Տարածաչափության հիմնական աքսիոմները
Оценка 4.6

Տարածաչափության հիմնական աքսիոմները

Оценка 4.6
docx
10.05.2020
Տարածաչափության հիմնական աքսիոմները
Տարածաչափության հիմնական աքսիոմները.docx

Տարածաչափության գլխավոր աքսիոմները

      Երկրաչափության ցանկացած դասընթացի հիմքում ընկած են աքսիոմները՝ պնդումներ որոնք ընդունվում են առանց ապացուցման: Աքսիոմների օգնությամբ սահմանվում են մնացած բոլոր հասկացություններն ու ապացուցվում են նրանց հատկությունները:

       Տարածաչափության հիմնական հասկացություններն են՝ կետ, ուղիղ, հարթություն:

       Էվկլիդյան երկրաչափության մեջ կետի, ուղղի և հարթության հատկությունները տրվում են 20 աքսիոմների միջոցով:

       Ձևակերպենք դրանցից մի քանիսը:

Տարածության ցանկացած երկու կետով անցնում է ուղիղ և այն էլ միայն մեկը:

Մի ուղղի վրա չգտնվող ցանկացած երեք կետով անցնում է հարթություն և այն էլ միայն մեկը:

Մի ուղղի վրա գտնվող երեք կետերով անցնում են անվերջ շատ հարթություններ:  

Եթե ուղղի երկու կետերն ընկած են հարթության մեջ, ապա ուղղի բոլոր կետերն ընկած են այդ հարթության մեջ:

Եթե երկու հարթություններ ունեն ընդհանուր կետ, ապա նրանք ունեն ընդհանուր ուղիղ, որի վրա են գտնվում այդ հարթությունների բոլոր ընդհանուր կետերը:


 

Տարածաչափության գլխավոր աքսիոմները Երկրաչափության ցանկացած դասընթացի հիմքում ընկած են աքսիոմները՝ պնդումներ որոնք ընդունվում են առանց ապացուցման : Աքսիոմների օգնությամբ սահմանվում են մնացած բոլոր հասկացություններն ու…

Տարածաչափության գլխավոր աքսիոմները Երկրաչափության ցանկացած դասընթացի հիմքում ընկած են աքսիոմները՝ պնդումներ որոնք ընդունվում են առանց ապացուցման : Աքսիոմների օգնությամբ սահմանվում են մնացած բոլոր հասկացություններն ու…
Скачать файл