Մթնոլորտային տեղումներ
Оценка 4.8

Մթնոլորտային տեղումներ

Оценка 4.8
pptx
10.05.2020
Մթնոլորտային տեղումներ
Մթնոլորտային տեղումներ.pptx

Մթնոլորտային տեղումներ

Մթնոլորտային տեղումներ

Մթնոլորտային տեղումներ

Մթնոլորտային տեղումները ըստ ագրեգատային վիճակի լինում են Հեղուկ Պինդ Անձրև Ցող Ձյուն Կարկուտ Եղյամ

Մթնոլորտային տեղումները ըստ ագրեգատային վիճակի լինում են Հեղուկ Պինդ Անձրև Ցող Ձյուն Կարկուտ Եղյամ

Մթնոլորտային տեղումները ըստ ագրեգատային վիճակի լինում են

Հեղուկ

Պինդ

Անձրև

Ցող

Ձյուն

Կարկուտ

Եղյամ

Մթնոլորտային տեղումները կախված որտեղի՞ց են թափվում Առաջանում են երկրամերձ շերտում Անմիջապես ամպերից Եղյամ Ցող Ձյուն Կարկուտ Անձրև

Մթնոլորտային տեղումները կախված որտեղի՞ց են թափվում Առաջանում են երկրամերձ շերտում Անմիջապես ամպերից Եղյամ Ցող Ձյուն Կարկուտ Անձրև

Մթնոլորտային տեղումները կախված որտեղի՞ց են թափվում

Առաջանում են երկրամերձ շերտում

Անմիջապես ամպերից

Եղյամ

Ցող

Ձյուն

Կարկուտ

Անձրև

Անձրև Առաջանում է օդի միայն դրական ջերմաստիճանի դեպքում, երբ մթնոլորտում կան բավարար քանակությամբ ջրային գոլորշիներ, որոնք, խտանալով, իրար միանալով, Երկրի ձգողությամբ՝ թափվում են ցած:

Անձրև Առաջանում է օդի միայն դրական ջերմաստիճանի դեպքում, երբ մթնոլորտում կան բավարար քանակությամբ ջրային գոլորշիներ, որոնք, խտանալով, իրար միանալով, Երկրի ձգողությամբ՝ թափվում են ցած:

Անձրև

Առաջանում է օդի միայն դրական ջերմաստիճանի դեպքում, երբ մթնոլորտում կան բավարար քանակությամբ ջրային գոլորշիներ, որոնք, խտանալով, իրար միանալով, Երկրի ձգողությամբ՝ թափվում են ցած:

Ձյուն Առաջանում է օդի 0-ից ցածր ջերմաստիճանում: Նախ ձևավորվում են մանր սառցաբյուրեղներ, որոնք, միանալով իրար և սնվելով շուրջն եղած գոլորշիներով, խոշորանում, կազմում են փաթիլներ և…

Ձյուն Առաջանում է օդի 0-ից ցածր ջերմաստիճանում: Նախ ձևավորվում են մանր սառցաբյուրեղներ, որոնք, միանալով իրար և սնվելով շուրջն եղած գոլորշիներով, խոշորանում, կազմում են փաթիլներ և…

Ձյուն

Առաջանում է օդի 0-ից ցածր ջերմաստիճանում: Նախ ձևավորվում են մանր սառցաբյուրեղներ, որոնք, միանալով իրար և սնվելով շուրջն եղած գոլորշիներով, խոշորանում, կազմում են փաթիլներ և Երկրի ձգողականության շնորհիվ թափվում ցած:

Կարկուտ Առաջանում է տարվա տաք սեզոնում: Երբ ջրային գոլորշիները հասնում են այնպիսի բարձրության, որտեղ ջերմաստիճանը բացասական է, վերածվում են սառցաբյուրեղների, որոնք աստիճանաբար պատվելով սառցե թաղանթներով…

Կարկուտ Առաջանում է տարվա տաք սեզոնում: Երբ ջրային գոլորշիները հասնում են այնպիսի բարձրության, որտեղ ջերմաստիճանը բացասական է, վերածվում են սառցաբյուրեղների, որոնք աստիճանաբար պատվելով սառցե թաղանթներով…

Կարկուտ

Առաջանում է տարվա տաք սեզոնում: Երբ ջրային գոլորշիները հասնում են այնպիսի բարձրության, որտեղ ջերմաստիճանը բացասական է, վերածվում են սառցաբյուրեղների, որոնք աստիճանաբար պատվելով սառցե թաղանթներով մեծանում են, դառնում կարկուտի հատիկներ, և թափվում Երկրի վրա:

Ցող Երկրի մակերևույթի, բույսերի և զանազան առարկաների վրա նստած ջրի մանր կաթիլներն են, որոնք գոյանում են հիմնականում տարվա տաք սեզոնում, օդի դրական ջերմաստիճանի պայմաններում:

Ցող Երկրի մակերևույթի, բույսերի և զանազան առարկաների վրա նստած ջրի մանր կաթիլներն են, որոնք գոյանում են հիմնականում տարվա տաք սեզոնում, օդի դրական ջերմաստիճանի պայմաններում:

Ցող

Երկրի մակերևույթի, բույսերի և զանազան առարկաների վրա նստած ջրի մանր կաթիլներն են, որոնք գոյանում են հիմնականում տարվա տաք սեզոնում, օդի դրական ջերմաստիճանի պայմաններում:

Եղյամ Ձյան նմանվող սառցե բյուրեղների նստվածք բույսերի և այլ առարկաների վրա, որն առաջանում է տարվա ցուրտ եղանակին, պարզկա գիշերներին, երբ օդի ջերմաստիճանը 0-ից ցածր է:

Եղյամ Ձյան նմանվող սառցե բյուրեղների նստվածք բույսերի և այլ առարկաների վրա, որն առաջանում է տարվա ցուրտ եղանակին, պարզկա գիշերներին, երբ օդի ջերմաստիճանը 0-ից ցածր է:

Եղյամ

Ձյան նմանվող սառցե բյուրեղների նստվածք բույսերի և այլ առարկաների վրա, որն առաջանում է տարվա ցուրտ եղանակին, պարզկա գիշերներին, երբ օդի ջերմաստիճանը 0-ից ցածր է:

Скачать файл