ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 Тема: Робота з файлами та каталогами в файловому менеджері Norton (Total) Commander
Оценка 4.6

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 Тема: Робота з файлами та каталогами в файловому менеджері Norton (Total) Commander

Оценка 4.6
docx
16.11.2021
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 Тема: Робота з файлами та каталогами в файловому менеджері Norton (Total) Commander
Л2-001673.docx

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: Робота з файлами та каталогами в файловому менеджері Norton (Total) Commander

Мета роботи: Ознайомитися з структурою Norton (Total) Commander, вивчити роботу з панелями в програмі-оболонці. Навчитися використовувати функціональні клавіші F1-F10. Ознайомлення з роботою в Norton (Total) Commander

Зміст: робота в Norton (Total) Commander

Обладнання для виконання роботи:

1.     Методичні вказівки що до виконання лабораторної роботи;

2.     Персональний комп’ютер;

3.     Відповідне програмне забезпечення (Windows 98, Microsoft Office 2000, XP, 2003, MS Excel, MS Access).

Теоретичні основи:

Загальні команди управління панелями

Змінити активну панель: Tab

Прибрати/показати (праву) панель: Ctrl-F1 (Ctrl-F2)

Змінити поточний диск в лівій  (правою) панелі: Alt-F1 (Alt-F2)

Редагувати новий файл: Shift-F4

Призначення функціональних клавіш:

F1 – виклик довідки;

F2 – створення меню користувача;

F3– перегляд текстового файлу;

F4 – редагування текстового файлу;

F5 – копіювання файлів та каталогів;

F6 – створення каталогів;

F7 – перейменування та/або перенесення файлів та каталогів;

F8 – видалення файлів та каталогів;

F9 – вихід в меню конфігурації;

F10 – вихід з програми.

Література

1.     Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 480 с.

2.     Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 464 с.

3.     Основы информатики в определениях и таблицах. Под ред. С. А. Ракова, Харьков, «Ранок», 2002. – 112 с.

Техніка безпеки:

Студенти та курсанти, які виконують лабораторні роботи у лабораторіях,

згідно з розкладом занять, повинні виконувати привила техніки безпеки а саме:

1.     заходити у лабораторію тільки з дозволу викладача або завідуючого лабораторією;

2.     не приносити до лабораторії легко палких та отруйних речовин;

3.     без дозволу викладача або завідуючого лабораторією не вмикати ЄОМ та інші  електричні прилади;

4.     чітко та своєчасно виконувати накази викладача або завідуючого лабораторією;

5.     у разі будь-якого інциденту, негайно доповісти викладачу або завідуючому лабораторією.

Послідовність виконання роботи

1.Прочитати методичні вказівки, що до виконання лабораторної роботи.

2.Записати у зошит порядок виконання лабораторної роботи, наприкінці заняття записати результат та висновки лабораторної роботи.

3. Зробити усі частини які пропонуються в лабораторної роботи.

4. Відповісти на контрольні запитання викладача.

Хід виконання роботи

Завдання №1

Виконати наступні дії за допомогою команд файлової оболонки ОС MS-DOS NC.

1.       Створити в кореневому каталозі диска D підкаталог WORK.

2.       Переглянути каталог LNC диска D:\student.

3.       Скопіювати всі файли каталогу LNC у каталог WORK.

4.       Ввійти в каталог WORK

5.       Переглянути зміст файлу ncl.

6.       Знищити файл пс2.

7.       Перейменувати файл ncl у ncl.txt

8.       Перейменувати групу файлів nc? nc?.txl

9.       Знищити усі файли каталогу WORK

10.  Перейти в надкаталог поточного каталогу.

11.                                                                                                                                        Знищити каталог WORK.

Завдання №2

Виконати самостійно наступні дії:

1.       Скопіювати усі файли з каталогу LNC диска D:\student у каталог МММ диска D.

2.       Перейменувати файли пс? у nc7.doc.

3.       Переглянути усі .файли з расширением.doc .

4.       Створити каталог TEXT у кореневому каталозі диска D:.

5.       Скопіювати файли ncl.doc і nc3.doc у каталог TEXT.

6.       Створити каталог DOK у каталозі TEXT.

7.       Створити текстовий файл.

8.       Перенести файли nc2.doc і nc4.doc з кореневого каталогу в каталог DOK

9.       Перейменувати файли nc2.doc і nc4.doc у файли tab2.txt і tab4.txt відповідно.

10.  З поточного каталогу переглянути змісту кореневого каталогу, каталогу TEXT.

11.  Знищити усі файли з расширением.txt і .doc .

12.  Знищити каталоги TEXT і DOK

 

Контрольні питання:

1.    Що таке специфікація файлу? З чого складається.

2.    На які види поділяються усі файли?

3.    Правила іменування файлів.

4.    На які групи підрозділяються всі команди ОС MS-DOS.

5.    Як працюють функціональні кнопки.

6.    Що таке меню конфігурації?

7. Призначення комбінації кнопок.

Форма звіту

1.     Тема, мета роботи.

2.     Текст завдання для виконання.

3.     Порядок виконання роботи.

4.     Хід виконання роботи.

5.     Висновок по роботі. 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 Тема:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 Тема:

Послідовність виконання роботи 1

Послідовність виконання роботи 1

Що таке специфікація файлу? З чого складається

Що таке специфікація файлу? З чого складається
Скачать файл