Թեստային աշխատանք
Оценка 4.8

Թեստային աշխատանք

Оценка 4.8
docx
20.05.2020
Թեստային աշխատանք
4-րդ դասարան.docx

Դպրոց _______________________________________________ դասարան ___________

Անուն ազգանուն __________________________________________________________

Տարբերակ 3

1.      Գտի՛ր այն թիվը, որի գրությունը համապատասխանում է ինը հազար չորս հարյուր յոթ թվին.

1)      9470               2) 9704                       3) 9704                        4) 9407

2.      Ընտրի՛ր այն թիվը, որը 44-ից  մեծ է 2 անգամ:

1)      22              2)88                 3) 42                4) 46

3.      Քան՞ի տասնյակ կա 584 թվի մեջ:

 

1)      84               2) 8              3) 58                   4) 4

4.      Տրված թվանշաններից ընտրի՛ր այն թվանշանը, որը տեղադրելով *-ի փոխարեն` կստանանք ճիշտ անհավասարություն:             7  կմ 50 մ > 7 կմ  * 9 մ

1)      3                            2) 7                              3) 5                              4)6

5.    Ընտրի՛ր այն թվանշանը, որը աստղանիշի փոխարեն  տեղադրելու դեպքում ստացված թվերը դասավորված կլինեն աճման կարգով.  45352,  45*52,  45852

1)1                               2) 4                              3) 3                              4) 9

6.      Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 8 ժ  24ր-ն րոպեներով:

 

1)      504   ր                      3) 84 ր

2)      32  ր            4)192 ր

7.      Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը  57 սմ է: Գտի՛ր եռանկյան կողմերի երկարությունը:

1)      17սմ                      2) 361 սմ                    3) 38    սմ                    4) 19 սմ

8.    Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի  մասը ներկված է: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 3)
4)
1)

 

 

 


9.      Ո՞ր դատողությունն է սխալ.

1)  Թիվը 1-ով բազմապատկելիս ստանում ենք այդ թվի հաջորդ թիվը:

2)  Թիվը 1-ի բաժանելիս ստանում ենք նույն թիվը:

3)  0-ն զրոյից տարբեր  թվի բաժանելիս ստանում ենք 0:

4)  Թիվը 0-ով բազմապատկելիս ստանում ենք 0:

 

10.  Ավտոմեքենան պետք է անցներ 150 կմ ճանապարհ: Նա մինչև կեսօր անցավ  ճանապարհի  մասը: Որքա՞ն  ճանապարհ մնաց  անցնելու նրան:

 

1)      90 կմ                     2) 60կմ                       3) 250 կմ                    4) 100 կմ

 

11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում:

 

11.  Տրամագրի միջոցով տրված է այգում աճող պտղատու ծառերի քանակը: Օգտվելով տրա-մագրում բերված տվյալներից՝ հաշվի՛ր ծիրանի և տանձի ծառերի քանակների գումարը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

12.  Հաշվի՛ր ամենափոքր կենտ քառանիշ և ամենամեծ զույգ հնգանիշ թվերի գումարը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

13.  Դի՛ր  թվաբանական  գործողության  նշանները  (+, -, ∙ , ։ )  այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը:

 

 

          96 36 6 = 90

 

 

Պատ.` __________________

 

 

14.  Հաշվի՛ր 7865 +  25 ·  (35420 : 70 – 406) արտահայտության  արժեքը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

 

15.  Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

830,  680,  530,  380, …     

Պատ.` __________________

 

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ուհիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

 

16.  Ուղղանկյան  երկարությունը 120 սմ  է, որը 60 սմ-ով մեծ է լայնությունից:  Հաշվի՛ր մակերեսը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

 

17.   Երկու վայրերից, որոնց հեռավորությունը 780 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 110 կմ/ժ էր: Ի՞նչ արա-գությամբ էր շարժվում երկրորդ ավտոմեքենան, եթե նրանք հանդիպեցին  5 ժամ հետո:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Պատ.` __________________

           

 


 

Դպրոց _______________________________________________ դասարան ___________ Անուն ազգանուն __________________________________________________________ Տարբերակ 3 1. Գտի՛ր այն թիվը, որի գրությունը համապատասխանում է ինը հազար չորս հարյուր յոթ թվին. 1) 9470…

Դպրոց _______________________________________________ դասարան ___________ Անուն ազգանուն __________________________________________________________ Տարբերակ 3 1. Գտի՛ր այն թիվը, որի գրությունը համապատասխանում է ինը հազար չորս հարյուր յոթ թվին. 1) 9470…

1. Ո՞ր դատողությունն է սխալ. 1) Թիվը 1-ով բազմապատկելիս ստանում ենք այդ թվի հաջորդ թիվը: 2) Թիվը 1-ի բաժանելիս ստանում ենք նույն թիվը: 3) 0-ն…

1. Ո՞ր դատողությունն է սխալ. 1) Թիվը 1-ով բազմապատկելիս ստանում ենք այդ թվի հաջորդ թիվը: 2) Թիվը 1-ի բաժանելիս ստանում ենք նույն թիվը: 3) 0-ն…

Պատ.` __________________ 1. Հաշվի՛ր ամենափոքր կենտ քառանիշ և ամենամեծ զույգ հնգանիշ թվերի գումարը: Պատ.` __________________ 2. Դի՛ր թվաբանական գործողության նշանները (+, -, ∙ , ։…

Պատ.` __________________ 1. Հաշվի՛ր ամենափոքր կենտ քառանիշ և ամենամեծ զույգ հնգանիշ թվերի գումարը: Պատ.` __________________ 2. Դի՛ր թվաբանական գործողության նշանները (+, -, ∙ , ։…

1. Հաշվի ՛ ր 7865 + 25 · (3542 0 : 70 – 406 ) արտահայտության արժեքը : Պատ.` __________________ 2. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված…

1. Հաշվի ՛ ր 7865 + 25 · (3542 0 : 70 – 406 ) արտահայտության արժեքը : Պատ.` __________________ 2. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված…

Պատ.` __________________ 1. Երկու վայրերից, որոնց հեռավորությունը 780 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 110 կմ/ժ էր: Ի՞նչ արա-գությամբ էր…

Պատ.` __________________ 1. Երկու վայրերից, որոնց հեռավորությունը 780 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 110 կմ/ժ էր: Ի՞նչ արա-գությամբ էր…

Պատ.` __________________

Պատ.` __________________
Скачать файл