Комбінування умов за допомогою логічних операторів And і Or
Оценка 5

Комбінування умов за допомогою логічних операторів And і Or

Оценка 5
docx
25.11.2021
Комбінування умов за допомогою логічних операторів And і Or
Л2-002923.docx

Комбінування умов за допомогою логічних операторів And і Or

Оператор And вимагає одночасного виконання тих умов, що він поєднує, а оператор Оr допускає можливість вибору між запропонованими варіантами. Нижче розглянуто приклад використання логічних операторів при комбінуванні умов для одного чи декількох полів, що беруть участь у запиті.

Умова для одного поля з оператором And

Якщо необхідно перевірити значення визначеного поля одночасно по двом критеріям, умови відбору вводяться в одній комірці зазначеного поля і розділяються оператором And. У підсумковій таблиці будуть відображені записи, значення поля яких задовольняють вказаним умовам.

Як правило, конструкції з оператором And використовуються для пошуку значень у заданому діапазоні.

Наприклад, для полів текстового типу це можуть бути прізвища, розташовані в списку від А до Н, а для числових полів – множина значень з визначеного діапазону (>10And <100).

Приклад запиту. Знайти всі покупки, здійснені за перше півріччя 2006 року, тобто в період з 1 січня по 30 червня 2006 року.

В бланк запиту потрібно додати умову:

>=#01.01.2006# And <#01.07.2006#

 

 

Умова для одного поля з оператором Or

Альтернативні умови пошуку для одного поля можна ввести двома способами.

1) З допомогою оператора Or, що міститься між декількома умовами відбору в одній комірці. Наприклад, якщо ціна товару повинна складати від 100 до 200 грн. включно, умова, що вводиться в комірку, буде виглядати так:

>=100 And 1<=200

2) Відповідно структурі бланка запиту, перша умова (наприклад, >=100) вводиться в комірку рядка Условие отбора відповідного стовпця, а друге (і наступні, якщо вони є) — в комірки рядків того ж стовпця. Таким чином, кожна умова вказується в окремому рядку. У результуючій таблиці будуть відображені всі записи, що задовольняють хоча б одній з умов.

За допомогою оператора Or можна відшукати значення, які належать до заданого діапазону (наприклад, входять у визначений проміжок часу). Так, якщо необхідно знайти записи про покупки, здійснені до 1 січня 1999 року або після 31 грудня 2000 року, у полі даних буде введена  така умова, що містить оператор Or:

<#01.01.99# Or >#31.12.00#


 

Комбінування умов за допомогою логічних операторів

Комбінування умов за допомогою логічних операторів

And <#01.07.2006# Умова для одного поля з оператором

And <#01.07.2006# Умова для одного поля з оператором

За допомогою оператора Or можна відшукати значення, які належать до заданого діапазону (наприклад, входять у визначений проміжок часу)

За допомогою оператора Or можна відшукати значення, які належать до заданого діапазону (наприклад, входять у визначений проміжок часу)
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
25.11.2021