Թեստ 4-րդ դասարան
Оценка 4.8

Թեստ 4-րդ դասարան

Оценка 4.8
docx
19.05.2020
Թեստ 4-րդ դասարան
4-3.4.docx

Տարբերակ 1

Շրջանի մեջ վերցրու 1-10 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:

1       

1

 
Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 5 է, հազարավորը 2, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 8:

     1)  85828

     2)  58882

     3)  82858

     4)  28858

2

 
 


Գտի՛ր այն թիվը, որը 6-ի յոթապատիկից մեծ է 2 անգամ:

1)  26

2)  42

3)  84

4)  44

3

 
 


Քանի՞  երրորդ կարգի միավոր է պարունակում 8754 թիվը:

 

1)  5

2)  7

3)  4

4)  8

 

4

 
Ընտրի՛ր նվազման կարգով դասավորված շարքը:

 

1) 5 տ, 210 կգ, 3 ց, 7000 գ

2) 7000 գ, 210 կգ, 3 ց, 5 տ

3) 5 տ, 3 ց, 210 կգ, 7000գ

4) 7000 գ, 3 ց, 210 կգ, 5տ

 

5

 
Ընտրի՛ր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 60 դմ  7 կմ  * մ

 

1) 7

2) 5

3) 6

4) 8

 

2     

6

 
Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է    տարին  ամիսներով:

     1)  10

     2)  8

     3)  6

     4) 4

7

 
 


Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 51 սմ է: Գտի՛ր եռանկյան կողմերի երկարությունները:

1)  18 սմ

2)  17 սմ

3)  36 սմ

4)  24 սմ

8

 
 


Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի մասը ներկված է:

 

 


                                                                                           

 

 

 


1)     2) 3) 4)

 

9

 
Ո՞ր դատողությունն է ճշմարիտ.

 

1)  Նվազելին մեծացնելիս տարբերությունը փոքրանում է:

2)  Հանելին փոքրացնելիս տարբերությունը  մեծանում է:

3)  Գումարելին մեծացնելիս գումարը փոքրանում է:

4)  Նույն թիվը գումարելիներից մեկին գումարելիս, իսկ մյուսից հանելիս  գումարը կփոխվի:

 

10

 
Թվի   մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի  մասը:

 

1) 10

2) 40

3) 20

4) 80

 

 

 

 

11-15 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրի՛ր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում:

3       

11

 
Տրամագրի միջոցով տրված է օրվա տարբեր ժամերին օդի ջերմաստիճանը: Օգտվելով տրամագրում բերված տվյալներից՝ հաշվիր, օրվա ընթացքում գրանցված ամենաբարձր և ամենացածր ջերմաստիճանների տարբերությունները:

Պատ.՝………………………..

12

 
 


Հաշվի՛ր ամենափոքր կենտ քառանիշ և ամենամեծ զույգ հնգանիշ թվերի գումարը:

 

 

 

 

Պատ.՝………………………..

13

 
 


Դի՛ր թվաբանական գործողության նշանները (+, -, ∙ , ։ )  այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը:

 

70  90 =  85

         Պատ.՝………………………..

 

14

 
Հաշվի՛ր   754 + 62 ∙ (854 - 3768 ։ 8) արտահայտության արժեքը:

 

 

 

      Պատ.՝………………………..

15

 
Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

 

830, 680, 530, 380, …

Պատ.՝………………………..

16-17 -րդ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրո՛ւ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը:

 

4       

16

 
Ուղանկյունաձև դաշտի մակերեսը 2480 մ2  է, իսկ երկարությունը՝ 62 մ է: Գտի՛ր դաշտի պարագիծը:

 

 

 

 

 

 Պատ՝………………………..

17

 
 


Մոտոցիկլավարը 180 կմ ճանապարհի առաջին 80 կմ-ն անցավ 40 կմ/ժ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 50 կմ/ժ արագությամբ: Մոտոցիկլավարը քանի՞ ժամում անցավ այդ ճանապարհը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Պատ.՝………………………..

 

 

 

 


 

Տարբերակ 1 Շրջանի մեջ վերցրու 1-10 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները: 1 Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 5 է, հազարավորը 2, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 8:…

Տարբերակ 1 Շրջանի մեջ վերցրու 1-10 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները: 1 Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 5 է, հազարավորը 2, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 8:…

3) 6 4) 4 Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 51 սմ է: Գտի ՛ ր եռանկյան կողմերի երկարությունները: 1) 18 սմ 2) 17 սմ 3) 36 սմ…

3) 6 4) 4 Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 51 սմ է: Գտի ՛ ր եռանկյան կողմերի երկարությունները: 1) 18 սմ 2) 17 սմ 3) 36 սմ…

1 Տրամագրի միջոցով տրված է օրվա տարբեր ժամերին օդի ջերմաստիճանը: Օգտվելով տրամագրում բերված տվյալներից՝ հաշվիր, օրվա ընթացքում գրանցված ամենաբարձր և ամենացածր ջերմաստիճանների տարբերությունները: Պատ.՝……………………….. Հաշվի՛ր…

1 Տրամագրի միջոցով տրված է օրվա տարբեր ժամերին օդի ջերմաստիճանը: Օգտվելով տրամագրում բերված տվյալներից՝ հաշվիր, օրվա ընթացքում գրանցված ամենաբարձր և ամենացածր ջերմաստիճանների տարբերությունները: Պատ.՝……………………….. Հաշվի՛ր…

16-17 -րդ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրո՛ւ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը: 1 Ուղանկյունաձև դաշտի մակերեսը 2480 մ 2 է, իսկ երկարությունը՝ 62…

16-17 -րդ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրո՛ւ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը: 1 Ուղանկյունաձև դաշտի մակերեսը 2480 մ 2 է, իսկ երկարությունը՝ 62…