն է, որ աղտանիշներն աստիճանաբար են զարգանում, իսկ օգնությունը պետք է ցուցաբերել անոթների խցանումից ոչ ուշ, քան 3 ժամից: Հեմորագիկ կաթվածը հանկարծակի է առաջանում: Այդ դեպքում բարձր զարկերակային ճնշման ֆոնի վրա պայթում են ուղեղի անոթները և արյունը լցնում է տվյալ հատվածը: Հեմատոմա է առաջանում: Առողջությունը պահպանելու համար հարկավոր է հիվանդանոց հասնել մեկ ժամվա ընթացքում:

Դիտել

Դիտել

Դիտել

Դիտել

Դիտել

Դիտել

Ինսուլտի նախանշանները

Ինսուլտի նախանշանները

Ինսուլտի նախանշանները

N1 Ա.Չոբանյան Արյունահոսության տիպերը Մազանոթային Երակային Զարկերաակային

N1 Ա.Չոբանյան Արյունահոսության տիպերը Մազանոթային Երակային Զարկերաակային

Նոր Հաճն N1
Ա.Չոբանյան

Արյունահոսության տիպերը

Մազանոթային

Երակային

Զարկերաակային

Երակային արյուն Զարկերակային արյուն

Երակային արյուն Զարկերակային արյուն

Երակային արյուն

Զարկերակային արյուն

Ամատոմիա, ընդհանուր թեմաներ

Ամատոմիա, ընդհանուր թեմաներ

Շնչառական օրգանների տարածված հիվանդություններ Գրիպ Հարբուխը՝ ռինիտ, Հայմորիտ Ֆրոնտիտ Ֆարինգիտ (կոկորդի բորբոքում) Տոնզիլիտ (նշիկների բորբոքում), Օտիտ (ականջների` հիմնականում միջին ականջի բորբոքում), Բրոնխիտ (ուղեկցվում են հազով),…

Շնչառական օրգանների տարածված հիվանդություններ Գրիպ Հարբուխը՝ ռինիտ, Հայմորիտ Ֆրոնտիտ Ֆարինգիտ (կոկորդի բորբոքում) Տոնզիլիտ (նշիկների բորբոքում), Օտիտ (ականջների` հիմնականում միջին ականջի բորբոքում), Բրոնխիտ (ուղեկցվում են հազով),…

Շնչառական օրգանների տարածված հիվանդություններ

Գրիպ
Հարբուխը՝ ռինիտ,
Հայմորիտ
Ֆրոնտիտ
Ֆարինգիտ (կոկորդի բորբոքում)
Տոնզիլիտ (նշիկների բորբոքում),
Օտիտ (ականջների` հիմնականում միջին ականջի բորբոքում),
Բրոնխիտ (ուղեկցվում են հազով), մանր բրոնխների ախտահարում (օբստրուկտիվ բրոնխիտ և բրոնխիոլիտ)`որոնք ուղեկցվում են արտահայտված շնչառական անբավարարության զարգացմամբ, թոքաբորբ և պլևրիտ:.

Picornaviridae ընտանիքին: Վիրուսների նույն այս ընտանիքին են պատկանում նաև մարդու ախտածին էնտերովիրուսը և հեպատովիրուսը (հատկապես հեպատիտ

Picornaviridae ընտանիքին: Վիրուսների նույն այս ընտանիքին են պատկանում նաև մարդու ախտածին էնտերովիրուսը և հեպատովիրուսը (հատկապես հեպատիտ

Ընդհանուր մրսածությունը կամ ՍՇՎՎ-ը կարող է պատճառվել ավելի քան 200 տեսակի վիրուսներից, որոնց մեծ մասը պատկանում է հետևյալ երկու խմբերից մեկին՝ռինովիրուսներին կամ կորոնավիրուսներին: Ռինովիրուսները վիրուսների տեսակ են, որոնք պատկանում են Picornaviridae ընտանիքին: Վիրուսների նույն այս ընտանիքին են պատկանում նաև մարդու ախտածին էնտերովիրուսը և հեպատովիրուսը (հատկապես հեպատիտ A-ի վիրուսը): Մինչ օրս հայտնաբերվել են ռինովիրուսների ավելի քան 100 ենթատեսակներ:

Ռինովիրուսներ Ռինովիրուսները բազմանում են վերին շնչուղիների էպիթելում՝ առաջացնելով ընդհանուր մրսածության գանգատներ:Ռինովիրուսը փոխանցվում և տարածվում է օդային կամ ուղղակի շփման միջոցով՝ վարակված մակերեսներին և համընդհանուր օգտագործման…

Ռինովիրուսներ Ռինովիրուսները բազմանում են վերին շնչուղիների էպիթելում՝ առաջացնելով ընդհանուր մրսածության գանգատներ:Ռինովիրուսը փոխանցվում և տարածվում է օդային կամ ուղղակի շփման միջոցով՝ վարակված մակերեսներին և համընդհանուր օգտագործման…

Ռինովիրուսներ

Ռինովիրուսները բազմանում են վերին շնչուղիների էպիթելում՝ առաջացնելով ընդհանուր մրսածության գանգատներ:Ռինովիրուսը փոխանցվում և տարածվում է օդային կամ ուղղակի շփման միջոցով՝ վարակված մակերեսներին և համընդհանուր օգտագործման առարկաներին կամ պարագաներին հպվելով և չլվացած ձեռքը կամ մատները դեպի քիթ տանելով: Համաճարակաբանական առումով խիստ վարակիչ են համարվում քիթը մաքրելը, փռշտալը, վարակված քթի արտազատուկների ֆիզիկական տեղափոխումը շրջապատի մակերևույթների կամ թղթե անձեռոցիկների վրա: Չնայած համընդհանուր կարծիքին, համբուրվելը, զրուցելը, հազը և նույնիսկ թուքը հիվանդության տարածման մեջ զգալի դեր չունեն:

A, B կամ հազվադեպ C տեսակի վիրուսներով: Գրիպի

A, B կամ հազվադեպ C տեսակի վիրուսներով: Գրիպի

Գրիպ


Գրիպը (ինֆլուենցա) հարուցվում է գրիպի A, B կամ հազվադեպ C տեսակի վիրուսներով: 
Գրիպի A վիրուսը հանդիպում է կենդանական աշխարհի տարբեր ներկայացուցիչների մոտ, սակայն այս տեսակի համար բնական օջախ են համարվում ջրային թռչունները: Գրիպի A տեսակին են պատկանում ձեզ հավանաբար ծանոթ թռչնագրիպի և H1N1 (խոզի) վիրուսները:

HA-ի (H1-H15) 15 անտիգենային ենթատիպ և

HA-ի (H1-H15) 15 անտիգենային ենթատիպ և

Գրիպ

Հայտնի է HA-ի (H1-H15) 15 անտիգենային ենթատիպ և NA-ի (N1-N9) 9 ենթատիպ, որը պայմանավորված է հեմագլյուտինինի (H) և նեյրամինիդազների (N) անտիգենային հատկություններով։ Վերջիններիս մոտ հանդիպում են հեմագլյուտինինի և նեյրամինիդազների 24 համակցություններ` H1N1 - H2N2- H2N3 - H3N2 - H3N8 - H4N2 - H4N4 - H4N6 - H4N8 - H5N1 - H5N2 - H5N9 - H6N1 - H6N2 - H6N5 - H6N9 - H7N1 - H7N2 - H7N3 - H7N7 - H9N2 - H9N8 - H10N7 - H11N9։ Թռչունների համար ավելի ախտածին են H5 և N7 ենթատիպերը։
Գրիպի B վիրուսը գլխավորապես հանդիպում է մարդկանց մոտ:

SARS) և մերձավորարևելյան շնչառական համախտանիշ (MERS)​:Ավելի հաճախ հանդիպող կորոնավիրուսները սովորաբար մարդկանց միջև տարածվում են, երբ առողջ մարդը շփվում է մեկ այլ՝ վարակված անձի հետ։ Ավելի…

SARS) և մերձավորարևելյան շնչառական համախտանիշ (MERS)​:Ավելի հաճախ հանդիպող կորոնավիրուսները սովորաբար մարդկանց միջև տարածվում են, երբ առողջ մարդը շփվում է մեկ այլ՝ վարակված անձի հետ։ Ավելի…

Կորոնավիրուսներ

Կորոնավիրուսները կազմում են վիրուսների մեծ ընտանիք, որոնք կարող են առաջացնել սուր շնչառական վիրուսային վարակ (ՍՇՎՎ կամ ընդհանուր մրսածություն), երբեմն ավելի լուրջ հիվանդություններ, օրինակ՝ սուր ծանր շնչառական համախտանիշ (SARS) և մերձավորարևելյան շնչառական համախտանիշ (MERS)​:Ավելի հաճախ հանդիպող կորոնավիրուսները սովորաբար մարդկանց միջև տարածվում են, երբ առողջ մարդը շփվում է մեկ այլ՝ վարակված անձի հետ։ Ավելի հազվադեպ հանդիպող կորոնավիրուսները, օրինակ՝ SARS -ը և  MERS-ը զարգանում են, երբ վարակը կենդանիներից փոխանցվում է մարդուն։ SARS-ը փոխանցում է կատվազգիներից (ցիվետա կամ վիվերա), իսկ MERS-ը՝ ուղտերից, թեև կորոնավիրուսի այս երկու տեսակների համար «բնական ռեզերվուարներ» են համարվում չղջիկները։ Երբ վիրուսը բազմանում է, այն կարող է վարակակիր մարդուց տարածվել սերտ շփման մեջ գտնվող այլ մարդկանց՝ ընտանիքի անդամներ, աշխատանքային գործընկերներ, բուժաշխատողներ և այլն։

Անհանգստացնող լուր Նոր համաճարակը սպառնում է ամբողջ աշխարհին Չինաստանի Վուհան քաղաքից տարածված կորոնավիրուսն սպառնում է վերածվել համաճարակի: Չինաստանի իշխանություններն այժմ հաստատել են (հունվարի 23-ի տվայլներով)…

Անհանգստացնող լուր Նոր համաճարակը սպառնում է ամբողջ աշխարհին Չինաստանի Վուհան քաղաքից տարածված կորոնավիրուսն սպառնում է վերածվել համաճարակի: Չինաստանի իշխանություններն այժմ հաստատել են (հունվարի 23-ի տվայլներով)…

Անհանգստացնող լուր

Նոր համաճարակը սպառնում է ամբողջ աշխարհին Չինաստանի Վուհան քաղաքից տարածված կորոնավիրուսն սպառնում է վերածվել համաճարակի: Չինաստանի իշխանություններն այժմ հաստատել են (հունվարի 23-ի տվայլներով) վարակման 571 և մահվան 17 դեպք: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը շարունակում է քննարկումները բռնկված նոր վարակի տարածման հետ կապված: Օրակարգում է նաև աշխարհում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու անհրաժեշտությունը: Այժմ հիվանդության վիրուսը հայտնաբերվել է նաև Չինաստանի ահմաններից դուրս, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում:

Հայմորիտ, ֆրոնտիտ

Հայմորիտ, ֆրոնտիտ

Հայմորիտ,
ֆրոնտիտ

Տոնզիլիտ

Տոնզիլիտ

Տոնզիլիտ

Օդակաթիլային սուր վարակիչ հիվանդություն է, որով ավելի հաճախ հիվանդանում են երեխաները։ Ընթանում է վերին շնչական ուղիների ֆիբրոզ ախտահարումներով, ինտոքսիկացիայով։ Ախտաբանական պրոցեսն ընդգրկում է քիթը, ըմպանը,…

Օդակաթիլային սուր վարակիչ հիվանդություն է, որով ավելի հաճախ հիվանդանում են երեխաները։ Ընթանում է վերին շնչական ուղիների ֆիբրոզ ախտահարումներով, ինտոքսիկացիայով։ Ախտաբանական պրոցեսն ընդգրկում է քիթը, ըմպանը,…

Օդակաթիլային սուր վարակիչ հիվանդություն է, որով ավելի հաճախ հիվանդանում են երեխաները։ Ընթանում է վերին շնչական ուղիների ֆիբրոզ ախտահարումներով, ինտոքսիկացիայով։ Ախտաբանական պրոցեսն ընդգրկում է քիթը, ըմպանը, փափուկ քիմքը և այլ օրգաններ։

Դիֆթերիայի բակտերիաների էկզոտոքսինն արյան մեջ ներծծվելու հետևանքով օրգանիզմում զարգանում է տարբեր աստիճանի թունավորում։ Դիֆթերիայի թունավորումը բնորոշվում է նյարդային և սրտանոթային համակարգերի, երիկամների ու մակերիկամների ախտահարման համախտանիշներով։

Դիֆթերիա

Բրոնխիտ Թոքաբորբ Նոր Հաճն N1 Ա.Չոբանյան

Բրոնխիտ Թոքաբորբ Նոր Հաճն N1 Ա.Չոբանյան

Բրոնխիտ

Թոքաբորբ

Նոր Հաճն N1
Ա.Չոբանյան

CO-շմոլ գազ Հեմոգլոբինի հետ առաջացնում է կայուն միացություն՝կարբօքսիհեմոգլոբին (HbCO) Առաջին հերթին նա ազդում է կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա և թունավորվողը ի վիճակի չէ հասկանալու, թե…

CO-շմոլ գազ Հեմոգլոբինի հետ առաջացնում է կայուն միացություն՝կարբօքսիհեմոգլոբին (HbCO) Առաջին հերթին նա ազդում է կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա և թունավորվողը ի վիճակի չէ հասկանալու, թե…

Գազային թունավորումներ

CO-շմոլ գազ

Հեմոգլոբինի հետ առաջացնում է կայուն միացություն՝կարբօքսիհեմոգլոբին (HbCO)

Առաջին հերթին նա ազդում է կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա և թունավորվողը ի վիճակի չէ հասկանալու, թե ինչ է իր հետ կատարվում, ինչ որ բան այն չէ:
Թունավորման ակնառու հատկանիշները հայտնվում են, երբ արյան մեջ կարբոքսիհեմոգլոբինի բազադրությունը համեմատած հեմոգլոբինի ընդհանուր բաղադրության հետ գերազանցում է 20%: 30%-ի ժամանակ ի հայտ է գալիս գլխապտույտ, ոտքերում թուլություն, տեսողության թուլացում: 40-50%-ի ժամանակ` գիտակցության մթագնում, 60-70%-ի ժամանակ բերում է մահացության:

Առաջին օգնություն Դիտենք

Առաջին օգնություն Դիտենք

Առաջին օգնություն
Դիտենք

Առաջին օգնություն Դիտենք

Առաջին օգնություն Դիտենք

Առաջին օգնություն
Դիտենք

Առաջին օգնություն Դիտենք

Առաջին օգնություն Դիտենք

Առաջին օգնություն
Դիտենք

Նոր Հաճնի թիվ 1 հ/դ Ուսուցչուհի Ա. Չոբանյան Շնորհակալություն

Նոր Հաճնի թիվ 1 հ/դ Ուսուցչուհի Ա. Չոբանյան Շնորհակալություն

Նոր Հաճնի թիվ 1 հ/դ
Ուսուցչուհի Ա. Չոբանյան

Շնորհակալություն

Скачать файл