ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12 Тема: робота з декількома сторінками робочої книги в Excel
Оценка 4.7

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12 Тема: робота з декількома сторінками робочої книги в Excel

Оценка 4.7
docx
16.11.2021
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12 Тема: робота з декількома сторінками робочої книги в Excel
Л2-001681.docx

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12

Тема: робота з декількома сторінками робочої книги в Excel.

Мета роботи: придбати практичні навички в організації розрахунків при розміщенні даних на декількох сторінках робочої книги MS Excel.

Зміст: створення таблиці, введення даних, обчислення в таблиці за допомогою формул.

Обладнання для виконання роботи:

1.     Методичні вказівки що до виконання лабораторної роботи;

2.     Персональний комп’ютер;

3.     Відповідне програмне забезпечення (Windows 98, Microsoft Office 2000, XP, 2003, MS Excel, MS Access).

Теоретичні основи:

Посилання в Microsoft Excel

Дані для обчислень по формулі можуть безпосередньо вводитися у формулу: = 2 + 3, а також зчитуватися з інших осередків. Для доступу до даних в інших осередках робочого листа використовуються посилання. Посилання є ідентифікатором чи осередку групи осередків у книзі

Відносне посилання. При розгляді механізму відносних посилань необхідно розрізняти відображуване і збережене значення.

Збережене значення відносного посилання являє собою зсув по стовпцях і рядкам від осередку з формулою до осередку даних. Тому збережене значення відносного посилання не залежить від місця розташування осередку з формулою на листі і не змінюється при копіюванні і перенесенні формул.

Відображуване значення відносного посилання являє собою комбінацію з імені стовпця і номера осередку, що відповідає її поточним координатам. Відображуване значення відносного посилання автоматично змінюється при копіюванні формули в новий осередок.

Наприклад, у формулах =А1+У1 і =А5+У5, що знаходяться в осередках ВЗ і В7 (мал. 2.2.а), відображуваним значенням А1 і А5 відповідають однакові збережені значення: <поточний стовпець -1><поточний рядок —2>.

Якщо до моменту фіксації уведення формули натискати на клавішу F4, можна змінити посилання або на абсолютну, або на змішану.

 

Абсолютне посилання завжди вказує на зафіксовану при створенні формули чи осередок діапазон і не змінюються при чи переносі копіюванні формули в інший осередок. Механізм абсолютної адресації включається в двох випадках:

•    при записі знака $ перед ім'ям стовпця і номером рядка (мал. 2.2,6);

•    при використанні імені осередку.

Змішані посилання являють собою комбінацію з відносних і абсолютних посилань. Можна визначити два типи змішаних посилань.

1 Змішане посилання першого типу. У посиланнях першого типу символ $ коштує перед буквою, тому координата стовпця розглядається як абсолютна, а координата рядка - як відносна (мал. 2.3,а).

2. Змішане посилання другого типу. У посиланнях другого типу символ $ коштує перед числом, тому координата стовпця розглядається як відносна, а координата рядка - як абсолютна (мал. 2.3,6).

Приклади змішаних посилань: =$B1+$D7, =B$1+D$7.

Література:

1.   Глушаков С.В., Мельников И.В. Персональный компьютер. Учебный курс. – Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. – 520 с.

2.   Кергаль И. Методы программирования на Бейсике. Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 288 с.

3.   Левин А. Самоучитель работы на компьютере. – М.: Нолидж, 1999. – 656 с.

4.   Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 480 с.

5.   Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 464 с.

6.   Основы информатики в определениях и таблицах. Под ред. С. А. Ракова, Харьков, «Ранок», 2002. – 112 с.

Техніка безпеки:

Студенти та курсанти, які виконують лабораторні роботи у лабораторіях,

згідно з розкладом занять, повинні виконувати привила техніки безпеки а саме:

1.     заходити у лабораторію тільки з дозволу викладача або завідуючого лабораторією;

2.     не приносити до лабораторії легко палких та отруйних речовин;

3.     без дозволу викладача або завідуючого лабораторією не вмикати ЄОМ та інші  електричні прилади;

4.     чітко та своєчасно виконувати накази викладача або завідуючого лабораторією;

5.     у разі будь-якого інциденту, негайно доповісти викладачу або завідуючому лабораторією.

Послідовність виконання роботи

1.Прочитати методичні вказівки, що до виконання лабораторної роботи.

2.Записати у зошит порядок виконання лабораторної роботи, наприкінці заняття записати результат та висновки лабораторної роботи.

3. Зробити усі частини які пропонуються в лабораторної роботи.

4. Відповісти на контрольні запитання викладача.

Хід виконання роботи

Завдання №1

Варіант 1,6,11,15,21

Розрахунок платні за телефон

Місяць

Платня за внутрішньоміські переговори, грн.

Платня за міжміські переговори, грн.

Всього за телефон, грн.

 

Березень

10,50

7,60

 

Квітень

12,80

3,40

 

Травень

11,30

5,20

 

Разом:

 

 

 

1        Створити вказану таблицю.

2        Відформатувати її вказаним чином.

3        Обчислити значення стовпця «Всього за телефон, грн.» і рядки «Разом». Додати рядки «Максимальна платня» і «Мінімальна платня» (назву рядків розташувати в одному осередку в декілька рядків) і обчислити їх значення по кожному виду платежу.

4        На робочому листі скласти лінійний графік, що відображає залежність загальної вартості оплати за телефон від місяця. Забезпечити графік заголовком і відповідними підписами осей. Встановити розмір шрифту для заголовка - 14, тип шрифту - напівжирний. Помістити легенду в лівому верхньому кутку області побудови діаграми.

Варіант 2,7,12,16,22

Розрахунок прибутку

Найменування товару

Закупівля

Реалізація

Чистий прибуток

 

ціна

кількість

ціна

кількість

 

А

1,20

1000

1,45

950

 

В

0,50

2500

0,60

2450

 

С

3,10

200

3,50

180

 

Разом:

 

1 Створити вказану таблицю.

2 Відформатувати її вказаним чином.

3 У відповідні місця таблиці додати стовпці «Вартість закупівлі» і «Прибуток від реалізації». Розрахувати значення доданих стовпців для кожного товару. Обчислити значення стовпця «Чистий прибуток» і значення «Разом».

4 На окремому листі скласти гістограму, що відображає чистий прибуток для кожного виду товару. Забезпечити діаграму заголовком і відповідними підписами осей. Встановити розмір шрифту для заголовка - 12, тип шрифту - курсив. Поміняти колір області побудови гістограми на прозорий.

 

Варіант 3,8,13,17,23

Розрахунок оптової і роздрібної ціни

Найменування товару

К-ть

Ціна роздрібна

Сума роздрібна

Ціна оптова

Сума оптова

 

Мило госп.

200

0,80

 

0,50

 

Мило туал.

350

1,20

 

0,90

 

Порошок прат.

180

3,50

 

3,10

 

Паста зубна

220

1,60

 

2,20

 

Всього:

 

 

 

 

 

 1 Створити вказану таблицю.

 2 Відформатувати її вказаним чином.

 3 Визначити роздрібну і оптову суму по кожному товару, а також загальну роздрібну і оптову суми. Обчислити значення стовпця «Чистий прибуток» і значення «Разом».

4 На робочому листі скласти графік, що відображає роздрібну і оптову суми по кожному товару. Забезпечити графік заголовком і відповідними підписами осей. Встановити розмір шрифту для заголовка - 14, тип шрифту - звичайний. Легенду розташувати внизу. Поміняти колір області побудови гістограми на білий.

Варіант 4,9,14,18,24

Розрахунок відомості на зарплату

ПІБ

Нараховано

Утримано

Видано

аванс

прибутковий податок

 

Гончаров ІА.

565

 

 

 

Калині А.Н.

489

 

 

 

Мухина Е.Н.

364

 

 

 

Мколаєв Р.С.

425

 

 

 

1 Створити вказану таблицю.

2 Відформатувати її вказаним чином.

3  Обчислити величину авансу, прибуткового податку і виданої суми для кожного співробітника.

Аванс = 0,5*Начислено.

Прибутковий податок = 0,13*Начислено.

Додати два рядки «Разом», в якій обчислити загальну видану суму, і «Максимальна зарплата», в якій визначити найбільшу видану суму.

4 На окремому листі скласти кругову діаграму, що відображає співвідношення виданих співробітникам сум. Забезпечити діаграму заголовком. встановити розмір шрифту для заголовка - 14, тип шрифту - курсив. Помістити легенду в правому нижньому кутку області побудови діаграми.

Варіант 5,10,19,20,25

Найменування продукту

Об'єм продажу, кг

Оптова ціна, грн.

Роздрібна ціна, грн.

Інші витрати, грн.

Гречка

2000

1,10

1,50

120

Пшено

3600

0,80

1,10

160

Рис

1200

1,50

2,10

90

Ячмінь

1800

0,90

1,20

80

1 Створити вказану таблицю.

2 Відформатувати її вказаним чином.

3 Додати стовпець «Прибуток» і обчислити його значення по кожному продукту.

Додати рядки «Мінімальний прибуток», «Максимальний прибуток» (назву рядків розташувати в осередках в декілька рядків) і розрахувати відповідні значення.

4 На робочому листі скласти лінійний графік, що відображає прибуток по кожному продукту. Забезпечити графік заголовком і відповідними підписами осей. Встановити розмір шрифту для заголовка - 12, тип шрифту - напівжирний курсив. Зрадити колір області побудови графіка на білий.

Завдання №2

1. Створіть книгу що містить прайс-лист торгової фірми. Прайс повинен містити: найменування продукції, її кількість на складі, ціну за одиницю, одиницю вимірювання, характеристики. Список повинен містити не менше 15 рядків (найменування можуть повторяться, але повинні мінятися характеристики) на листі 1.

2. Встановіть вартість продукції на складі загальну і по кожному виду окремо. Розрахунки проведіть на листі 2.

3. Створіть на окремому листі діаграму, що відображає кількість продукції по найменуваннях.

Завдання №3

Створіть таблиці для вирішення по наступних формулах:

1. Обчислення швидкості рівномірного руху крапки по колу:  де v - швидкість; R - радіус кола; Т - період повного обороту кола. Для складання формули використовуйте функцію ПІ().

2. Обчислення відносного показника заломлення світла: , де п - відносний показник заломлення; а - кут падіння променя; - кут заломлення.

Для складання формули використовуйте функцію sin (число).

Контрольні питання

1        Яким образом можна запустити Excel? Основні правила складання формул у Excel і особливості виклику убудованих математичних функцій.

2.   Математичні і логарифмічні функції Excel.

3.   Тригонометричні функції Excel.

4.   Функції округлення і генерування випадкових чисел.

5.   Які типи посилань використовуються в Excel? У чому розходження між ними?

6.   Існуючі стилі посилань і їхньої особливості.

7.   Приведіть приклади посилань у стилях А1 і R1C1.

8.   Які існують засобу налагодження формул?

9.   Помилкові значення в Excel.

10.  Як зробити вставку, видалення й очищення осередків, рядків, стовпців?

11.  Операція копіювання і переміщення в Excel.

Форма звіту

1.     Тема, мета роботи.

2.     Текст завдання для виконання.

3.     Порядок виконання роботи.

4.     Хід виконання роботи.

5.     Висновок по роботі. 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12 Тема: робота з декількома сторінками робочої книги в

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12 Тема: робота з декількома сторінками робочої книги в

Абсолютне посилання завжди вказує на зафіксовану при створенні формули чи осередок діапазон і не змінюються при чи переносі копіюванні формули в інший осередок

Абсолютне посилання завжди вказує на зафіксовану при створенні формули чи осередок діапазон і не змінюються при чи переносі копіюванні формули в інший осередок

Завдання №1 Варіант 1,6,11,15,21

Завдання №1 Варіант 1,6,11,15,21

Найменування товару К-ть

Найменування товару К-ть

Пшено 3600 0,80 1,10 160

Пшено 3600 0,80 1,10 160

Операція копіювання і переміщення в

Операція копіювання і переміщення в
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.