Нохчийн литература. Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли».
Оценка 5

Нохчийн литература. Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли».

Оценка 5
Разработки уроков
pptx
администрации
5 кл
25.04.2018
Нохчийн  литература. Хатуев 1абдул- Хьамид  Арбиевич (1952- 2010)  «Аьрзунан илли».
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx

Нохчийн литература. Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли».

Нохчийн  литература. Хатуев 1абдул- Хьамид  Арбиевич (1952- 2010)  «Аьрзунан илли».
Урокан ц1е: Изложени «Доттаг1 вонехь вевза!»

Нохчийн литература. Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли».

Нохчийн  литература. Хатуев 1абдул- Хьамид  Арбиевич (1952- 2010)  «Аьрзунан илли».
1АЛАШОНАШ:  Предметни (Кхеторан):Дозуш долу къамел кхиор.  Метапредметни (Кхиоран 1алашо): Текстаца болх болх бар.Нийса предложенеш х1иттор. (шайн ойланца кхетамца). Предложенешна юкъахь уьйр хилийтар, цхьаьцхьаьнца а, вукхуьнца а доьзна хилар.  Личностни (Кхетош - кхиоран 1алашо):Ненан меттан, йозане берийн безам кхиор.

Нохчийн литература. Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли».

Нохчийн  литература. Хатуев 1абдул- Хьамид  Арбиевич (1952- 2010)  «Аьрзунан илли».
ПЛАН:   Суьйре.  Борзана хезна г1овг1а.  Ж1аьло rlo дар.  Доттаг1алла ч1аг1делла.

Нохчийн литература. Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли».

Нохчийн  литература. Хатуев 1абдул- Хьамид  Арбиевич (1952- 2010)  «Аьрзунан илли».
ДЕШНАШ Т1ЕХЬ БОЛХ:  Борз (ж1аьла)  Ч1ама (эса)  «булкъ»  г1ийла кхайкхаме аз  ной чу иккхира  «г1алх, г1алх».

Нохчийн литература. Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли».

Нохчийн  литература. Хатуев 1абдул- Хьамид  Арбиевич (1952- 2010)  «Аьрзунан илли».
Ц1АХЬ БАН БОЛХ:  Изложенин кечам бе.  Бакъонаш карлаяха.

Нохчийн литература. Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли».

Нохчийн  литература. Хатуев 1абдул- Хьамид  Арбиевич (1952- 2010)  «Аьрзунан илли».
РЕФЛЕКСИ:  Ас , сайн ойла изложенин кхоччуш т1еерзийна!
Скачать файл