Տեսադաս
Оценка 4.8

Տեսադաս

Оценка 4.8
docx
10.05.2020
Տեսադաս
d4b9d5a5d5bdd5bf-1.docx

ԹԵՍՏ 1

            Շրջանի մեջ վերցրու 1-10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:

1

Գտի´ր այն թիվը, որի գրությունը համապատասխանում է վեց հազար հինգ հարյուր չորս թվին:

            1) 6054
            2) 6504
            3) 6405
  4) 6045

2

Ընտրի´ր այն թիվը, որը 680-ից փոքր է 17-ով:

            1) 11560
            2) 697
            3) 663
  4) 40

3

Քանի՞ տասնյակ կա  826 թվի մեջ:
 
            1) 8
            2) 2
            3) 26
            4) 82

4

Ընտրի´ր այն թվանշանը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրման դեպքում ստացված թվերը դասավորված կլինեն նվազման կարգով5*8, 538, *35:

            1) 4
            2) 6
            3) 7
            4) 8

5

Ընտրի´ր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 3կգ 51գ < 3կգ  *1գ:

6

           
            1) 3
            2) 4
            3) 5
            4) 6

Ընտրի´ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 3օր 12 ժամը ժամերով:
 
            1) 312
            2) 36
            3) 84
            4) 212

 

 

7

Քառակուսու պարագիծը 144 սմ է:Գտի´ր քառակուսու կողմի երկարությունը:

1) 36 սմ

2) 72 սմ

3) 288 սմ

4) 576 սմ

8

Նշի´ր այն գծապատկերը, որի    մասը ներկված է

                          
   1)                             2)                              3)                                4) 

                                               

9

Ո՞ր դատողությունն է սխալ:
 
            1)
Գումարելին մեծացնելիս գումարը մեծանում է:
            2)
Նվազելին մեծացնելիս տարբերությունը մեծանում է:
            3) 320-
ից փոքր թիվը փոքր է նաև 300-ից:
            4) 399
թիվը փոքր է 401-ից:

10

Կտրեցին 15 մետր երկարությամբ ժապավենի  մասը: Քանի՞ մետր ժապավեն մնաց:

    1) 3մ
    2) 5
մ
    3) 12
մ
    4) 75
մ

 11-15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրի´ր յուրաքանչյուր առաջադրանքից  հետո նշված տեղում:

11

Տրամագրի միջոցով տրված է ընտանիքի անդամների տարիքը: Օգտվելով տրամագրում բերված տվյալներից՝ հաշվի´ր, պապիկի և տղայի  տարիքային   
        
տարբերությունը:

                                                           Պատ.`………………    

12

Հաշվի´ր ամենամեծ քառանիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվերի տարբերությունը:
                                                           Պատ.`………………    

13

Դի´ր թվաբանական գործողության նշանները ( +, -, ·, : ) այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը:

 

45      9       85= 90

14

 

Հաշվի´ր 15 · (200 − 357 : 7) − 12480 : (5 · 6) արտահայտության արժեքը:

                                                   Պատ.`………………  

15

Կռահի´ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո´ւ ևս մեկ թիվ:

218, 318, 518, 818, .........:
                                                          
 Պատ.`………………   

16-17-րդ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում մանրամասն ու հիմնա-վորված ներկայացրո՛ւ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը:

 

16

Ուղղանկյունաձև հողամասի երկարությունը 220մ է, որը 40սմ-ով մեծ է լայնությունից: Հաշվի´ր այդ հողամասի մակերեսը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Պատ.`………………

 

17

Երկու վայրերից, որոնց միջև եղած հեռավորությունը 456 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա, նրանցից մեկի արագությունը 72 կմ/ժ էր: Ի՞նչ արագությամբ էր շարժվում երկրորդ ավտոմեքենան, եթե ավտոմեքենաները հանդիպեցին շարժվելուց 3 ժամ հետո:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                      Պատ.`………………


 

ԹԵՍՏ 1 Շրջանի մեջ վերցրու 1-10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները: 1 Գտի ´ ր այն թիվը , որի գրությունը համապատասխանում է վեց հազար հինգ հարյուր չորս…

ԹԵՍՏ 1 Շրջանի մեջ վերցրու 1-10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները: 1 Գտի ´ ր այն թիվը , որի գրությունը համապատասխանում է վեց հազար հինգ հարյուր չորս…

7 Քառակուսու պարագիծը 144 սմ է : Գտի ´ ր քառակուսու կողմի երկարությունը : 1) 36 սմ 2) 72 սմ 3) 288 սմ 4) 576…

7 Քառակուսու պարագիծը 144 սմ է : Գտի ´ ր քառակուսու կողմի երկարությունը : 1) 36 սմ 2) 72 սմ 3) 288 սմ 4) 576…

Պատ .`……………… 12 Հաշվի ´ ր ամենամեծ քառանիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվերի տարբերությունը : Պատ .`……………… 1 3 Դի´ր թվաբանական գործողության նշանները ( +,…

Պատ .`……………… 12 Հաշվի ´ ր ամենամեծ քառանիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվերի տարբերությունը : Պատ .`……………… 1 3 Դի´ր թվաբանական գործողության նշանները ( +,…

Պատ .`………………

Պատ .`………………
Скачать файл