Математика
Оценка 4.6

Математика

Оценка 4.6
doc
математика
10.05.2020
Математика
4_դաս_քարտային_2.doc

Քարտային աշխատանք 1

Հաշվի՛ր երեք եղանակով:

 

 

Քարտային աշխատանք 2

Հաշվի՛ր երկու եղանակով:

 

 

 

Քարտային աշխատանք 3

Հաշվի՛ր երեք եղանակով:

 


Скачано с www.znanio.ru

Քարտային աշխատանք 1 Հաշվի՛ր երեք եղանակով: Քարտային աշխատանք 2 Հաշվի՛ր երկու եղանակով:

Քարտային աշխատանք 1 Հաշվի՛ր երեք եղանակով: Քարտային աշխատանք 2 Հաշվի՛ր երկու եղանակով:

Քարտային աշխատանք 3 Հաշվի՛ր երեք եղանակով:

Քարտային աշխատանք 3 Հաշվի՛ր երեք եղանակով:
Скачать файл