Ամբողջ թվեր
Оценка 4.7

Ամբողջ թվեր

Оценка 4.7
pptx
19.05.2020
Ամբողջ թվեր
6-րդ դասարան, Ամբողջ թվեր, բաց դաս.pptx

6-րդ դասարան ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՈՒՂՂԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

6-րդ դասարան ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՈՒՂՂԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

6-րդ դասարան

ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ
ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ
ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ
ՈՒՂՂԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

ոչ այո ոչ ոչ այո այո այո ոչ Ճի՞շտ են արդյոք պնդումները. Բացասական թվերը կոչվում են բնական թվեր: Բնական թվերը, դրանց հակադիր թվերը և զրոն…

ոչ այո ոչ ոչ այո այո այո ոչ Ճի՞շտ են արդյոք պնդումները. Բացասական թվերը կոչվում են բնական թվեր: Բնական թվերը, դրանց հակադիր թվերը և զրոն…

ոչ
այո
ոչ
ոչ
այո
այո
այո
ոչ

Ճի՞շտ են արդյոք պնդումները.


Բացասական թվերը կոչվում են բնական թվեր:
Բնական թվերը, դրանց հակադիր թվերը և զրոն կոչվում են ամբողջ թվեր:
5/2 և 2/5 թվերը հակադիր թվեր են:
Ցանկացած դրական թիվ կոչվում է ամբողջ թիվ:
Հակադիր թվերը տարբերվում են միայն նշանով:
Բացասական թիվը փոքր է դրական թվից:
Թվի բացարձակ արժեքը չի կարող բացասական թիվ լինել:
Երկու բացասական թվերից փոքր է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքը փոքր է:

Բլից - հարցեր

Ավարտի՛ր նախադասությունները. 1. Բացասական թվի մոդուլը հավասար է …: 2. Երկու բացասական թվերից մեծ է նա, որի մոդուլը …: 3. Եթե թվի մոդուլը 0 է,…

Ավարտի՛ր նախադասությունները. 1. Բացասական թվի մոդուլը հավասար է …: 2. Երկու բացասական թվերից մեծ է նա, որի մոդուլը …: 3. Եթե թվի մոդուլը 0 է,…

Ավարտի՛ր նախադասությունները.

1. Բացասական թվի մոդուլը հավասար է …:

2. Երկու բացասական թվերից մեծ է նա,
որի մոդուլը …:

3. Եթե թվի մոդուլը 0 է, ապա այդ թիվը …:

4. Դրական ամբողջ թվի բացարձակ
արժեքը հավասար է…:

Ճիշտ է , եկեք ստուգենք: 4 3 2 1 -1 0 -2 -3 -4 -5 -6 Ջերմաչափի սանդղակը ցույց է տալիս -20: Որքա՞ն կդառնա ջերմաստիճանը,…

Ճիշտ է , եկեք ստուգենք: 4 3 2 1 -1 0 -2 -3 -4 -5 -6 Ջերմաչափի սանդղակը ցույց է տալիս -20: Որքա՞ն կդառնա ջերմաստիճանը,…

Ճիշտ է , եկեք ստուգենք:

4

3

2

1

-1

0

-2

-3

-4

-5

-6

Ջերմաչափի սանդղակը ցույց է տալիս -20:
Որքա՞ն կդառնա ջերմաստիճանը, եթե ջերմությունը բարձրանա +50- ով:

+5

-2 + 5 = 3

Հիանալի՜ է, այժմ ստուգենք: 4 3 2 1 -1 0 -2 -3 -4 -5 -6 Ջերմաչափի սանդղակը ցույց է տալիս +30: Որքա՞ն կդառնա ջերմաստիճանը, եթե…

Հիանալի՜ է, այժմ ստուգենք: 4 3 2 1 -1 0 -2 -3 -4 -5 -6 Ջերմաչափի սանդղակը ցույց է տալիս +30: Որքա՞ն կդառնա ջերմաստիճանը, եթե…

Հիանալի՜ է,
այժմ ստուգենք:

4

3

2

1

-1

0

-2

-3

-4

-5

-6

Ջերմաչափի սանդղակը ցույց է տալիս +30:
Որքա՞ն կդառնա ջերմաստիճանը, եթե ջերմությունը իջնի
-50 _ով:

-5

3 + (-5) = -2

Ճիշտ է , եկեք ստուգենք: 4 3 2 1 -1 0 -2 -3 -4 -5 -6 Ջերմաչափի սանդղակը ցույց է տալիս -20: Որքա՞ն կդառնա ջերմաստիճանը,…

Ճիշտ է , եկեք ստուգենք: 4 3 2 1 -1 0 -2 -3 -4 -5 -6 Ջերմաչափի սանդղակը ցույց է տալիս -20: Որքա՞ն կդառնա ջերմաստիճանը,…

Ճիշտ է , եկեք ստուգենք:

4

3

2

1

-1

0

-2

-3

-4

-5

-6

Ջերմաչափի սանդղակը ցույց է տալիս -20:
Որքա՞ն կդառնա ջերմաստիճանը, եթե ջերմությունը իջնի -30 -ով:

-3

-2 + (-3) = -5

5 + 6 = 0 +5 +11 -1 Ճիշտ է Ցանկացած թվին դրական թիվ ավելացնելով թիվը մեծանում է, իսկ բացասական թիվ ավելացնելով` թիվը նվազում է:…

5 + 6 = 0 +5 +11 -1 Ճիշտ է Ցանկացած թվին դրական թիվ ավելացնելով թիվը մեծանում է, իսկ բացասական թիվ ավելացնելով` թիվը նվազում է:…

5 + 6 =

0

+5

+11

-1

Ճիշտ է
Ցանկացած թվին դրական թիվ ավելացնելով թիվը մեծանում է, իսկ բացասական թիվ ավելացնելով` թիվը նվազում է:

3 + (-5)=

+3

-2

11

-2

Օրինակների լուծումը կոորդինատային ուղղի վրա

0

(-9) + 8 = -9 -1 Համեմատել արդյունքը և առաջին գումարելին -1 > -9 -1

(-9) + 8 = -9 -1 Համեմատել արդյունքը և առաջին գումարելին -1 > -9 -1

(-9) + 8 =

-9

-1

Համեմատել արդյունքը և առաջին գումարելին

-1 > -9

-1

(-5) + (-8)= 0 -5 -13 +1 -1 Համեմատել արդյունքը և առաջին գումարելին -13 < -5 -13

(-5) + (-8)= 0 -5 -13 +1 -1 Համեմատել արդյունքը և առաջին գումարելին -13 < -5 -13

(-5) + (-8)=

0

-5

-13

+1

-1


Համեմատել արդյունքը և առաջին գումարելին

-13 < -5

-13

(-3) + 4 = -3 +1 Համեմատել արդյունքը և առաջին գումարելին 1 > -3 1 0

(-3) + 4 = -3 +1 Համեմատել արդյունքը և առաջին գումարելին 1 > -3 1 0

(-3) + 4 =

-3

+1


Համեմատել արդյունքը և առաջին գումարելին

1 > -3

1

0

Կարո՞ղ ես կռահել, թե ինչի է հավասար հակադիր թվերի գումարը:

Կարո՞ղ ես կռահել, թե ինչի է հավասար հակադիր թվերի գումարը:

Կարո՞ղ ես կռահել,
թե ինչի է հավասար հակադիր
թվերի գումարը:

0 7+ (-7)= +7 Հակադիր թվերի գումարը հավասար է զրոյի: а + (-а) = 0 0

0 7+ (-7)= +7 Հակադիր թվերի գումարը հավասար է զրոյի: а + (-а) = 0 0

0

7+ (-7)=

+7

Հակադիր թվերի գումարը հավասար է զրոյի:

а + (-а) = 0

0

Կարո՞ղ ես կռահել, թե ինչի է հավասար ամբողջ թվի և 0-ի գումարը:

Կարո՞ղ ես կռահել, թե ինչի է հավասար ամբողջ թվի և 0-ի գումարը:

Կարո՞ղ ես կռահել,
թե ինչի է հավասար ամբողջ
թվի և 0-ի գումարը:

А Ամբողջ թվին զրո գումարելիս թիվը չի փոխվում: -6

А Ամբողջ թվին զրո գումարելիս թիվը չի փոխվում: -6

0

(-6) + 0 =

-6

А

Ամբողջ թվին զրո գումարելիս թիվը չի փոխվում:

-6

Դրական թիվ ավելացնելիս գումարը … Բացասական թիվ ավելացնելիս գումարը … Հակադիր թվերի գումարը հավասար է … մեծանում է Ցանկացած թվին զրո ավելացնելիս թիվը … զրոյի…

Դրական թիվ ավելացնելիս գումարը … Բացասական թիվ ավելացնելիս գումարը … Հակադիր թվերի գումարը հավասար է … մեծանում է Ցանկացած թվին զրո ավելացնելիս թիվը … զրոյի…

Դրական թիվ ավելացնելիս գումարը

Բացասական թիվ ավելացնելիս գումարը

Հակադիր թվերի գումարը հավասար է …

մեծանում է

Ցանկացած թվին զրո ավելացնելիս թիվը

զրոյի

չի փոխվում

փոքրանում է

Ավարտի՛ր նախադասությունները.

Գտի՛ր բաց թողնված բառը՝ Ռոջեր Բեկոն, անգլիացի գիտնական Առանց մաթեմատիկայի իմացության հնարավոր չէ հասկանալ : 1 2 3 4 5 6 7

Գտի՛ր բաց թողնված բառը՝ Ռոջեր Բեկոն, անգլիացի գիտնական Առանց մաթեմատիկայի իմացության հնարավոր չէ հասկանալ : 1 2 3 4 5 6 7

Գտի՛ր բաց թողնված բառը՝

Ռոջեր Բեկոն,
անգլիացի գիտնական

Առանց մաթեմատիկայի իմացության հնարավոր չէ
հասկանալ :

1

2

3

4

5

6

7

(-2) + (+3) + (-5) = -4 Լուծել խնդիրը. Օդի ջերմաստիճանը առավոտյան -2 աստիճան էր : Կեսօրին ջերմաստիճանը բարձրացավ 3 աստիճանով, իսկ երեկոյան իջավ 5…

(-2) + (+3) + (-5) = -4 Լուծել խնդիրը. Օդի ջերմաստիճանը առավոտյան -2 աստիճան էր : Կեսօրին ջերմաստիճանը բարձրացավ 3 աստիճանով, իսկ երեկոյան իջավ 5…

(-2) + (+3) + (-5) =

-4

Լուծել խնդիրը.
Օդի ջերմաստիճանը առավոտյան -2 աստիճան էր : Կեսօրին ջերմաստիճանը բարձրացավ 3 աստիճանով, իսկ երեկոյան իջավ 5 աստիճանով: Որքա՞ն դարձավ ջերմաստիճանը երեկոյան:

Լուծում՝

1

Պատ.՝

-4

ա

A(-2) և B (6) կետերը: Ի՞նչ կոորդինատ ունի այդ կետերի համաչափության կենտրոնը: Լուծում՝ 2 Պատ

A(-2) և B (6) կետերը: Ի՞նչ կոորդինատ ունի այդ կետերի համաչափության կենտրոնը: Լուծում՝ 2 Պատ

Լուծել խնդիրը.
Կոորդինատային ուղղի վրա նշել A(-2) և B (6) կետերը: Ի՞նչ կոորդինատ ունի այդ կետերի համաչափության կենտրոնը:

Լուծում՝

2

Պատ.՝

շ

0

6

-2

A

B

8:2=4

C

2

C(2)

Լուծել խնդիրը. Գնել են մի կապ թուղթ: 60 թերթ օգտագործելուց հետո մնացել է կապի թղթերի 70 %-ը: Քանի՞ թերթ թուղթ կար կապում: Լուծում` 3 Պատ.՝…

Լուծել խնդիրը. Գնել են մի կապ թուղթ: 60 թերթ օգտագործելուց հետո մնացել է կապի թղթերի 70 %-ը: Քանի՞ թերթ թուղթ կար կապում: Լուծում` 3 Պատ.՝…

Լուծել խնդիրը.
Գնել են մի կապ թուղթ: 60 թերթ օգտագործելուց հետո մնացել է կապի թղթերի 70 %-ը: Քանի՞ թերթ թուղթ կար կապում:

Լուծում`

3

Պատ.՝

խ

1) 100 – 70 = 30
2) 60 · 100% : 30% = 200

200 թերթ

Լուծել խնդիրը. Ինչպիսի՞ թիվ է –x թիվը, եթե x-ը բացասական թիվ է: 4 Պատ.՝ Դրական ա

Լուծել խնդիրը. Ինչպիսի՞ թիվ է –x թիվը, եթե x-ը բացասական թիվ է: 4 Պատ.՝ Դրական ա

Լուծել խնդիրը.
Ինչպիսի՞ թիվ է –x թիվը, եթե x-ը բացասական թիվ է:

4

Պատ.՝

Դրական

ա

Լուծել խնդիրը. Գտնել -5, -4, -3, 7 և 6 թվերի բացարձակ մեծությունների գումարը: Լուծում՝ 5 Պատ.՝ ր | -5 | + | -4 | +…

Լուծել խնդիրը. Գտնել -5, -4, -3, 7 և 6 թվերի բացարձակ մեծությունների գումարը: Լուծում՝ 5 Պատ.՝ ր | -5 | + | -4 | +…

Լուծել խնդիրը.
Գտնել -5, -4, -3, 7 և 6 թվերի բացարձակ մեծությունների գումարը:

Լուծում՝

5

Պատ.՝

ր

|-5| + |-4| + |-3| + |7| + |6| = 5 + 4 + 3 + 7 + 6 = 25

25

https://learningapps.org/display?v=pkhmozjkc19 Լուծում՝ 6 հ

https://learningapps.org/display?v=pkhmozjkc19 Լուծում՝ 6 հ

https://learningapps.org/display?v=pkhmozjkc19

Լուծում՝

6

հ

Լուծում՝ 7 https://learningapps.org/display?v=pcudfk6i319 ը

Լուծում՝ 7 https://learningapps.org/display?v=pcudfk6i319 ը

Լուծում՝

7

https://learningapps.org/display?v=pcudfk6i319

ը

Скачать файл