Практична робота № 8. Автоматизація математичних обчислень.
Оценка 4.6

Практична робота № 8. Автоматизація математичних обчислень.

Оценка 4.6
doc
26.11.2021
Практична робота № 8. Автоматизація математичних обчислень.
29-30.doc

Урок 29-30

 

Тема: Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора. Автоматизація математичних обчислень. Практична  робота № 8. Автоматизація математичних обчислень.

 

Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ роботи із засобами навчання математики, а саме використання програми Maple для математичних обчислень

 

Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами

 

Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.

 

Тип уроку:  Комбінований урок

 

Структура уроку

I.                   Організаційний момент

II.                Етап орієнтації

III.             Етап проектування

IV.            Етап навчальної діяльності

V.               Робота за ПК

VI.            Контрольно-оцінювальний етап

VII.         Домашнє завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Хід уроку

І. Організаційний момент

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора. Автоматизація математичних обчислень. Практична  робота № 8. Автоматизація математичних обчислень.».

 

II. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з основами використання математичних програм та навчатися використовувати їх в повсякденному житті.

II. Етап проектування

План уроку

 1. Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора.
 2. Автоматизація математичних обчислень.
 3. Практична  робота № 8. Автоматизація математичних обчислень.».

 

ІV. Етап навчальної діяльності

Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора.

Існує цілий ряд програм, які призначені для навчання  їх називають програмними засобами навчального призначення або педагогічними програмними засобами(ППЗ).

 

Математичні програми(процесори) — програмні засоби, за допомогою яких можна вирі­шити широке коло математичних задач різних рівнів складності. Серед найбільш відомих математичних програм можна назвати такі: DERIVE, EUREKA, GRAN1, Maple, Mathematica, Math Lab, Maxima, Numeri, Reduce та ін.

 

Сьогодні ми з вами познайомимося більш детально з програмою Maplе.

Maplе – це програмний засіб для математики. Вона може виконувати не тільки символьні, але й числові розрахунки. Maplе – типова інтегрована система, яка поєднує в собі:

 • Мову програмування
 • Редактор для підготовки та редагування документів та програм
 • Потужну довідкову систему
 • Числовий та символьний процесори
 • Бібліотеку функцій

Maplе підтримує три власних мови: вхідну, реалізацій та програмування.

Вхідна мова Maplе орієнтована на вирішення математичних задач будь-якої складності. Maplе також має свою мову процедурного програмування Maplе-мову. Мовою Maplе написана одна з найкращих мов програмування, а саме С++. У Maplе є власні правила написання математичних виразів, які ми зараз з вами вивчемо.

 

Автоматизація математичних обчислень.

Математична дія

Математичний приклад

Приклад в програмі Maplе

Додавання

2+4

>2+4;

Додавання дробів

>3/5+5/9+7/12;

Множення

12 ∙ 5

>12*5;

Піднесення до степеню

>2^6;

Корінь з числа

>sqrt(24);

Розв’язання тригонометричних функцій

>sin(5*Pi/3);

Модуль з числа

|-3|

>abs(-3);

Приближення числа

>evalf(3/10);

Факторіал

n!

>factorial(n);

Ділення націло

(ціла частина)

>iquo(a,b);

Залишок від ділення

(остача)

>irem(a,b);

Введення експоненціальної функції

>exp(x);

Вивід значення експоненти

>exp(1);

Розклад цілого числа n на прості множники

n=1*2*3*5*….

>ifactor(31722722304);

Обчислення і вивід послідовності чисел

 де х=1…100

>seq(k^2,k=1…100);

Присвоєння одній змінній даних іншої змінної

х=10

>k:=K;

Підстановка числа замість змінної у вираз та його обчислення

у= при х=4

>subs(x=4, 3x^2+8);

або

>W:=3x^2+8;

>subs(x=4,W);

Представлення виразу в розгорнутій формі

В вираз W підставити х=5+2U і присвоїти отримане значення M

 

>U:=(2/5)*x^2+3*y;

>W:=3x^2+8;

>M:=subs(x=5+2*u,W);

Визначення чисельника дробового числа

Виведеться чисельник

>k:=(x^3-7*x^2+15*x-9)/(x^2-4*x+3);

>number(k);

Визначення знаменника дробового числа

Виведеться знаменник

>k:=(x^3-7*x^2+15*x-9)/(x^2-4*x+3);

>denom(k);

Cпрощення функції та вирази

Cпрощення даної функції

>V:=cos(x)^5+sin(x)^4+2*cos(x)^2-2*sin(x)^2-cos(2*x);

>simplify(V);

 

Практична  робота № 8. Автоматизація математичних обчислень.».

 

Варіант 1

 1. Напишіть командами Maplе:

a)      25 ∙ (36-24)

b)      (375-25) : 5

c)      |-25| + |15|

d)      ||388| - |450||


 1. Спростіть вираз , якщо х=5
 2. Розділіть націло вираз 356 : 55
 3. Розкладіть число 558965 на прості множники
 4. Спростіть вираз
 5. Запишіть присвоєння змінній С виразу  і спростіть вираз якщо х=5

 

 

Варіант 2

 1. Напишіть командами Maplе:

a)      38 ∙ 36+(154-24)

b)      520 : 5 +1

c)      |-125| - |45|

d)      ||398| + |250||


 1. Спростіть вираз , якщо х=6
 2. Розділіть націло вираз 3896 : 75
 3. Розкладіть число 475687 на прості множники
 4. Спростіть вираз
 5. Запишіть присвоєння змінній С виразу  і спростіть вираз якщо х=8

 

V. Контрольно-оцінювальний етап

Вчитель оцінює роботу учнів на уроці

 

VI.Домашнє завдання

Вивчити терміни, конспект

Завдання. Запишіть присвоєння змінній С виразу  і спростіть вираз якщо х=2

 


Урок 29-30 Тема: Призначення математичних процесорів

Урок 29-30 Тема: Призначення математичних процесорів

Математичні програми(процесори) — програмні засоби, за допомогою яких можна вирі­шити широке коло математичних задач різних рівнів складності

Математичні програми(процесори) — програмні засоби, за допомогою яких можна вирі­шити широке коло математичних задач різних рівнів складності

Введення експоненціальної функції >exp(x);

Введення експоненціальної функції >exp(x);

Варіант 2 Напишіть командами

Варіант 2 Напишіть командами
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.