Основні поняття та складові частини інформатики. Поняття економічної інформації: структурні одиниці, класифікація, кодування
Оценка 5

Основні поняття та складові частини інформатики. Поняття економічної інформації: структурні одиниці, класифікація, кодування

Оценка 5
docx
20.11.2021
Основні поняття та складові частини інформатики. Поняття економічної інформації: структурні одиниці, класифікація, кодування
Л2-002800.docx

Основні поняття та складові частини інформатики. Поняття економічної інформації: структурні одиниці, класифікація, кодування

Сучасна інформатика є результатом розвитку науки й техніки і розвивається у двох напрямках: науковому і прикладному. Наукова інформатика вивчає структуру й загальні властивості наукової інформації, а також закономірності всіх процесів наукової комунікації. Прикладна інформатика займається: а) вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки та передачі інформації за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів; б) різноманітними аспектами застосування і розробки ЕОМ, зокрема програмним забезпеченням ЕОМ, штучним інтелектом, архітектурою комп`ютерів та комп`ютерних мереж тощо.

Складовою частиною прикладної інформатики є економічна інформатика, яка займається питаннями збору, накопичення, опрацювання і передачі економічної інформації з використанням різноманітних технічних засобів.

В економічному комплексі функціонують науково-технічна, економічна, правова, адміністративна та інші види інформації.

Економічна інформація один із найбільш масових різновидів інформації, що відображає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг.

Економічна інформація це економічні дані, які використовуються в управлінні. До економічної інформації належать відомості про склад трудових, матеріальних і грошових ресурсів і стан об’єкта у певний час.

Вона чисельно характеризує стан виробничо-господарської та фінансової діяльності об’єкта через систему натуральних і вартісних показників, циркулюючи у виробничій та невиробничій сферах, органах управління. За допомогою економічної інформації можна простежити взаємозв’язок між ланками економіки, напрями її розв’язку, налагодити ефективне управління ними.


 

Основні поняття та складові частини інформатики

Основні поняття та складові частини інформатики
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
20.11.2021