Нохчийн литература. Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли».
Оценка 5

Нохчийн литература. Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли».

Оценка 5
Разработки уроков
администрации
5 кл
25.04.2018
Нохчийн   литература. Хатуев  1абдул- Хьамид   Арбиевич  (1952- 2010)   «Аьрзунан  илли».
Хатуев 1абдул- Хьамид Арбиевич (1952- 2010) «Аьрзунан илли». 4.Урокан тайпа: Довзийтаран 5. Урокан г1ирс: Учебник, тетрадь, ручка, яздархочун сурт, слайдаш. 6.Х1оттош долчун хьесап( гайтамаш) 1алашонаш. Кхеторан: Хатуев 1абдул—Хьамидан кхоллараллин а, дахаран а некъ бовзийтар. Дуьнент1ехь даха кхоьллинчу адаман мах беза хилар а, и дахар лардан дезаш хиларан ойла кхиор. Кхиоран: Вайх х1ора а массаьрца дог- мерза, ийна хиларе сатуьйсуш поэта бен кхайкхамаш. Дайн ц1ена г1иллакх, яхь, кхерчара ц1е санна, даима 1алашдан дезаш хилар ч1аг1дар.Эпитетах юьхьанцара кхетам балар. Кхетош- кхиоран: Стихотворенин говза мотт а, мукъаме хилар а кхетор. Нохчийн литературе болу безам кхиор.
Скачать файл