1_Алгебра_9сынып_3тоқсан_9.3С_сабақ_04
Оценка 4.9

1_Алгебра_9сынып_3тоқсан_9.3С_сабақ_04

Оценка 4.9
docx
математика
14.05.2020
1_Алгебра_9сынып_3тоқсан_9.3С_сабақ_04
1_Алгебра_9сынып_3тоқсан_9.3С_сабақ_04.docx

Сабақ

Мектеп:

Сынып9

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Ұзақмерзімдіжоспарбөлімі: 9.2АТригонометриялық

функциялар

Сабақ тақырыбы: Қос бұрыштар және жарты бұрыштар формулалары;

Осысабақтақолжеткізілетіноқумақсаттары (оқубағдарламасынасілтеме)

9.2.4.3 Қосу формулаларын, жарты бұрыш және қос бұрыштар формулаларын біледі және қолданады;

Сабақ мақсаттары

Оқушылар сабақ соңында:

ü  tgα және ctgα тригонометриялық функцияларының cosα және sinα-дан тәуелділігін түсінеді;

ü       𝑠𝑖𝑛²α+ 𝑐𝑜𝑠²α=1, 𝑡α+1= және 1+𝑐𝑡α= тепе-теңдіктерін есептер шығаруда қолданады.

ü  Бұрыштардың қосу формуласын шығару

Бағалау критерилері

Оқушы

  • Тригонометриялық тепе теңдіктердің формулаларын біледі;

𝑠𝑖𝑛²α+ 𝑐𝑜𝑠²α=1, 𝑡α+1= және 1+𝑐𝑡α= тепе-теңдіктерін есептер шығаруда қолданады.

Тілдік мақсаттары

 

Оқытудың тілдікмақсаты

Оқушылар:

­    тригонометриялықфункциялардыңграфиктерін салу алгоритмінжазады;

­    графикалықкескіндеуарқылытригонометриялықфункциялардыңқасиетінсипаттайды;

тригонометриялықфункциялардыңграфиктерініңтүрленуін түсіндіреді.

Пәндік лексика мен терминология

­    радиан;

­    бірлік шеңбер, тригонометриялықдөңгелек;

­    бұрубұрышы;

­    тригонометриялық функция;

­    кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі, секансі, косекансі, котангенсі;

­    асимптоталар;

­    функцияныңтақтығы/жұптығы;

­    максимум және минимум нүктелері;

­    период;

­    амплитуда;

тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру:  созу, сығу, координата осі бойымен параллель көшіру, симметриялы кескіндеу.

Құндылықтарды

дарыту

 

Тапсырмалардыжұпта(топта) орындауарқылыынтымақтастыққұндылықтардықалыптастыру

Жаңабілімдімеңгеруарқылыөмірбойыоқуқұндылығынқалыптастыру

АКТ қолдану

дағдылары

Презентация. Интернет ресурстар

Бастапқы білім

 

«Функция», «аргумент» ұғымдарынбіледі. Функцияныңграфигінжәнеоныңқасиетінбіледі. Геометрия курсынансүйірбұрыштыңтригонометриялықфункцияларыныңанықтамаларынбіледі.

 

 

Сабақбарысы

 

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері

Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет

 

Комментариялар және ресурстар

Ұйымдастырукезеңі

2 минут

Сәлемдесу. Оқушылардытүгелдеу. Оқушылардыңсабаққадайындығынтексеру. Оқушыларназарынаудару.

Үйтапсырмасынтексеру.

Алгебра. 9 класс [Текст] / А. Н. Шыныбеков. - Алматы : Атамұра, 2005. - 288 с. - (МОН РК). - ISBN 9965-34-247-4 : 950 т.

ББК 74.262

Актуализациялау кезеңі (7 мин)

Әр топқа карточка таратылып беріледі. Сол тапсырмаларды орындап, презентациядан шыққан жауаптармен салыстырады. Соңында сол тапсырмаларға қандай формулалар қолданылған тиімді болғанын талқылайды.

Өрнекті ықшамданыз:

;

)

)

Презентация

Сабақмақсатынқою

2 минут

Оқушыларғаөткенбілімненсұрақтарқоюарқылыбүгінгісабақтыңтақырыбы мен мақсатынашамын.

1.Тік бұрыштыүшбұрыштыңсүйірбұрышының синусы дегеніміз не?

2.Тік бұрыштыүшбұрыштыңсүйірбұрышының косинусы дегеніміз не?

3.Тік бұрыштыүшбұрыштыңсүйірбұрышыныңтангенсідегеніміз не?

4.Тік бұрыштыүшбұрыштыңсүйірбұрышыныңкотангенсідегеніміз не?

5.Негізгі тригонометриялықтепе-теңдіктіңқандайформулаларынбілесің?

Презентация

Топпен жұмыс жасау кезеңі(7 мин)

Формуланын шығу алгоритімін зерттеп, түсінуге оқушыларға уақыт беріледі.

ИНСТРУКЦИЯ

Используем формулу ,

Считая, что a = b, получим

.

Значит:

 

ИНСТРУКЦИЯ

Используем формулу .

Считая, что a = b, получим

Значит:

 

 

Қосымша  1

 

Сабақты бекіту(10 мин)

Мұғалім Tarsia ойынын оқушыларға ойнатып, қос бұрыштар және жарты бұрыштар формулаларын тиімді қолдануға нұсқаулық береді.

Тапсырмалар:

4

1

0

 

 

Қосымша 2

Қорытынды(10 мин)

Мұғалім үй жұмысын оқулықтан орындауды ұсынады және қандай да бір сұрақтар туындаса сол мәселені ортаға салып талқылау ұсынылады. Берілген критерилер бойынша оқушылар өздерінің орындаған тапсырмаларын бағалайды.

№440-444 группа А

№445-450 группаВ

№451-455 группаС

 

Алгебра. 9 класс [Текст] / А. Н. Шыныбеков. - Алматы : Атамұра, 2005. - 288 с. - (МОН РК). - ISBN 9965-34-247-4 : 950 т.

ББК 74.262

Сабақ соңы (3 мин)

 

Рефлексия

2. Мұғалім үй тапсырмаларынын берілгенін түсіндіріп береді. Учитель даёт пояснение к выполнению домашнего задания

№440-444 группа А

№445-450 группаВ

№451-455 группаС

 

Презентация

 

 

Саралау–оқушыларғақалайкөбірекқолдаукөрсетудіжоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз?

Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?

Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы

Төмендегіжұмыстарғаарналғантапсырмалардытаңдаудасаралауқолданылады

•          жұпта

•          жеке

Жеке (топтық) жұмыскезеңдеріндежәнеүйтапсырмасындақолданылады

Бірін-бірібағалау.

Мұғалімніңжалпыламабағалауы

Физкультминуткаларнемесекөзжаттығуы. 

Белсендіқызметтүрлері

ҚТбойыншанұсқаулық

 

Сабақбойыншарефлексия

Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдұрысқойылғанба? ОқушылардыңбарлығыОМқолжеткіздіме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме?

Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма?

Сабақжоспарынанқандайауытқуларболды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 

Жалпыбаға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқытутуралыда, оқутуралыдаойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқытутуралыда, оқутуралыдаойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарданегекөңілбөлуқажет?

 


 

Сабақ № Мектеп : Сынып 9 Қатысқандар саны : Қатыспағандар саны : Ұзақмерзімдіжоспарбөлімі: 9

Сабақ № Мектеп : Сынып 9 Қатысқандар саны : Қатыспағандар саны : Ұзақмерзімдіжоспарбөлімі: 9

1_Алгебра_9сынып_3тоқсан_9.3С_сабақ_04

1_Алгебра_9сынып_3тоқсан_9.3С_сабақ_04

Мұғалім үй жұмысын оқулықтан орындауды ұсынады және қандай да бір сұрақтар туындаса сол мәселені ортаға салып талқылау ұсынылады

Мұғалім үй жұмысын оқулықтан орындауды ұсынады және қандай да бір сұрақтар туындаса сол мәселені ортаға салып талқылау ұсынылады

Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?
Скачать файл