Мавзу:Ахборот тизимлари ва техналогиялари
Оценка 4.7 (более 1000 оценок)

Мавзу:Ахборот тизимлари ва техналогиялари

Оценка 4.7 (более 1000 оценок)
pptx
19.02.2020
Мавзу:Ахборот тизимлари ва техналогиялари
Мавзу 2.pptx

Мавзу:Ахборот тизимлари ва техналогиялари

Мавзу:Ахборот тизимлари ва техналогиялари

Мавзу:Ахборот тизимлари ва техналогиялари

Тузувчи:журабоева Гавхарой

Режа : 1.Маълумот ва ахборот тушунчаси 2

Режа : 1.Маълумот ва ахборот тушунчаси 2

Режа :

1.Маълумот ва ахборот тушунчаси
2.Ахборот хоссалари
3.Ахборот тизимлари
4.Ахборот технологияларининг вужудга келтирувчи омиллар

Маълумот-бу инсон сезги органлари оркали кабул килинадиган объект ходиса ва жараёнларга айтилади

Маълумот-бу инсон сезги органлари оркали кабул килинадиган объект ходиса ва жараёнларга айтилади

Маълумот-бу инсон сезги органлари оркали кабул килинадиган объект ходиса ва жараёнларга айтилади


Ахборот –бу ходиса ва жараёнларнинг улчами хусусияти хакидаги тавсилотлардир

Ахборотнинг хоссалари. 1.Аниклилик

Ахборотнинг хоссалари. 1.Аниклилик

Ахборотнинг хоссалари.
1.Аниклилик.
2.Ишончлилик.
3.Долзарблилик.
4.Етарлилик.
5.Фойдалилик.
6.Мазмундорлик.
7.Баркарорлик.

Тизим –бу ягона максад йулида бир вактнинг узида хам яхлит хам узаро богланган тарзда фаолият курсатувчи бир неча тизим ости элементлари мажмуидир

Тизим –бу ягона максад йулида бир вактнинг узида хам яхлит хам узаро богланган тарзда фаолият курсатувчи бир неча тизим ости элементлари мажмуидир

Тизим –бу ягона максад йулида бир вактнинг узида хам яхлит хам узаро богланган тарзда фаолият курсатувчи бир неча тизим ости элементлари мажмуидир.

Ахборот технологияларининг вужудга келтирувчи омиллар 2-га булинади

Ахборот технологияларининг вужудга келтирувчи омиллар 2-га булинади

Ахборот технологияларининг вужудга келтирувчи омиллар 2-га булинади.
-ички омиллар
-ташки омиллар

- ахборотларни пайдо булиши омиллариши кайта ишлаш жамлаш узатиш саклаш ахборотлар устида турли амалларни бажариш киради

- ахборотларни пайдо булиши омиллариши кайта ишлаш жамлаш узатиш саклаш ахборотлар устида турли амалларни бажариш киради

- ахборотларни пайдо булиши омиллариши кайта ишлаш жамлаш узатиш саклаш ахборотлар устида турли амалларни бажариш киради

Ташки омиллар-бу ахборотларнинг узатишда кулланиладиган техника ускунавий воситалари курилмалари киради

Ташки омиллар-бу ахборотларнинг узатишда кулланиладиган техника ускунавий воситалари курилмалари киради

Ташки омиллар-бу ахборотларнинг узатишда кулланиладиган техника ускунавий воситалари курилмалари киради

Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки хозирги замонга келиб ахборот технологиялари жуда ривожланмокда

Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки хозирги замонга келиб ахборот технологиялари жуда ривожланмокда

Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки хозирги замонга келиб ахборот технологиялари жуда ривожланмокда.Ахборотларсиз маълумотларсиз ахборот техналогияларисиз хеч бир иш амалга ошмайди.Ахборот Техналогия ривожланаверсагина куплаб ютукларга эришамиз.

Эътиборингиз учун рахмат

Эътиборингиз учун рахмат

Эътиборингиз учун рахмат

Скачать файл
сегодня при записи на курсы переподготовки
для учителей