Եղանակ
Оценка 4.7

Եղանակ

Оценка 4.7
pptx
10.05.2020
Եղանակ
Եղանակ.pptx

Եղանակ

Եղանակ

Մթնոլորտի ստորին շերտի վիճակը տվյալ պահին, տվյալ վայրում անվանում են եղանակ:

Մթնոլորտի ստորին շերտի վիճակը տվյալ պահին, տվյալ վայրում անվանում են եղանակ:

Մթնոլորտի ստորին շերտի վիճակը տվյալ պահին, տվյալ վայրում անվանում են եղանակ:

Եղանակը կախված է Օդի ջերմաստիճանից Ճնշումից Խոնավությունից

Եղանակը կախված է Օդի ջերմաստիճանից Ճնշումից Խոնավությունից

Եղանակը կախված է

Օդի
ջերմաստիճանից

Ճնշումից

Խոնավությունից

Քանի որ երկրագնդի տարբեր մասերում ջերմաստիճանը, ճնշումը և խոնավությունը միշտ տարբեր են եղանակը նույնպես տարբեր է

Քանի որ երկրագնդի տարբեր մասերում ջերմաստիճանը, ճնշումը և խոնավությունը միշտ տարբեր են եղանակը նույնպես տարբեր է

Քանի որ երկրագնդի տարբեր մասերում ջերմաստիճանը, ճնշումը և խոնավությունը միշտ տարբեր են

եղանակը նույնպես տարբեր է

Եղանակի հնարավոր փոփոխությունները մեծ ազդեցություն ունեն մարդու գործունեության տարբեր ոլորտների վրա: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է նախօրոք իմանալ եղանակի սպասվող փոփոխությունները, այսինքն՝ կատարել եղանակի կանխատեսում:

Եղանակի հնարավոր փոփոխությունները մեծ ազդեցություն ունեն մարդու գործունեության տարբեր ոլորտների վրա: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է նախօրոք իմանալ եղանակի սպասվող փոփոխությունները, այսինքն՝ կատարել եղանակի կանխատեսում:

Եղանակի հնարավոր փոփոխությունները մեծ ազդեցություն ունեն մարդու գործունեության տարբեր ոլորտների վրա:

Այդ նպատակով անհրաժեշտ է նախօրոք իմանալ եղանակի սպասվող փոփոխությունները, այսինքն՝ կատարել եղանակի կանխատեսում:

Եղանակը կանխատեսել՝ նշանակում է վաղօրոք իմանալ տվյալ վարերում սպասվող եղանակային փոփոխությունները:

Եղանակը կանխատեսել՝ նշանակում է վաղօրոք իմանալ տվյալ վարերում սպասվող եղանակային փոփոխությունները:

Եղանակը կանխատեսել՝ նշանակում է վաղօրոք իմանալ տվյալ վարերում սպասվող եղանակային փոփոխությունները:

Եղանակի դիտումներ Օդի ջերմաստիճանը Ճնշումը, խոնավությունը Քամու շարժման ուղղությունը Քամու արագությունը

Եղանակի դիտումներ Օդի ջերմաստիճանը Ճնշումը, խոնավությունը Քամու շարժման ուղղությունը Քամու արագությունը

Եղանակի դիտումներ

Օդի ջերմաստիճանը

Ճնշումը,
խոնավությունը

Քամու շարժման
ուղղությունը

Քամու արագությունը

Օդերևութաբանական կայաններ

Օդերևութաբանական կայաններ

Օդերևութաբանական կայաններ

Եղանակ

Եղանակ
Скачать файл