10 сынып дидактика
Оценка 4.9

10 сынып дидактика

Оценка 4.9
docx
08.05.2020
10 сынып дидактика
10 сынып дидактика.docx

1-тапсырма

Төмендегі сөйлемдердің   дұрыс не  қате (Д/Қ) екенін ажыратыңыз

o   Магнит индукциясы өткізгішке перпендикуляр болғанда оған әсер ететін күш ең аз мәнге ие

o   Магнит кез келген металды өзіне тартады

o   Магнит өрісі индукциясына параллель орналасқан өткізгішке күш әсер етпейді

o   Магнит өрісі солтүстік полюстен басталып, оңтүстік полюсте бітеді

o   Зарядталған дене магнит өрісінде шеңбер бойымен қозғалады

2-тапсырма

Ақиқат – жалған

Ампер күші бойынша

Лоренц күші бойынша

Тогы бар өткізгішке әсер ететін күш Лоренц күші деп аталады (жалған)

Сол қол ережесі бойынша зарядтың қозғалу бағытын төрт саусақ көрсетеді (ақиқат)

Ампер күші ток күшіне тәуелді өзгереді (ақиқат)

Бөлшектің  қозғалу жылдамдығы мен магнит индукция векторы параллель орналасса, магнит өрісі бөлшекке әсер етпейді (ақиқат)

Сол қол ережесі бойынша ток бағытын бас бармақ көрсетеді (жалған)

Лоренц күші бөлшектің жылдамдығының модулін өзгертеді (жалған)

3-тапсырма

Лоренц күшінің бағытын анықта

Ж: бізден ары қарай                  Ж: бізден ары қарай

4-тапсырма

Ампер күшінің бағытын анықта

5-тапсырма.

Магнит индукциясы 20мТл біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқа, ұзындығы 0,5см түзу өткізгіш арқылы 1 А ток өткенде, оған әсер етуші күшті анықтаңдар

6-тапсырма.

Индукциясы 0,5Тл-ға тең магнит өрісінде 2*104км/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін күшті анықтаңдар

7-тапсырма.

Индукциясы 56,4мТл магнит өрісінде электрон 20Мм/с жылдамдықпен қозғалады. Оның айналып ұшу орбитасының радиусы нешеге тең?


 

Төмендегі сөйлемдердің дұрыс не қате (Д/Қ) екенін ажыратыңыз o

Төмендегі сөйлемдердің дұрыс не қате (Д/Қ) екенін ажыратыңыз o

Индукциясы 56,4мТл магнит өрісінде электрон 20Мм/с жылдамдықпен қозғалады

Индукциясы 56,4мТл магнит өрісінде электрон 20Мм/с жылдамдықпен қозғалады
Скачать файл