Թեստային աշխատանք 4
Оценка 5

Թեստային աշխատանք 4

Оценка 5
docx
20.05.2020
Թեստային աշխատանք 4
4-րդ դասարան.docx

Դպրոց _______________________________________________ դասարան ___________

Անուն ազգանուն_________________________________________________________

Տարբերակ 4

1.      Գտի՛ր այն թիվը, որի գրությունը համապատասխանում է յոթ հազար չորս հարյուր ինը թվին.

1)      7940               2) 7049                 3) 7409               4) 7490

2.      Ընտրի՛ր այն թիվը, որը 140-ից փոքր է 40-ով:

1)      180              2) 240                 3) 100                 4) 70

3.      Քանի՞ հարյուրյակ կա 4576 թվի  մեջ:

 

1)      45                     2) 5                       3) 500              4)576

 

4.    Տրված թվանշաններից ընտրի՛ր այն թվանշանը, որը տեղադրելով *-ի փոխարեն` կստանանք ճիշտ անհավասարություն:              6 կմ 50 մ < 6 կմ  * 1մ

1)      3                            2) 2                              3) 5                              4)4

5.    Ընտրի՛ր այն թվանշանը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում ստացված թվերը դասավորված կլինեն նվազման կարգով.  4552,  45*2,  4522

1) 1                              2) 2                             3)4                          4) 8

6.      Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  5 օր 15 ժ-ը  ժամերով:

 

1)      118 ժ                                               3) 135 ժ

2)      39 ժ                                     4) 515 ժ

7.      Քառակուսու պարագիծը  132 սմ է: Գտի՛ր  քառակուսու կողմը:

1)      33 սմ                     2) 66 սմ                      3) 264 սմ                    4) 132 սմ

8.    Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի     մասը ներկված է:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 3)
4)
1)

 

 

 


9.      Ո՞ր դատողությունն է ճշմարիտ.

1)  Նվազելին կստանաս, եթե հանելիից հանես տարբերությունը:

2) Գումարելիներից մեկը մեծացնելիս , իսկ մյուսը փոքրացնելիս միևնույն միավորով, գումարը                             չի փոխվում:

3) 0-ից տարբեր երկու հավասար թվերի քանորդը հավասար է 0-ի:

4)Թիվը 10-ով բազմապատկելիս բավական է այդ թվի գրության  վերջից երկու 0 ավելացնել:

10.   Այգում կա 45 ծառ: Դրանց    մասը ծիրանենի է, իսկ մնացածը՝ դեղձենի: Քանի՞ դեղձենի կա այգում:

 

1)      27              2) 18                   3) 9                  4) 15

11-15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրի՛ր յուրաքանչյուր առաջադրանքից  հետո նշված տեղում:

 

11.  Տրամագրի միջոցով տրված է այգում աճող պտղատու ծառերի քանակը: Օգտվելով տրա-մագրում բերված տվյալներից՝  հաշվի՛ր ծիրանի և տանձի  ծառերի քանակների տարբերությունը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

12.  Քանի՞ անգամ  է ամենափոքր եռանիշ թիվը  փոքր ամենափոքր հնգանիշ թվից:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

 

 

13.  Դի՛ր  թվաբանական  գործողության  նշանները  (+, -, ∙ , ։ )  այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը:

 

37 5 8 = 77

Պատ.` __________________

 

14.  Հաշվի՛ր 5124 + 36 · (30300 : 60 – 405) արտահայտության  արժեքը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

15.  Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

339, 439, 639, 939 ,  …

Պատ.` __________________

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

 

16.  Ուղղանկյան  երկարությունը 190 սմ  է, որը 40 սմ-ով մեծ է լայնությունից:  Հաշվի՛ր մակերեսը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

 

17.  480 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար հանդիպակաց դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժամ հետո: Առաջինը գնում էր 60 կմ/ժ արագությամբ: Որոշի՛ր երկրորդ մեքենայի արագությունը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատ.` __________________

 

 

 

 


 

Դպրոց _______________________________________________ դասարան ___________ Անուն ազգանու ն _________________________________________________________ Տարբերակ 4 1. Գտի՛ր այն թիվը, որ ի գրությունը համապատասխանում է յոթ հազար չորս հարյուր ինը թվ…

Դպրոց _______________________________________________ դասարան ___________ Անուն ազգանու ն _________________________________________________________ Տարբերակ 4 1. Գտի՛ր այն թիվը, որ ի գրությունը համապատասխանում է յոթ հազար չորս հարյուր ինը թվ…

1. Ո՞ր դատողությունն է ճշմարիտ. 1) Նվազելին կստանաս, եթե հանելիից հանես տարբերությունը: 2) Գումարելիներից մեկը մեծացնելիս , իսկ մյուսը փոքրացնելիս միևնույն միավորով, գումարը չի փոխվում:…

1. Ո՞ր դատողությունն է ճշմարիտ. 1) Նվազելին կստանաս, եթե հանելիից հանես տարբերությունը: 2) Գումարելիներից մեկը մեծացնելիս , իսկ մյուսը փոքրացնելիս միևնույն միավորով, գումարը չի փոխվում:…

Պատ.` __________________ 1. Դի՛ր թվաբանական գործողության նշանները (+, -, ∙ , ։ ) այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը : 37 □ 5 □ 8 = 77…

Պատ.` __________________ 1. Դի՛ր թվաբանական գործողության նշանները (+, -, ∙ , ։ ) այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը : 37 □ 5 □ 8 = 77…

16-17- րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում : 1. Ուղղանկ յան երկարությունը 190 սմ է, որը 40 սմ-ով…

16-17- րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում : 1. Ուղղանկ յան երկարությունը 190 սմ է, որը 40 սմ-ով…

Պատ.` __________________

Պատ.` __________________
Скачать файл