Арифметикалық прогрессия
Оценка 5

Арифметикалық прогрессия

Оценка 5
docx
математика
13.05.2020
Арифметикалық прогрессия
Арифметикалық прогрессия.docx

Ұзақмерзімдіжоспарбөлімі: Тізбектер

Мектеп:

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні:

Сынып:9

Қатысқандарсаны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы

Арифметикалық прогрессия анықтамасы

Осысабақтақолжеткізілетіноқумақсаттары (оқубағдарламасынасілтеме)

9.2.3.4 сандар тізбектерінің арасынан арифметикалық және геометриялық прогрессияны ажырату;

9.2.3.5 арифметикалық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану;

Сабақмақсаттары

Оқушылар:

·                    арифметикалық прогрессияның анықтамасын және оның сипаттамалық қасиетін оқып-үйренеді;

·                    сандық тізбектердің ішінен арифметикалық прогрессияны тануды үйренеді.

Жетістіккритерийлері

Оқушы:

·                    арифметикалық прогрессияның анықтамасын және оның элементтерін біледі;

·                    арифметикалық прогрессияның сипаттамалық қасиетін біледі және қолданады.

Тілдікмақсаттар

Оқушылар:

- теориялық материалды ауызша қайталауда сөйлемдерді толықтырады;

- сандық тізбектердің түрлері туралы талқылау жүргізеді.

Пәнгетән лексика мен терминология:

Тізбек, сандық тізбек, аралық, мүше/элемент, алдыңғы мүшесі/элементі, келесі мүшесі/элементі.

Заңдылық, заңдылықты жалғастыру.

Өседі, кемиді.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:

- Элементтердің бір ғана санға өзгеруі ... көрсетеді.

- Тізбек кемімелі/өспелі болып табылады ....

- Тізбектің келесі мүшесін алдыңғы мүшесі арқылы беріңіз ....

Құндылықтардыдарыту

Оқи алу дағдысы, өздігімен ақпарат іздестіру, жағдайды талдау, жаңа жағдайларға бейімделу, мәселелерді қоя және оларды шеше білу, топта, жұпта жұмыс жасау, өз уақытын тиімді ұйымдастыра білу, өз жұмысының сапасына жауап беру.

Аталған құндылықтар сабақта жоспарланған жұмыстар арқылы орындалады.

Пәнаралықбайланыстар

Метеорология, биология. Пәнаралық байланыс есептер шығаруда көрсетілген.

Бастапқы білім

Тізбек,сандықтізбектердің берілу тәсілдері, тізбекті аналитикалық әдіспен ұсыну, аналитикалық тәсілмен берілген тізбектің кез келген мүшесін анықтау.

Сабақбарысы

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері

Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет

 

Ресурстар

Сабақ

басы

0-3 мин

 

1. Ұйымдастыру кезеңі.

Оқуға ынталандыру. Әңгімелесу.

Терминдердің үш тілдегі аудармасымен жұмыс:

  • Прогрессия –progression- прогрессия;
  • Арифметическая прогрессия ~ arithmeticalprogression~ арифметикалық прогрессия.

Миға шабуыл.

Оқушыларға элементтер тізбектерін салыстыруды ұсыныңыз:

 

Бұл арқылы оқушыларды сандық тізбектердің бәр түрі – арифметикалық прогрессияға алып келеміз.

 

 

 

 

 

 

Ортасы

4–14 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1520 мин

 

 

 

 

 

 

21 – 31 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 – 38 мин

І. Жаңа материалды оқып-үйрену. Жалпы сыныппен жұмыс.

Мұғалім мағыналарын түсіндіре отырып жаңа терминдерді енгізеді, мысалдар келтіреді.

1. Арифметикалық прогрессядегеніміз екінші мүшесінен бастап әр мүшесі алдыңғы мүшесіне нөлден өзге бір ғана санды қосқанға тең болатын тізбек.

 - арифметикалық прогрессия, ;

, мұндағынөлден өзге қандай да бір сан;

- арифметикалықпрогрессия айырымы, яғни арифметикалық прогрессияның екінші мүшесінен бастап кез келген мүшесі мен алдыңғы мүшесінің айырымы.

2. Арифметикалық прогрессия мысалдары қарастырылады.

3. Арифметикалық прогрессияның сипаттамалық қасиетін қорытып шығару.

II. Ауызша жұмыс. Жұптардағы жұмыс.

Оқушыларды жұптарға біріктіріңіз. 1-қосымшаның тапсырмаларын талқылауды ұсыныңыз.

Уақыт белгілеңіз. Нәтижелерін бірігіп тексеріңіздер.

III. Жаттығу тапсырмалары.Өздік жұмыс.

1.      Оқушыларға 2-қосымшаның тапсырмаларын өз беттерімен шешуді тапсырыңыз, қиындық деңгейін олардың өздері таңдаулары керек (А– жеңіл, Б –орташа). Оқушылар тапсырма орындап жатқан кезде мұғалім жеке оқушылармен жұмыс жасайды.

2.      Сипаттамалық қасиетті қолдануға есептер шығару. Көпшілігіне қиындық туғызған тапсырмалар тақтада шығарылады.

 

 

 

IV. Қолданбалы есептер. Топтардағы жұмыс.

Оқушыларға 3 оқушыдан топтарға бірігулерін ұсыныңыз.

Оқушылар есеп шарттарын талқылайды, топтарда шығарады. Мұғалім жауаптарын тексереді, кері байланыс береді, есеп нәтижелерін жалпы сыныппен бірге талқылайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-қосымша

 

 

 

 

 

2-қосымша

 

 

 

 

 

3-қосымша

Мордкович А.Г. Алгебра 9 класс. Задачник. М. 2002г.

 

4-қосымша

Солтан Г.Н. и др. Алгебра: учебник 9 класса общеобразовательной школы. Кокшетау.2019г

Сабақтың соңы

39 - 40 мин

Рефлексия.

Сабақты қорытындылау кезінде оқушыларға келесі ұрақтарға жауап беруді ұсыныңыз:

- не білдім, не үйрендім?

- не түсініксіз болып қалды?

- немен жұмыс жасау керек?

Мұғалім жауаптарын толықтырады.

 

Мұғалім үй тапсырмасын орындау бойынша нұсқаулар береді.

 

 

 

 

 

 

 

 

5-қосымша

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз?

Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?

Денсаулықжәне қауіпсіздіктехникасыныңсақталуы

Мұғалім оқушыларға есеп шығару барысында жеке көмек көрсетеді. Тапсырмалар қиындық деңгейінің өсу ретімен таңдалған.

1. Жалпы сыныппен әңгімелесу кезінде мұғалім оқушылардың жаңа терминдер мен ұғымдарды түсінуін, жаңа материалды саналы түрде ұғынуын бақылайды;

2. Жұптарда өзара бағалау жүзеге асады;

3. Сабақ соңында оқушылар сабақ мақсаттарына жету бойынша рефлексия жасайды.

Үзіліс уақытында оқу кабинетін желдетіп алу керек. Парталар мен орындықтардың дұрыс орналасуына назар  аудару керек.

 

 


 1-қосымша.

1)      Берілген тізбек арифметикалық прогрессия бола ма екендігін анықтаңыз:

a)   

b)   

c)   

d)   

 

2)      Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесін және айырымын табыңыз:

a)   

b)   

c)   

d)   

 

 

2-қосымша.

А деңгейі

Б деңгейі

1)       арифметикалық прогрессиясының алғашқы алты мүшесін жазыңыз, егер:

 

a)    

b)   

 

c)    

d)   

 

2)      Келесі шарттармен берілген арифметикалық прогрессиясын жазыңыз:

a)     

b)     

c)     

d)     

 

e)     

f)     

g)     

h)     

 

 

3-қосымша. Есептерді шығарыңыз:

1)      Өспелі тізбек 5-ке бөлгенде 3 қалдық қалатын барлық натурал сандардан құралған. Ол арифметикалық прогрессия болады ма екендігін анықтаңыз. Егер иә болса, онда оның бірінші мүшесін және айырымын анықтаңыз.

2)   сандары арифметикалық прогрессияның тізбектелген мүшелері болатындай x-тің мәндерін табыңыз.

3)   сандары арифметикалық прогрессияның тізбектелген мүшелері болатындай y-тің мәндерін табыңыз.

4)   сандары шектелген арифметикалық прогрессияның тізбектелген мүшелері болатындай x-тің мәндерін табыңыз.

 

Жауабы: 1) 8; 5; 2)  -1;  3) 1;  4) 7.

 

 

4-қосымша.

1)      Демалушы дүйсенбі күні 10 минут, ал әрбір келесі күндері алдыңғы күннен 5 минут артық күнге күюді шешті. Ол аптаның әр күнінде неше минут күнге күйетін болады?

2)      Метеорология маманы наурыз айының бір аптасының әр күнінде ауа температурасының өзгерісін бақылай отырып, бірінші күні  болғанын, ал әр келесі күні алдыңғы күнмен салыстырғанда1 төмендеп отырғанын байқады. Осы күндері ауа температурасы қандай болды?

 

Похожее изображениеКартинки по запросу метеоролог измеряет диаграмма

 

 

 

 

 

Жауабы: 1) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.      2)

 

5-қосымша.

1)      5, x, 19 сандары арифметикалық прогрессияның тізбектелген мүшелері болып табылады. x-ті табыңыз.

2)      Өспелі тізбек 11-ге еселікболатын барлық натурал сандардан құралған. Ол арифметикалық прогрессия болады ма екендігін анықтаңыз. Егер иә болса, онда оның бірінші мүшесін және айырымын анықтаңыз.

Жауабы:  1) 12;  2) 11, 11.

 


 

Тізбектер Мектеп:

Тізбектер Мектеп:

Сабақ басы 0-3 мин 1. Ұйымдастыру кезеңі

Сабақ басы 0-3 мин 1. Ұйымдастыру кезеңі

Ортасы 4 –1 4 мин 1 5 – 20 мин 21 – 3 1 мин 32 – 38 мин І

Ортасы 4 –1 4 мин 1 5 – 20 мин 21 – 3 1 мин 32 – 38 мин І

Берілген тізбек арифметикалық прогрессия бола ма екендігін анықтаңыз : a) b) c) d) 2)

Берілген тізбек арифметикалық прогрессия бола ма екендігін анықтаңыз : a) b) c) d) 2)

Демалушы дүйсенбі күні 10 минут, ал әрбір келесі күндері алдыңғы күннен 5 минут артық күнге күюді шешті

Демалушы дүйсенбі күні 10 минут, ал әрбір келесі күндері алдыңғы күннен 5 минут артық күнге күюді шешті
Скачать файл