Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі
Оценка 4.9

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі

Оценка 4.9
pptx
13.05.2020
Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі
Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі.pptx

Екі айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесін графиктік тәсілмен шешуі

Екі айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесін графиктік тәсілмен шешуі

Екі айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесін графиктік тәсілмен шешуі  

Екі айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесін графикалық тәсілмен шешу үшін: әр теңсіздіктің барлық мүшелерін теңсіздік таңбасының бір жағына жинақтап, мына түрге келтіреміз: 𝑓 𝑥,𝑦 >0 𝑔…

Екі айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесін графикалық тәсілмен шешу үшін: әр теңсіздіктің барлық мүшелерін теңсіздік таңбасының бір жағына жинақтап, мына түрге келтіреміз: 𝑓 𝑥,𝑦 >0 𝑔…

Екі айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесін графикалық тәсілмен шешу үшін:
әр теңсіздіктің барлық мүшелерін теңсіздік таңбасының бір жағына жинақтап, мына түрге келтіреміз: 𝑓 𝑥,𝑦 >0 𝑔 𝑥,𝑦 >0 𝑓 𝑥,𝑦 >0 𝑔 𝑥,𝑦 >0 𝑓𝑓 𝑥,𝑦 𝑥𝑥,𝑦𝑦 𝑥,𝑦 >0 𝑓 𝑥,𝑦 >0 𝑔 𝑥,𝑦 >0 𝑔𝑔 𝑥,𝑦 𝑥𝑥,𝑦𝑦 𝑥,𝑦 >0 𝑓 𝑥,𝑦 >0 𝑔 𝑥,𝑦 >0 𝑓 𝑥,𝑦 >0 𝑔 𝑥,𝑦 >0
Координаталықжазықтықтыоблыстарғабөлетін  𝑓𝑓 𝑥,𝑦 𝑥𝑥,𝑦𝑦 𝑥,𝑦 =0 және g 𝑥,𝑦 𝑥𝑥,𝑦𝑦 𝑥,𝑦 =0 сызықтарды саламыз;
Анықтама. Екі айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесінің шешуі деп жүйенің әр теңсіздігін дұрыс теңсіздікке айналдыратын айнымалының мәнін айтамыз.
3) Жазықтықтың кез келген бөлігіндегі нақты бір нүкте үшін теңсіздікті қанағаттандыруын тексереміз.

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

𝑥 2 + 𝑦 2 ≤9, 𝑥+𝑦≥2 𝑥 2 + 𝑦 2 ≤9, 𝑥+𝑦≥2 𝑥 2 𝑥𝑥 𝑥 2 2 𝑥 2 + 𝑦 2 𝑦𝑦 𝑦 2 2 𝑦 2 ≤9, 𝑥 2 + 𝑦 2 ≤9, 𝑥+𝑦≥2 𝑥𝑥+𝑦𝑦≥2 𝑥 2 + 𝑦 2 ≤9, 𝑥+𝑦≥2 𝑥 2 + 𝑦 2 ≤9, 𝑥+𝑦≥2

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

𝑦≥2𝑥−3, 𝑦≤−0,5𝑥+2 𝑦≥2𝑥−3, 𝑦≤−0,5𝑥+2 𝑦𝑦≥2𝑥𝑥−3, 𝑦≥2𝑥−3, 𝑦≤−0,5𝑥+2 𝑦𝑦≤−0,5𝑥𝑥+2 𝑦≥2𝑥−3, 𝑦≤−0,5𝑥+2 𝑦≥2𝑥−3, 𝑦≤−0,5𝑥+2

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

𝑦> 𝑥 2 +8𝑥+12, 𝑦+𝑥+2<0 𝑦> 𝑥 2 +8𝑥+12, 𝑦+𝑥+2<0 𝑦𝑦> 𝑥 2 𝑥𝑥 𝑥 2 2 𝑥 2 +8𝑥𝑥+12, 𝑦> 𝑥 2 +8𝑥+12, 𝑦+𝑥+2<0 𝑦𝑦+𝑥𝑥+2<0 𝑦> 𝑥 2 +8𝑥+12, 𝑦+𝑥+2<0 𝑦> 𝑥 2 +8𝑥+12, 𝑦+𝑥+2<0

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

𝑥 2 + 𝑦 2 ≤25, 2𝑦− 𝑥 2 +1≥0 𝑥 2 + 𝑦 2 ≤25, 2𝑦− 𝑥 2 +1≥0 𝑥 2 𝑥𝑥 𝑥 2 2 𝑥 2 + 𝑦 2 𝑦𝑦 𝑦 2 2 𝑦 2 ≤25, 𝑥 2 + 𝑦 2 ≤25, 2𝑦− 𝑥 2 +1≥0 2𝑦𝑦− 𝑥 2 𝑥𝑥 𝑥 2 2 𝑥 2 +1≥0 𝑥 2 + 𝑦 2 ≤25, 2𝑦− 𝑥 2 +1≥0 𝑥 2 + 𝑦 2 ≤25, 2𝑦− 𝑥 2 +1≥0

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

2𝑦+3𝑥≤6, 𝑦−2𝑥≻−3 2𝑦+3𝑥≤6, 𝑦−2𝑥≻−3 2𝑦𝑦+3𝑥𝑥≤6, 2𝑦+3𝑥≤6, 𝑦−2𝑥≻−3 𝑦𝑦−2𝑥𝑥≻−3 2𝑦+3𝑥≤6, 𝑦−2𝑥≻−3 2𝑦+3𝑥≤6, 𝑦−2𝑥≻−3

Теңсіздіктер жүйесін графикалық әдіспен шешіңіз:

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі

Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілі
Скачать файл