1.5_9__Қосымша-4 дәлелдеу
Оценка 4.6

1.5_9__Қосымша-4 дәлелдеу

Оценка 4.6
docx
14.05.2020
1.5_9__Қосымша-4 дәлелдеу
1.5_9__Қосымша-4 дәлелдеу.docx

Қосымша 4

Оқушылар қосу формулаларын дәлелдейді

Дәлелдеуі:

1. А1 және A2 нүктелерінің координаталарын жазыңыз______________________________________________________________________

2. OA1 және OA2 радиус векторларының координаталарын жазыңыз _____________________________________________________________________________

3.  векторлардың скаляр көбейтіндісін жазыңыз _____________________________________________________________________________

  4.Векторлардың скаляр көбейтіндісін координаталармен жазыңыз

=___________________________________________________________________

5.Үшінші және төртінші  қадамдардын нәтежесін теңестіріңіз___________________________________________________________________

6.   -формуласын қалай дәлелдейміз?

   ____________________________________________________________________________

7. sin()= (3) дәлелдеу үшін келтіру формуласын қолданайық

sin()=cos()= __________________________________________________________________________________

8.  қолдансақ онда

sin() =_________________________________________________________________________

9.Келесі формулаларды өздігімен дәлелдеңіp

a)tg()=

b) tg()=

c)ctg()=

d) ctg()=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оқушылар қосу формулаларын дәлелдейді

Дәлелдеуі:

1. А1 және A2 нүктелерінің координаталарын жазыңыз(А1(cos;sin) A2(cos;sin))

2. OA1 және OA2 радиус векторларының координаталарын жазыңыз (OA1(cos;sin)      OA2 (cos;sin)    )

3.  векторлардың скаляр көбейтіндісін жазыңыз

(==1=

)

  4.Векторлардың скаляр көбейтіндісін координаталармен жазыңыз

(() =  )

5.Үшінші және төртінші  қадамдардын нәтежесін теңестіріңіз

= (1)

6.   -формуласын қалай дәлелдейміз?  

  онда cos()=    (2)

7. sin()= (3) дәлелдеу үшін келтіру формуласын қолданайық

sin()=cos()= cos() =

cos(( (3)

8.  қолдансақ онда

sin()=sin() = sincos=

sincos (4)

9.Келесі формулаларды өздігімен дәлелдеңіз

a)tg()=

b) tg()=

c)ctg()=

d) ctg()=

 


 

Оқушылар қосу формулаларын дәлелдейді

Оқушылар қосу формулаларын дәлелдейді

Оқушылар қосу формулаларын дәлелдейді

Оқушылар қосу формулаларын дәлелдейді
Скачать файл