Ахеменидский Иран
Оценка 4.8

Ахеменидский Иран

Оценка 4.8
docx
13.05.2020
Ахеменидский Иран
Աքեմենյան Իրան.docx

ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

                         Դսարան -6-րդ

 

 

 

Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անավան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

19.11.2015

 

 

ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ  ԻՐԱՆ

     

 

 

 

                                    
 

Առարկա- Հին աշխարհի պատմություն

Թեմա-Աքեմենյան Իրան

Դսարան-6-րդ

Նպատակ- Իմանա՝

                   Հին Արևելքի երկրների (Եգիպտոս, Միջագետքի պետություններ, Խեթական պետություն,

                        Փյունիկիա,  Միտաննի, Իրան, Հնդկաս­տան, Չինաստան) գոյության

                       ժամա­նակաշրջանները,     նշանավոր ­քա­ղաքների անուններ, մշակութային ձեռքբերումների,

                        նշանավոր կառույցների մասին:

                  Կարողանա՝

                        թվարկել Հին Արևելքի երկրները, բնութագրել բնակիչ­ների զբաղմունքը, մշակութային

                  ձ   եռքբերումները, նշանավոր կառույցները:

Կահավորում-գիրք, տետր, քարտեզ

Մեթոդ-    հարցազրույց, քննարկում, հարցում

Դասի ընթացք-  Նախորդ դասի քննարկում, հարցազրույց, հարցում

                              .Տնային աշխատանքների ստուգում

                              .Կարճ դասախոսություն

Խմբային աշխատանք

1-ին խումբ-     Իրանի ժողովուրդները

                                                                                          

                     

 

2-րդ խումբ՝   Մարաստանը և Կյուրոս Մեծը

           Մարաստան      

Պարսկական  ցեղեր

Իրանի հյուսիսում էին ապրում իրանական

ծագում ունեցող մարական  ցեղերը

Ք. ա. VIII դարում Իրանում նրանք ստեղծեցին

Միասնական  պետություն՝ Մարաստանը

Նինվեի գրավումից հետո Մարաստանը

Նվաճեց շատ տարածքներ՝ հասնելով

մինչև Փոքր Ասիայի  արևմուտք

Ապրում էին Էլամից արևելք, Մարաստանի

Տիրապետության տակ էին:

Պարսիկների առաջնորդ Կյուրոսը ապստամբեց մարերի դեմ և Ք. ա. 550 թ. Գրավեց նրանց երկիրը

 

3-րդ խումբ՝   Դարեհ I (Ք. ա. 522–486 թթ.)

՝4-րդ խումբ՝   Աքեմենյան համաշխարհային  տերությունը

                            http://patm.arma-vir.com/files/mmed/nkar/nyut/patm/hin/2012/10-05/Achaemenid_Empire_ru.jpg

.Խմբերը քննարկում են իրենց բաժին ընկած հատվածը, այնուհետև կազմվում են նոր խմբեր , որտեղ երեխաները ուսուցանում են միմյանց, որից հետո վերադառնալով հին խմբերը ընտրում են ներկայացուցիչ, որն էլ  ներկայացնում  է ամբողջ նյութը դասարանին, իհարկե խմբերը կարող են օգնել և կատարել լրացումներ:

 

.Նոր հասակացությունների պարզաբանում

.Լրացուցիչ նյութի հաղորդում

.Գնահատում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.    http://www.encyclopedia.am/upload_files/book_2/letter_15/header_1251/Image_4141.jpg


 

Скачано с www.znanio.ru

Ахеменидский Иран

Ахеменидский Иран

Առարկա- Հին աշխարհի պատմություն Թեմա-Աքեմենյան Իրան Դսարան-6-րդ Նպատակ- Իմանա ՝ Հին Արևելքի երկրների ( Եգիպտոս , Միջագետքի պետություններ , Խեթական պետություն , Փյունիկիա , Միտաննի…

Առարկա- Հին աշխարհի պատմություն Թեմա-Աքեմենյան Իրան Դսարան-6-րդ Նպատակ- Իմանա ՝ Հին Արևելքի երկրների ( Եգիպտոս , Միջագետքի պետություններ , Խեթական պետություն , Փյունիկիա , Միտաննի…

VIII դարում Իրանում նրանք ստեղծեցին Միասնական պետություն՝ Մարաստանը Նինվեի գրավումից հետո Մարաստանը Նվաճեց շատ տարածքներ՝ հասնելով մինչև Փոքր Ասիայի արևմուտք Ապրում էին Էլամից արևելք ,…

VIII դարում Իրանում նրանք ստեղծեցին Միասնական պետություն՝ Մարաստանը Նինվեի գրավումից հետո Մարաստանը Նվաճեց շատ տարածքներ՝ հասնելով մինչև Փոքր Ասիայի արևմուտք Ապրում էին Էլամից արևելք ,…

. Խմբերը քննարկում են իրենց բաժին ընկած հատվածը, այնուհետև կազմվում են նոր խմբեր , որտեղ երեխաները ուսուցանում են միմյանց, որից հետո վերադառնալով հին խմբերը ընտրում…

. Խմբերը քննարկում են իրենց բաժին ընկած հատվածը, այնուհետև կազմվում են նոր խմբեր , որտեղ երեխաները ուսուցանում են միմյանց, որից հետո վերադառնալով հին խմբերը ընտրում…
Скачать файл