Հայոց եկեղեցու պատմություն
Оценка 4.7

Հայոց եկեղեցու պատմություն

Оценка 4.7
docx
13.05.2020
Հայոց եկեղեցու պատմություն
եկեղեցու պ..docx

Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի   անվան   6-րդ    դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

 

Блок-схема: перфолента:           ºز 1
 

 

 

 

 


                   øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý   ÑÇÙÝ³Ï³Ý  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

                                /Գործնական աշխատանք/

 

 

                  Վանական_համալիր_Հաղարծին_Haghartsin_Monastery_04.jpg

 

                              http://www.aravot.am/wp-content/uploads/2014/07/logot.jpg

Դասարան-     6-րդ

Առարկա-        Հայոց  եկեղեցու  պատմություն

Թենա  -          øñÇëïáÝ»áõÃ۳ݠ  ÑÇÙݳϳݠ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Նպատակը-    Գիտելիքի աստուգում         

Մեթոդ  -           գծակարգ

 

__________________________________

 /անուն, ազգանուն/ 

                                                   Գործնական աշխատանք

                           

øñÇëïáÝ»áõÃ۳ݠ  ÑÇÙݳϳݠ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

 

-                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ / Գործնական աշխատանք/

Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ / Գործնական աշխատանք/

Դասարան- 6-րդ Առարկա- Հայոց եկեղեցու պատմություն Թենա - øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Նպատակը- Գիտելիքի աստուգում Մեթոդ - գծակարգ __________________________________ /անուն, ազգանուն/ Գործնական աշխատանք øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ…

Դասարան- 6-րդ Առարկա- Հայոց եկեղեցու պատմություն Թենա - øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Նպատակը- Գիտելիքի աստուգում Մեթոդ - գծակարգ __________________________________ /անուն, ազգանուն/ Գործնական աշխատանք øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ…
Скачать файл