Թեստային աշխատանք
Оценка 4.8

Թեստային աշխատանք

Оценка 4.8
docx
25.05.2020
Թեստային աշխատանք
թեմ 9-2 (1).docx

Թեմատիկ աշխատանք-2

Ինֆորմատիկա- 9-րդ դասարան

I տարբերակ

 

1. Գույների CMYK մոդելում պատկերի յուրաքանչյուր փիքսել քանի բիթ հիշողության ծավալ է զբաղեցնում

ա) 24   բ) 32  գ) 8   դ) 4

2. CMY մոդելում որ հիմնական գույներն են օգտագործվում

ա) Երկնագույն, ծիրանագուն, դեղին

բ) Կարմիր, կանաչ, կապույտ

գ) Երկնագույն, ծիրանագուն, սև

դ) Կարմիր, կանաչ, դեղին

3. RGB մոդելում որ հիմնական գույներն են օգտագործվում

ա) Կարմիր, կանաչ կապույտ           բ) Կարմիր, մոխրագուն, սև

գ) Կարմիր, կանաչ, դեղին                 դ) Կարմիր, կանաչ, շագանակագույն

4. Adobe Photoshop ծրագրում նշվածներից որն է պատկերի օվալային տիրույթ նշելու համար նախատեսված գործիքը.

ա)  5         բ)   2         գ)  4      դ)  նշված երեք տարբերակներն էլ ճիշտ են:

5. Պատկերի դիտման չափսերը փոխելու համար անհրաժեշտ է ընտրել                   

  ա)  Untitled-1 copy          բ)  2           գ)  3            դ4

6. Adobe Photoshop ծրագրում պատկերի նշված տիրույթի պատճեն տեղաշարժելու համար.

ա) Alt ստեղնը սեղմած` Untitled-5(Move) գործիքը

բ)  պ6(Path Selection Tool) գործիքը

գ)  Untitled-5(Move) գործիքը

դ) Alt ստեղնը սեղմած` պ6(Path Selection Tool) գործիքը

7.Պատկերի հարևան ու գույներով մոտ կետերը նշելու համար.

ա) պ10(Paint Bucket) գործիքը    գ)  պ8(Magic Wand) գործիքը

բ)  պ9(Clone Stamp) գործիքը      դ)  պ7(Dodge Tool) գործիքը

8.  Adobe Photoshop ծրագրում 2 գործիքով ինչպիսի տիրույթ կարելի է նշել.

ա) օվալաձև               բ) բազմանկյուն տեսքի         

գ) ուղղանկյունաձև  դ) նշված երեք տարբերակներն էլ ճիշտ են:

9. Ընտրել սխալ տարբերակը.  Word ծրագրում տեքստի ուղղագրության ու քերականության ստուգման գործընթացը կարելի է սկսել

ա) F7 ստեղնի սեղմումով

բ)  Մենյուի տողի Tools ենթամենյուի Spelling and grammar հրամանով

գ)  Գործիքների վահանակի պ11 գործիքով

դ)  Գործիքների վահանակի Untitled-13 գործիքով

10. Եթե Microsoft Word - ում Print պատուհանի Page range դաշտում ընտրված է All հրամանը, ապա տպագրվում է.

ա) Ամբողջ փաստաթուղթը

բ) Նշված միջակայքի էջերը

գ) Փաստաթղթի նշված հատվածը

9. Եթե Microsoft Word - ում Print պատուհանի Page range դաշտում ընտրված է Selaction հրամանը, ապա տպագրվում է.

ա) Փաստաթղթի նշված հատվածը

բ) Կենտ համարով էջերը

գ) Ընթացիկ էջը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Անուն,ազգանուն                            դասարան                          ամիս,ամսաթիվ


                                        Թեմատիկ աշխատանք-2

Ինֆորմատիկա- 9-րդ դասարան

I I տարբերակ

1. Գույների RGB մոդելում պատկերի յուրաքանչյուր փիքսել քանի բիթ հիշողության ծավալ է զվաղեցնում.

ա) 24               գ) 8

բ) 32                դ) 3

2. CMYK մոդելում որ հիմնական գույներն են օգտագործվում

ա) Երկնագույն, ծիրանագուն, դեղին, սև

բ) Կարմիր, կանաչ, ծիրանագույն, դեղին

գ) Երկնագույն, ծիրանագույն, դեղին,կարմիր

դ) Երկնագույն, ծիրանագուն, դեղին,կանաչ

3. Adobe Photoshop ծրագրում նշվածներից որը չի հանդիսանում տիրույթ նշելու գործիք.

ա)  1         բ)  3      գ)   2       դ)  4

4. Adobe Photoshop ծրագրում նշվածներից որն է պատկերի ուղղանկյուն տիրույթ նշելու համար նախատեսված գործիքը.

ա)  1      բ)   6     գ)  7      դ) նշված երեք տարբերակներն էլ ճիշտ են:

5. Adobe Photoshop ծրագրում օժանդակ վահանակ կարելի է  ընտրել մենյուի տողի

ա) Window ենթամենյուից                 բ) View ենթամենյուից

գ) Image ենթամենյուից                      դ) Layer ենթամենյուից

6. Adobe Photoshop ծրագրում պատկերի մանր թերությունները հարևան փիքսելների գույների միջինացման ճանապարհով վերացնելու համար.

ա) Filter->Sharpen->Sharpen Edges

բ) Filter->Sharpen->Sharpen More

գ) Filter->Noise->Dust&Scratches

դ) Filter->Noise->Median

7. Adobe Photoshop ծրագրում պատկերի նշված տիրույթը տեղաշարժելու համար.

ա)Alt ստեղնը սեղմած` Untitled-5(Move) գործիքը

բ)  պ6(Path Selection Tool) գործիքը

գ)  Untitled-5(Move) գործիքը

դ)  Alt ստեղնը սեղմած` պ6(Path Selection Tool) գործիքը

8. Adobe Photoshop ծրագրում 2 գործիքով ինչպիսի տիրույթ կարելի է նշել.

ա) օվալաձև                 բ) բազմանկյուն տեսքի       

գ) ուղղանկյունաձև   դ) նշված երեք տարբերակներն էլ ճիշտ են:

9. Microsoft Word - ում պարբերության տեքստի ըստ եզրերի հավասարեցում սահմանելու համար անհրաժեշտ է.

ա) Մկնիկի ցուցիչը տեղադրել փաստաթղթի որևէ մասում, ընտրել մենյուի տողի Insert ենթամենյուի Break հրամանը

բ) Մկնիկի ցուցիչը տեղադրել փաստաթղթի որևէ մասում, ընտրել մենյուի տողի Insert ենթամենյուի Field հրամանը

գ) Ընտրել մենյուի տողի Format ենթամենյուի Paragraph հրամանը, մկնիկի ցուցիչը տեղադրել Alignment դաշտը բացող սլաքի վրա և բացված ցուցակում ընտրել Left, Centered, Right, Justified հավասարեցման ձևերից մեկը

 

10. Microsoft Word - ում ո՞ր ստեղների համատեղ սեղմումով կարելի անցնել նոր տողի, սակայն ոչ նոր պարբերության.

ա) Ctrl և Enter

բ) Tab և Enter

գ) Shift և Enter          

 


 

I տարբերակ 1 . Գույների CMYK մոդելում պատկերի յուրաքանչյուր փիքսել քանի բիթ հիշողության ծավալ է զբաղեցնում ա) 24 բ) 32 գ) 8 դ) 4 2

I տարբերակ 1 . Գույների CMYK մոդելում պատկերի յուրաքանչյուր փիքսել քանի բիթ հիշողության ծավալ է զբաղեցնում ա) 24 բ) 32 գ) 8 դ) 4 2

Move) գործիքը դ ) Alt ստեղնը սեղմած` (Path

Move) գործիքը դ ) Alt ստեղնը սեղմած` (Path

Անուն,ազգանուն դասարան ամիս,ամսաթիվ

Անուն,ազգանուն դասարան ամիս,ամսաթիվ

I I տարբերակ 1. Գույների RGB մոդելում պատկերի յուրաքանչյուր փիքսել քանի բիթ հիշողության ծավալ է զվաղեցնում

I I տարբերակ 1. Գույների RGB մոդելում պատկերի յուրաքանչյուր փիքսել քանի բիթ հիշողության ծավալ է զվաղեցնում

Filter->Noise->Dust&Scratches դ)

Filter->Noise->Dust&Scratches դ)
Скачать файл