Калыптастырушы багалау тапсырмалар жинагы #Сауат ашу# 1 сынып
Оценка 4.7

Калыптастырушы багалау тапсырмалар жинагы #Сауат ашу# 1 сынып

Оценка 4.7
Занимательные материалы
pdf
чтение
1 кл
16.04.2017
1 сынып окушыларына сауат ашу панинен критериалды багалау жуйеси бойынша дайындалган калыптастырушы багалауга арналган тапсырмалар жинагы. Ар сабакта таныскан жана такырыптан сон билимди бекиту максатында мугалим осы тапсырмаларды откизип отырса окушынын билимин бакылап, тексерип жуйеге келтире алады. Сонда баланын билими аныкталады.Калыптастырушы багалау жинагы (сауат ашу 1 сынып)
#Б_Жина#_Сауат ашу_1_сынып.pdf
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.