Древняя Русь
Оценка 4.8

Древняя Русь

Оценка 4.8
doc
13.05.2020
Древняя Русь
Հին Ռուսիա.doc

                             

                                                                                                                        

                           Համաշխարհային       պատմություն

                                      Դասարան – 10-րդ

https://www.awesomestories.com/images/user/9cad185240.jpg

 

Առարկա-        Համաշխարհային պատմություն

Դասարան-       10-րդ

Թեմա-           Բյուզանդական   մշակույթը    5-15 դդ-ում

 Կահավորում-       գիրք,    տետր,    նկարներ

Մեթոդ-                      գծակարգ,    հարցազրույց,  քննարկում       աղյուսակ

Դասի ընթացք-     .նախորդ    դասի    քննարկում   և   հարցում

Կազմել       գծակարգ

            Բյուզանդական   մշակույթը    5-15 դդ-ում

 


Վաղ բյուզանդական մշակույթ                   դասական շրջանի մշակույթ

 


Պատմագրություն   գրականություն  ճարտարապետություն          բնական գիտ.                 Գրականություն   ,,,                                                                                                            պատմ

Պրոկոպիոս կեսարացի   Եկեղեցական գր. Աստվածաշնչյան թ. Լևոն մաթ.

Ագաթիոս  Միրինեյացի  Ռոմանոս Քաղցրաերգիչ                            Կոստանդին Ծիրանածին

Եվսեբիոս  Կեսարացի                                                                              Միքայել Պսելոս

                                                                                                                       Աննա Կոմնինա    

                                                        Պալեոլոգոսների  վերածնունդ

                                            

                                         Փիլիսոփայություն                                     պատմագրություն    

                 Գեորգի Պալման                    Վարհլամ                            հուշագրություն

                                                                                                           Հովհան 6-րդ Կանտակուզինոս

Բյուզանդական   մշակույթի   առանձնահատկությունները

                                                                                                                                          

                    Արևմտյան Եվրոպա      Բյուզանդիա

 

 

 

 

 

Կարճ դասախոսություն

      Միջնադարյան    քաղաքակրթությունները    Ռուսիայում

 

 

 

 

 

 

Տնային աշխատանք

Պատրաստել ռեֆերատ <,Ռուսական մշակույթը>> թեմայով


Համաշխարհային պատմություն Դասարան – 10-րդ Առարկա - Համաշխարհային պատմություն

Համաշխարհային պատմություն Դասարան – 10-րդ Առարկա - Համաշխարհային պատմություն

Դասարան - 10- րդ Թեմա - Բյուզանդական մ շակույթը 5-15 դդ-ում Կահավորում - գիրք , տետր , նկարներ Մեթոդ - գծակարգ , հարցազրույց , քննարկում…

Դասարան - 10- րդ Թեմա - Բյուզանդական մ շակույթը 5-15 դդ-ում Կահավորում - գիրք , տետր , նկարներ Մեթոդ - գծակարգ , հարցազրույց , քննարկում…

Միջնադարյան քաղաքակրթությունները Ռուսիայում

Միջնադարյան քաղաքակրթությունները Ռուսիայում

Տնային աշխատանք Պատրաստել ռեֆերատ <,Ռուսական մշակույթը>> թեմայով

Տնային աշխատանք Պատրաստել ռեֆերատ <,Ռուսական մշակույթը>> թեմայով
Скачать файл