Практическая работа для 9 класса
Оценка 4.8

Практическая работа для 9 класса

Оценка 4.8
rtf
13.05.2020
Практическая работа для 9 класса
Практическая работа.rtf

IX Դասարան

Գործնական աշխատանք

1) Նշվածներից ո՞րը Գ.Նարեկացու տաղերից չէ։

1. «Տաղ Վարդավառի»

2. «Մեղեդի ծննդյան»

3. «Տաղ անձնական»

4. «Տաղ Հարության»

 

2) Ո՞ր պնդումն է ճիշտ հայրենի կարգի (չափի) վերաբերյալ:

1. Տասնչորսվանկանի ոտանավոր է՝ յոթվանկանի կիսատողերի բաժանումով։

2. Տասնհինգվանկանի ոտանավոր է՝ յոթվանկանի և ութվանկանի կիսատողերի

բաժանումով։

3. Տասնհինգվանկանի ոտանավոր է՝ ութվանկանի և յոթվանկանի կիսատողերի

բաժանումով։

4. Քսանվանկանի ոտանավոր է՝ հավասար կիսատողերով։

 

3) Սայաթ-Նովայի ո՞ր բանաստեղծությունից է տրված հատվածը։

Յիս էս դարդին վո՞ւնց դիմանամ` մակա՞մ սիրտըս ունիմ քարած.

Արտա՛սունքս ա՛րուն շինեցիր, խիլքըն գըլխես ունիմ տարած...

1. «Դուն էն գլխեն իմաստուն իս»

2. «Աշխարհումս ախ չիմ քաշի»

3. «Ասշարհս մե փանջարա է»

4. «Թամամ աշխարհ պտուտ էկա»

 

4) Նշվածներից ո՞րը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի

«Հառաջաբանում» արծարծված գեղագիտական սկզբունքներից չէ։

1. Աշխարհաբարով գրելը

2. գրականության բովանդակության խնդիրը

3. կյանքի բացասական երևույթները ծաղրով ներկայացնելու պահանջը

4. գրական հերոսի ընտրության հարցը

 

5) Ո՞ր շարքում են միայն Միքայել Նալբանդյանի երկերը։

1. «Ազատություն», «Երկու տող», «Մանկության օրեր», «Աբու- Լալա Մահարի»

2. «Ազատություն», «Կարծես թե դարձել եմ ես տուն», «Մանկության օրեր»,

«Երկրագործությունը որպես ուղիղճանապարհ»

3. «Իտալացի աղջկա երգը», «Մանկության օրեր», «Ապոլլոնին», «Վազող ջրին»

4. «Ոսկեհանդերձ եկար», «Ազատություն», «Երկու տող», «Մանկության օրեր»

IX Դասարան Գործնական աշխատանք 1) Նշվածներից ո՞րը Գ

IX Դասարան Գործնական աշխատանք 1) Նշվածներից ո՞րը Գ

4) Նշվածներից ո՞րը Խաչատուր Աբովյանի « Վերք Հայաստանի » վեպի « Հառաջաբանում » արծարծված գեղագիտական սկզբունքներից չէ։ 1. Աշխարհաբարով գրելը 2. գրականության բովանդակության խնդիրը 3.…

4) Նշվածներից ո՞րը Խաչատուր Աբովյանի « Վերք Հայաստանի » վեպի « Հառաջաբանում » արծարծված գեղագիտական սկզբունքներից չէ։ 1. Աշխարհաբարով գրելը 2. գրականության բովանդակության խնդիրը 3.…
Скачать файл