Թեստային աշխատանք
Оценка 4.8

Թեստային աշխատանք

Оценка 4.8
docx
25.05.2020
Թեստային աշխատանք
թեմատիկ -8-2.9-2.docx

Թեմատիկ աշխատանք-2

Ինֆորմատիկա-8-րդ դասարան

I տարբերակ

1.      CorelDRAW գրաֆիկական խմբագրիչում որևէ գործիք ընտրելու համար անհրաժեշտ է.

ա) Մկնիկի ցուցիչը տեղադրել անհրաժեշտ գործիքի վրա և սեղմել աջ սեղմակը

բ) Մկնիկի ցուցիչը տեղադրել անհրաժեշտ գործիքի վրա և սեղմել ձախ սեղմակը

գ) Բարձրաձայն արտասանել գործիքի անունը

2.      CorelDRAW գրաֆիկական խմբագրիչում համատեղ մի քանի օբյեկտներ նշելու համար անհրաժեշտ է սեղմել.

ա) Ctrl ստեղնը և այդ վիճակում մկնիկի ցուցիչով հաջորդաբար նշել դրանք

բ) Tab ստեղնը և այդ վիճակում մկնիկի ցուցիչով հաջորդաբար նշել դրանք

գ) Shift ստեղնը և այդ վիճակում մկնիկի ցուցիչով հաջորդաբար նշել դրանք

3.      CorelDRAW գրաֆիկական խմբագրիչում  Shift ստեղնը սեղմած վիճակում ուղղանկյուն կամ օվալ նկարելիս նկարելու գործընթացը կիրականացվի պատկերի.

ա) կենտրոնից

բ) եզրագծից

գ) Էջի վերջից

4.      CorelDRAW գրաֆիկական խմբագրիչում օբյեկտների խումբը նշելու համար անհրաժեշտ է.

ա) նշել մկնիկի ձախ սեղմակով ՝միաժամանակ խմբի մեջ ընդգրկելով անհրաժեշտ օբյեկտները

բ) CorelDRAW ծրագիրը գործարկելիս միաժամանակ սեղմել բոլոր գործիքների վրա

գ) Կարգավորել ղեկավարման վահանակի անհրաժեշտ հրամանները

5.      Որոշակի նպատակով համախմբված  նշանների հավաքածուն անվանում են

ա) դիրքային համակարգ

բ) տեսողական համակարգ

գ) նշանային համակարգ

6.      dpi–ը նշանակում է.

ա) dot per inch

բ) dept per inch

գ) deadline per inch

7.      Համակարգչում ինֆորմացիան ներկայացվում է

      ա) 0 և 1 թվերով

բ) բոլոր բնական թվերով

      գ) իրական թվերով

8.      Word  տեքստային խմբագրիչում շաբլոններն օգտագործվում են.

      ա) նմանատիպ փաստաթղթեր ստեղծելու համար

բ) փաստաթղթի միանման մասերի պատճենման համար

գ) փաստաթղթի ուղղագրությունը ստուգելու համար

9.      Որևէ  երկնիշ թիվ ներկայացնել երկուական համակարգում.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Երկուական կոդերի տեսքով  ներկայացնել որևէ ասացվածք:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անուն, ազգանուն                                     դասարան                           ամիս,ամսաթիվ

 

Թեմատիկ աշխատանք-2

Ինֆորմատիկա-8-րդ դասարան

I I տարբերակ

 

1.      dpi–ը նշանակում է.

ա) dot per inch

բ) dept per inch

գ) deadline per inch

2.      CorelDRAW գրաֆիկական խմբագրիչում նշված օբյեկտներից որևէ մեկի նշումը հանելու  համար անհրաժեշտ է.

ա) վերաբեռնավորել ծրագիրը

բ)  Shift ստեղնը սեղմած վիճակում մկնիկի ցուցիչով նշել այդ օբյեկտը

գ) Tab ստեղնը սեղմած վիճակում մկնիկի ցուցիչով նշել այդ օբյեկտը

3.      CorelDRAW գրաֆիկական խմբագրիչում օբյեկտի եզրագիծը կարելի է գունավորել ներկապնակից ընտրելով գույնն ու.

ա) Մկնիկի  ձախ սեղմակով այն տեղափոխելով օբյեկտի եզրագծի վրա

բ) Նշել օբյեկտը

գ) Մկնիկի աջ սեղմակով այն տեղափոխելով օբյեկտի եզրագծի վրա

4.      CorelDRAW գրաֆիկական խմբագրիչում օբյեկտը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է.

ա) նշել  հեռացման ենթակա օբյեկտը և սեղմել ստեղնաշարի Nam Lock ստեղնը

բ) ) նշել  հեռացման ենթակա օբյեկտը և սեղմել ստեղնաշարի Insert ստեղնը

գ) ) նշել  հեռացման ենթակա օբյեկտը և սեղմել ստեղնաշարի Delete ստեղնը

5.      Ինֆորմացիայի ներկայացման համար կիրառվող պայմանանշանների համախումբն անվանում են

            ա) կոդ

բ) կոդավորում

գ) մոդել

6.      Համակարգչում ինֆորմացիան ներկայացվում է

      ա) 0 և 1 թվերով

բ) բոլոր բնական թվերով

գ) իրական թվերով

7.      Word  տեքստային խմբագրիչում էջի ձևավորման պարամետր չէ.

ա)տառաչափը

բ) թղթի վրա ինֆորմացիան տեղաբաշխելու ձևը

գ) լուսանցքների չափերը

8.      Էջի ֆոնը կարելի է ձևավորել

ա) Home ներդիրի Font խմբում ներառված կոճակների օգնությամբ

բ)Page Layout ներդիրի Page Background խմբում ներառված կոճակների օգնությամբ

գ) մենյուի տողի Format ենթամենյուի օգնությամբ

9.      Որևէ  եռանիշ թիվ ներկայացնել երկուական համակարգում.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Երկուական կոդերի տեսքով  ներկայացնել որևէ ասացվածք:

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Անուն, ազգանուն                 դասարան                           ամիս,ամսաթիվ


 

I տարբերակ 1. CorelDRAW գրաֆիկական խմբագրիչում որևէ գործիք ընտրելու համար անհրաժեշտ է

I տարբերակ 1. CorelDRAW գրաֆիկական խմբագրիչում որևէ գործիք ընտրելու համար անհրաժեշտ է

1. Որևէ երկնիշ թիվ ներկայացնել երկուական համակարգում. 2. Երկուական կոդերի տեսքով ներկայացնել որևէ ասացվածք: Անուն, ազգանուն դասարան ամիս,ամսաթիվ

1. Որևէ երկնիշ թիվ ներկայացնել երկուական համակարգում. 2. Երկուական կոդերի տեսքով ներկայացնել որևէ ասացվածք: Անուն, ազգանուն դասարան ամիս,ամսաթիվ

I I տարբերակ 1. dpi–ը նշանակում է

I I տարբերակ 1. dpi–ը նշանակում է

1. Որևէ եռանիշ թիվ ներկայացնել երկուական համակարգում. 2. Երկուական կոդերի տեսքով ներկայացնել որևէ ասացվածք: Անուն, ազգանուն դասարան ամիս,ամսաթիվ

1. Որևէ եռանիշ թիվ ներկայացնել երկուական համակարգում. 2. Երկուական կոդերի տեսքով ներկայացնել որևէ ասացվածք: Անուն, ազգանուն դասարան ամիս,ամսաթիվ
Скачать файл