Групові операції й обчислення
Оценка 5

Групові операції й обчислення

Оценка 5
docx
25.11.2021
Групові операції й обчислення
Л2-002926.docx

Групові операції й обчислення

Як правило, при роботі з базою даних не обійтися без запитів, що дозволяють отримати деяку підсумкову інформацію, наприклад загальну суму замовлень за місяць або кількість проданих товарів визначеного типу. Такі обчислення можливі завдяки засобам групування записів і вбудованих статистичних функцій, які підтримуються програмою Access. Записи результуючого набору організуються в групи по зазначеному полю (чи полям), а потім до створених груп можуть бути застосовані різні підсумкові обчислення.

Включити в запит виконання деяких обчислень можна за допомогою рядка Групповая операция бланка запиту, яку спочатку не видно у вікні конструктора. Щоб відобразити цей рядок, потрібно клацнути на кнопці Групповые операции панелі інструментів Конструктор або вибрати команду Вид/Групповые операции.

Групові операції можуть виконуватися  як для всіх записів результуючого набору, так і для окремих груп. Щоб виконати обчислення, для потрібних полів у бланку запиту вибирається опція з розкривного списку рядка Групповая операция.

 

Список опцій поля Групповая операция включає 9 підсумкових функцій (Группировка, Sum, Аvg, Міn (Мах), Соunt, StDеv,  Vаr, First, Last) і три елементи (Группировка, Выражение и Условие).

        Группировка. Вказує на поле, по якому результати виконання запиту будуть організовані в групи для подальших підсумкових обчислень.

        Sum. Сумуються всі значення поля запиту.

        Аvg Обчислюється середнє арифметичне значення для усіх чисел, що містяться в обраному полі.

        Міn (Мах). Відображається мінімальне (максимальне значення зі всіх, що містяться в полі запиту.

        Соunt. Обчислюється кількість непорожніх значень у поле запиту.

        StDеv (Vаr). Обчислюється середньоквадратичне відхиленні (дисперсія розподілу) значень зазначеного поля.

        First (Last): Відображається значення  поля  з першого (останнього) запису результуючого набору.

        Выражение. Повідомляє програмі Access, що потрібно створити поле, значення якого буде обчислюватися.

        Условие. Умова відбору, що вводиться в це поле, визначає, які записи будуть брати участь в обчисленнях.


 

Групові операції й обчислення

Групові операції й обчислення

Список опцій поля Групповая операция включає 9 підсумкових функцій (

Список опцій поля Групповая операция включає 9 підсумкових функцій (

StDеv ( Vаr ). Обчислюється середньоквадратичне відхиленні (дисперсія розподілу) значень зазначеного поля

StDеv ( Vаr ). Обчислюється середньоквадратичне відхиленні (дисперсія розподілу) значень зазначеного поля
Скачать файл