Հայ-հռոմեական պատերազմներ
Оценка 4.6

Հայ-հռոմեական պատերազմներ

Оценка 4.6
docx
13.05.2020
Հայ-հռոմեական պատերազմներ
Հայ հռոմեական պատերազմ.docx

 

             Հայոց   պատմություն

 

Похожее изображение

 

 

 

ՀԱՅ-ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ              

                                                     /Դասարան- 6-րդ /

 

 

                                                              Похожее изображение

 

Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

 

 

Դասարան- 6-րդ

Առարկա-     Հայոց   պատմություն

Թեմա-     ՀԱՅ-ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ             

Նպատակ -   Իմանա Տիգրան II-ի նվաճումների մասին   հայ-հռոմեական  

                            պատերազմի ժամանակագրությունը, առիթը և խոշոր ճակատամարտերը

                            պետականության պահպանման ուղղությամբ գործադրված ջանքերը

Կարողանա՝

                            գնահատել Տիգրան II-ի տերության տնտե¬սական հզորությունը և

                            ռազմաքաղաքական կշիռը Առաջավոր Ասիայում, վերլուծել

                            Տիգրանակերտի     ճակատամարտում

Մեթոդ -      Հարցազրույց,  քննարկում,  դասախոսություն,  գծակարգ

Կահավորում-  գիրք   , տետր,    քարտեզ

Դասի ընթացք- .Նախորդ դասի հարցում, հարցազրույց, քննարկում

                             .Տնային աշխատանքների ստուգում

     քարտային աշխատանքներ 

                                      /     Գծակարգի կազմում   /

                                         Տիգրան   2-ի   նվաճումները

Տիգրան II-ի տերության սահմանները

Տիգրան II-ի տերության մեջ էին մտնում

Տիգրան II-ի գերիշխանությունն էին ընդունում

Տերության տնտեսապես ամենազարգացած շրջանը

նավահան գստային քաղաքները

մայրա

քաղաք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Առանձին աշակերտներին տրվող քարտեր

1.Տիգրան II-ի տերության սահմանները_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

2.Քանի լեզվով էին խոսում տերության ներսում___________________________________________:

3.Տերության մայրաքաղաքը_____________________________________________________________:

 

1.Երբ է կառավարել Տիգրան 2-րդը_______________________________________________________:

2.Որ նահանգում է գտնվել մայրքաղաք Տիգրանակերտը____________________________________:

3. Տիգրան II-ի գերիշխանությունն էին ընդունում__________________________________________

______________________________________________________________________________________:

 

1. Տիգրան II-ի տերության մեջ էին մտնում_______________________________________________

______________________________________________________________________________________:

2.Հայ-պոնտական դաշինք______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 

1.Երբ Ծոփքը միացվեց Մեծ Հայքին______________________________________________:

2. Տերության նավահանգստային քաղաքները____________________________________________:

3. Տիգրան II-ի տերության սահմանները_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 . գրատախտակի մոտ մի քանի աշակերտ կներկայացնեն Արտաշեսյան արքայատոհմի արքայացանկը                      

.աշխատանք քարտեզի հետ

.Կարճ  դասախոսություն

-                            ՀԱՅ-ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ   

       

                 Ք.ա. 69-67թթ                                           Ք.ա.66թ.

                 Լուկուլլոս                                               Պոմպեոս

 .քննարկում

Հնարավո՞ր էր արդյոք խուսափել պատերազմից, եթե Տիգրան Մեծը Հռոմին հանձներ Միհրդատ Եվպատորին: Ինչո՞ւ:

ՆՈր ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵր, ԱՆՈՒՆՆԵր

 •  ԼուկուլլոսԿայծակնային պատերազմՄանկայոսՄեհրուժան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Առանձին աշակերտներին տրվող քարտեր

 

Տիգրան II-ի տերության սահմանները

Տիգրան II-ի տերության մեջ էին մտնում

Տիգրան II-ի գերիշխանությունն էին ընդունում

Տերության տնտեսապես ամենազարգացած շրջանը

նավահան գստային քաղաքները

մայրա

քաղաք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Տիգրան II-ի տերության սահմանները_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-:

2.Քանի լեզվով էին խոսում տերության ներսում___________________________________________________:

3.Տերության մայրաքաղաքը_____________________________________________________________________:

 

1.Երբ է կառավարել Տիգրան 2-րդը_______________________________________________________________:

2.Որ նահանգում է գտնվել մայրքաղաք Տիգրանակերտը____________________________________________:

3. Տիգրան II-ի գերիշխանությունն էին ընդունում___________________________________________________:

______________________________________________________________________________________________:

 

1. Տիգրան II-ի տերության մեջ էին մտնում_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________-:

2.Հայ-պոնտական դաշինք_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 

1.Երբ Ծոփքը միացվեց Մեծ Հայքին______________________________________________________________:

2. Տերության նավահանգստային քաղաքները_____________________________________________________:

3. Տիգրան II-ի տերության սահմանները_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 

 

1..Հայ-պոնտական դաշինք_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

2.Տիգրան II-ի տերության մեջ էին մտնում_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________-:

3.Տերության մայրաքաղաքը_____________________________________________________________________:

 

Տիգրան II-ի տերության սահմանները

Տիգրան II-ի տերության մեջ էին մտնում

Տիգրան II-ի գերիշխանությունն էին ընդունում

Տերության տնտեսապես ամենազարգացած շրջանը

նավահան գստային քաղաքները

մայրա

քաղաք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Հայոց պատմություն ՀԱՅ-ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ / Դասարան- 6-րդ / Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

Հայոց պատմություն ՀԱՅ-ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ / Դասարան- 6-րդ / Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

II-ի նվաճումների մասին հայ-հռոմեական պատերազմի ժամանակագրությունը, առիթը և խոշոր ճակատամարտերը պետականության պահպանման ուղղությամբ գործադրված ջանքերը Կարողանա՝ գնահատել Տիգրան

II-ի նվաճումների մասին հայ-հռոմեական պատերազմի ժամանակագրությունը, առիթը և խոշոր ճակատամարտերը պետականության պահպանման ուղղությամբ գործադրված ջանքերը Կարողանա՝ գնահատել Տիգրան

II-ի տերության սահմանները_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 2

II-ի տերության սահմանները_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 2

- ՀԱՅ-ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ Ք.ա. 69-67թթ Ք.ա.66թ. Լուկուլլոս Պոմպեոս .քննարկում Հնարավո՞ր էր արդյոք խուսափել պատերազմից, եթե Տիգրան Մեծը Հռոմին հանձներ Միհրդատ Եվպատորին: Ինչո՞ւ: ՆՈր ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵր ,…

- ՀԱՅ-ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ Ք.ա. 69-67թթ Ք.ա.66թ. Լուկուլլոս Պոմպեոս .քննարկում Հնարավո՞ր էր արդյոք խուսափել պատերազմից, եթե Տիգրան Մեծը Հռոմին հանձներ Միհրդատ Եվպատորին: Ինչո՞ւ: ՆՈր ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵր ,…

II-ի տերության սահմանները Տիգրան

II-ի տերության սահմանները Տիգրան

II- ի տերության սահմանները _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 1

II- ի տերության սահմանները _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 1
Скачать файл