Անի մայրաքաղաք
Оценка 5

Անի մայրաքաղաք

Оценка 5
docx
13.05.2020
Անի մայրաքաղաք
Գործնական աշխատանք.docx

images (4).jpgAbuxhamrenc-900x400.jpg                  

                                        Գործնական   աշխատանք

                                                       Հայոց      եկեղեցու   պատմություն            

                                          Անի մայրաքաղաք                                                                                               

                        Ani-Kars-Turquía-Turkey-overivew-areminan-capital.jpg                              

Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի  անվան 6-րդ  դպրոցի  ուսուցիչ՝  Ն. Միկոյան

 Դասարան-   8-րդ

Առարկա-    Հայոց   եկեղեցու   պատմություն

Թեմա-          Անին   մայրաքաղաք 

Նպատակը- գիտելիքի ստուգում

Տևողությունը- 45ր.

Առավելագույնր միավորը՝  10 միավ.

_____________________

/անուն, ազգանուն/

                                     

                                           Գործնական   աշխատանք                                                                          

   

1.Քաղաքի գտնվելու վայրը

1.5 միավ.

 

2.Անին մատենագրության մեջ/քաղաքի մասին առաջին  հիշատակությունները, մինչև 10-րդ դար, Անիի հռչակումը մայրաքաղաք/:

 

2 միավ.

3.Անիի զինանշանը

 

1.5 միավ

 4.Անիի պարիսպները

 

1.5 միավ.

5.Անիի մայր տաճարը

 

1.5 միավ.

6.Անիի նշանավոր կոթողները

 

2 միավ.

 

    

 

 

 

Անի մայրաքաղաք

1.Քաղաքի գտնվելու վայրը/1.5 միավ./

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:images (5).jpg
2.Անին մատենագրության մեջ/քաղաքի մասին առաջին  հիշատակությունները, մինչև 10-րդ դար, Անիի հռչակումը մայրաքաղաք/:/2 միավ./

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

Image_2942.jpg3.Անիի զինանշանը/1.5 միավ./

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

                                       4.Անիի պարիսպները/1.5 միավ./

                               images.jpg___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

Ani-Cathedral,_Ruine.jpeg5.Անիի մայր տաճարը/1.5 միավ./

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

                           6.Անիի նշանավոր կոթողները/2 միավ./

images (4).jpg                        Ani-Kars-Turquía-Turkey-overivew-areminan-capital.jpg___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:


 

Դասարան- 8-րդ Առարկա- Հայոց եկեղեցու պատմություն Թեմա- Անին մայրաքաղաք Նպատակը- գիտելիքի ստուգում Տևողությունը- 45ր. Առավելագույնր միավորը՝ 10 միավ. _____________________ / անուն, ազգանուն / Գործնական աշխատանք…

Դասարան- 8-րդ Առարկա- Հայոց եկեղեցու պատմություն Թեմա- Անին մայրաքաղաք Նպատակը- գիտելիքի ստուգում Տևողությունը- 45ր. Առավելագույնր միավորը՝ 10 միավ. _____________________ / անուն, ազգանուն / Գործնական աշխատանք…

Անի մայրաքաղաք 1.Քաղաքի գտնվելու վայրը/1.5 միավ./ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 2. Անին մ ա տենագրության մեջ/քաղաքի մասին առաջին հիշատակությունները, մինչև 10-րդ դար, Անիի հռչակումը մայրաքաղաք /:/ 2 միավ…

Անի մայրաքաղաք 1.Քաղաքի գտնվելու վայրը/1.5 միավ./ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 2. Անին մ ա տենագրության մեջ/քաղաքի մասին առաջին հիշատակությունները, մինչև 10-րդ դար, Անիի հռչակումը մայրաքաղաք /:/ 2 միավ…

3. Անիի զինանշանը /1.5 միավ./ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 4.Անիի պարիսպները /1.5 միավ ./ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

3. Անիի զինանշանը /1.5 միավ./ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 4.Անիի պարիսպները /1.5 միավ ./ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

5.Անիի մայր տաճարը / 1.5 միավ./ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 6.Անիի նշանավոր կոթողները/2 միավ./ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

5.Անիի մայր տաճարը / 1.5 միավ./ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 6.Անիի նշանավոր կոթողները/2 միավ./ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:
Скачать файл