6 Ленц ережесі. Өздік индукция. Индуктивтілік.
Оценка 4.7

6 Ленц ережесі. Өздік индукция. Индуктивтілік.

Оценка 4.7
pptx
07.05.2020
6 Ленц ережесі. Өздік индукция. Индуктивтілік.
6 Ленц ережесі. Өздік индукция. Индуктивтілік..pptx

A B How to induce an emf moving a wire through a magnetic field or create a changing magnetic field around a coil of wire

A B How to induce an emf moving a wire through a magnetic field or create a changing magnetic field around a coil of wire

A

B

How to induce an emf

moving a wire through a magnetic field or create a changing magnetic field around a coil of wire

How to increase the emf induced in a wire

Use a longer wire, move it through the magnetic field faster, use a stronger magnetic field

Unit for magnetic Flux

Wb

Magnetic Flux symbol

F

Another word for magnetic field strength

Magnetic flux density (B)

Magnetic flux density

The amount of flux passing through a unit area perpendicular to the magnetic field lines

Magnetic Flux, F =

B x A

Unit for magnetic flux density

Tesla ,
(Webers per m2)

Flux linkage

The flux through n loops of wire in a coil

Flux linkage NF =

N x B x A

Электромагниттiк индукция заңы

Электромагниттiк индукция заңы

Электромагниттiк индукция заңы. Ленц ережесі. Өздік индукция. Индуктивтілік.

электромагниттік индукция заңын есептер шығаруда қолдана отырып есептер шығару; Оқу мақсаты:

электромагниттік индукция заңын есептер шығаруда қолдана отырып есептер шығару; Оқу мақсаты:

электромагниттік индукция заңын есептер шығаруда қолдана отырып есептер шығару;

Оқу мақсаты:

Фарадейдің электромагниттік индукция құбылысының физикалық мағынасын түсінеді;

Фарадейдің электромагниттік индукция құбылысының физикалық мағынасын түсінеді;

Фарадейдің электромагниттік индукция құбылысының физикалық мағынасын түсінеді;
Ленц заңының физикалық мағынасын түсінеді;
Ленц заңын токтың бағытын анықтау үшін қолданады;
Өздік индукция құбылысын зерттеу жұмысы бойынша сипаттайды;
Электромагниттік индукция заңын есептер шығаруда қолданады.

Жетістік критерийлері

ФАРАДЕЙ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ Егер гальванометрмен жалғанған соленоидқа тұрақты магнит жіберсе, онда магнит қозғалған жағдайда гальванометр бағдаршасы ауытқиды

ФАРАДЕЙ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ Егер гальванометрмен жалғанған соленоидқа тұрақты магнит жіберсе, онда магнит қозғалған жағдайда гальванометр бағдаршасы ауытқиды

ФАРАДЕЙ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ

Егер гальванометрмен жалғанған соленоидқа тұрақты магнит жіберсе, онда магнит қозғалған жағдайда гальванометр бағдаршасы ауытқиды.
Ал магнит тоқтаса, онда гальванометр бағдаршасы нөлдік қалыпқа келеді.

ФАРАДЕЙ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ Сол сияқты тыныштықта тұрған магнитке соленоидты алып немесе салатын болсақ алдынғыдағыдай процесс жүреді

ФАРАДЕЙ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ Сол сияқты тыныштықта тұрған магнитке соленоидты алып немесе салатын болсақ алдынғыдағыдай процесс жүреді

ФАРАДЕЙ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ

Сол сияқты тыныштықта тұрған магнитке соленоидты алып немесе салатын болсақ алдынғыдағыдай процесс жүреді.


Мұндай тәжірибелер индукциялық токтың соленоидта пайда болуы бір-біріне қатысты қозғалуына байланысты екенін көрсетеді.

ФАРАДЕЙ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ Бұл тәжірибеден соленоидта индукциялық токтың пайда болуы магниттің өргерісінде пайда болады екені анық байқалады

ФАРАДЕЙ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ Бұл тәжірибеден соленоидта индукциялық токтың пайда болуы магниттің өргерісінде пайда болады екені анық байқалады

ФАРАДЕЙ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ

Бұл тәжірибеден соленоидта индукциялық токтың пайда болуы магниттің өргерісінде пайда болады екені анық байқалады.

Катушканы соленоидқа кіргізіп, қозғалмайтын етіп бекітеміз. Соленоидта ток жоқ деп аламыз. Катушканы токқа қосып, ажыратсақ соленоидта индукциялық ток пайда болады. Мұндай жағдай резисторда кедергі арқылы катушкадағы токты азайтып, күшейткенде де байқалады.

Ленц ережесі Тұйық өткізетін контурда магнит ағынынан индукциялық ток пайда болады және оның магнит өрісінің бағыты сыртқы магнит ағынына қарама-қарсы әсер етеді

Ленц ережесі Тұйық өткізетін контурда магнит ағынынан индукциялық ток пайда болады және оның магнит өрісінің бағыты сыртқы магнит ағынына қарама-қарсы әсер етеді

Ленц ережесі

Тұйық өткізетін контурда магнит ағынынан индукциялық ток пайда болады және оның магнит өрісінің бағыты сыртқы магнит ағынына қарама-қарсы әсер етеді.

6 Ленц ережесі. Өздік индукция. Индуктивтілік.

6 Ленц ережесі. Өздік индукция. Индуктивтілік.

Electromagnetic Induction When a magnetic field ‘cuts’ though a conductor , a voltage is induced , resulting in a flow of electric current

Electromagnetic Induction When a magnetic field ‘cuts’ though a conductor , a voltage is induced , resulting in a flow of electric current

-2

-1

0

+1

+2

Electromagnetic Induction

When a magnetic field ‘cuts’ though a conductor, a voltage is induced, resulting in a flow of electric current. This is called electromagnetic induction.

When the magnet moves out of the coil, the polarity of the induced voltage reverses and the current flows in the opposite direction.

When the magnet stops moving there is no induced voltage and no current flows

If the number of turns in the coil is increases, the size of the induced voltage increases, resulting in a larger current.

If a stronger magnet is used, the size of the induced voltage increases, resulting in a larger current.

This can be investigated using the following pieces of equipment:

A galvanometer is an instrument for measuring, or detecting, very small currents.

If the magnet moves faster, the size of the induced voltage increases, resulting in a larger current.

The size of the induced voltage can be increased by:

increasing the strength of the magnet

increasing the number of turns in a coil

increasing the speed of the magnet

When a magnet moves into a coil of wire, a voltage is induced and current flows in one direction.

As the magnet moves in an out of the coil, a current is induced that periodically changes direction. This is called an alternating current.

Фарадей заңы Тұйық контурдағы индукцияның

Фарадей заңы Тұйық контурдағы индукцияның

Фарадей заңы

Тұйық контурдағы индукцияның ЭҚК магнит ағынының осы контурдағы өзгеру жылдамдығына қарама-қарсы таңбамен сипатталады.

Магнит өрісіндегі шеңбердің (рамканың) айналуы

Магнит өрісіндегі шеңбердің (рамканың) айналуы

Магнит өрісіндегі шеңбердің (рамканың) айналуы

Егер магнит өрісіндегі шеңберге электр тогын жіберсек, онда оған айналу моменті әсер етеді және шеңбер айналады. Электр энергиясын механикалық энергияға түрлендіретін электроқозғалтқыштың жұмыс істеу қағидасы осыған негізделген.

Контурдың индуктивтілігі Контурдағы магнит ағыны контурдың ток күшіне тура пропорционал:

Контурдың индуктивтілігі Контурдағы магнит ағыны контурдың ток күшіне тура пропорционал:

Контурдың индуктивтілігі

Контурдағы магнит ағыны контурдың ток күшіне тура пропорционал:
Ф = LI.
Пропорционалдық коэфициент L ток күші I в контурдағы магнит ағыны Ф, осы ток арқылы туатын, индуктивтілік деп аталады. Индуктивтілік өткізгіштің ауданына, формасына, ортаның магниттік қасиетіне байланысты.
Индуктивтіліктің өлшем бірлігі СИ жүйесінде генри (Гн):1 Гн = 1 Вб/1 А. .

ЭҚК пайда болуы өздік индукция деп аталады

ЭҚК пайда болуы өздік индукция деп аталады

Өздік индукция

Өткізгіште ток күшінің өзгерісі нәтижесінде индукцияның ЭҚК пайда болуы өздік индукция деп аталады.

Бірінші контурда ток күшінің өзгеруіне байланысты екінші контурда

Бірінші контурда ток күшінің өзгеруіне байланысты екінші контурда

Өздік индукция

Бірінші контурда ток күшінің өзгеруіне байланысты екінші контурда ЭҚК пайда болса, мұндай құбылысты өзара индукция деп атайды.


L12 = L12 – контурлардың өзара индуктивтілігі

Скачать файл