ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
Оценка 4.9

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

Оценка 4.9
Презентации учебные
pptx
информатика +2
8 кл—11 кл +1
06.04.2019
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
БУ ДАРС ИШЛАНМАСИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ ТАЪЛИМ УЗБЕК ТИЛИДА ОЛИБ БОРИЛАДИГАН СИНФЛАРИ ВА УЗБЕК МАКТАБЛАРИНИНГ ИНФОРМАТИКА ВА МАТЕМАТИКА ФАНИ УКИТУВЧИЛАРИ УЧУН ДАРСДА КУЛЛАНИЛИШИ МУМКИН БУЛГАН СЛАЙД ЁКИ ТАКДИМОТ ХИСОБЛАНАДИ. УШБУ ТАКДИМОТ ОРКАЛИ УКУВЧИЛАРГА КВАДРАТ ТЕНГЛАМАНИНГ ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМАДАН ФАРКИ БИЛИБ ОЛИНАДИ.
ochiq dars сhala kvadrat tenglama.pptx

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
8­sinflar  uchun  algebra  fanidan bir   soatlik ochiq  dars Zarafshon  shahar  3­umumta’lim  maktabi. Bilimdonlar oroliga sayohat darsi Mavzu:Chala  kvadrat  tenglamalar. O’qituvchi: Siddiqova Z.Q. Keyingi Keyingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
Darsning maqsadi: a)      Ta’limiy maqsad: chala  kvadrat tenglamani yechish  haqida umumiy tushuncha  berish orqali o’quvchilarni  bilim, malaka va  ko’nikmalarini hosil qilish.  Matematik savodxonlik, fan va  texnika yangiliklaridan hamda  foydalanish kompetensiyasini  shakllantirib, chala kvadrat  tenglamani yechishni kundalik  faoliyatda turli formula,  model, chizma, grafik va  diagrammalarda qo’llay olishi  va foydalanishni bilish . b)       Tarbiyaviy maqsad: chala  kvadrat tenglamani ijtimoiy faol  fuqarolik kompetensiyasini  shakllantirgan holda jamiyatda  bo’layotgan voqea, hodisa va  jarayonlarga dahldorlikni his  etish va faol ishtirok etish orqali  o’quvchilarga tenglamalar  haqidagi bilimlarni berish, o’rni  muhimligini tushuntirish, ular  haqidagi tarixiy ma’lumotlar va  vatandoshlarimizning shu  sohadagi faoliyati haqida  tanishtirish, o’quvchilarni milliy  vatanparvarlik ruhida  tarbiyalash.  c) Rivojlantiruvchi  maqsad:  o’quvchilarga ijodiy  faollikka, mustaqil ishlash  qobilyatini  mustahkamlashga,  o’zining xatti­harakatini  adekvat baholashga, o’zini  nazorat qilishga, halollik,  to’g’rilik kabi sifatlarga  ega bo’lishga,  hozirjavoblikka o’rgatish.  Bunda shaxs sifatida o’z­  o’zini rivojlantirish  kompetensiyasi  shakllanadi. Keyingi a)      Ta’limiy maqsad: chala kvadrat tenglamani yechish haqida umumiy tushuncha berish orqali o’quvchilarni bilim, malaka va ko’nikmalarini hosil qilish. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan hamda foydalanish kompetensiyasini shakllantirib, chala kvadrat tenglamani yechishni kundalik faoliyatda turli formula, model, chizma, grafik va diagrammalarda qo’llay olishi va foydalanishni bilish .c)Rivojlantiruvchi  maqsad: o’quvchilarga ijodiy faollikka, mustaqil ishlash qobilyatini mustahkamlashga, o’zining xatti­harakatini adekvat baholashga, o’zini nazorat qilishga, halollik, to’g’rilik kabi sifatlarga ega bo’lishga, hozirjavoblikka o’rgatish. Bunda shaxs sifatida o’z­ o’zini rivojlantirish kompetensiyasi shakllanadi.b)       Tarbiyaviy maqsad: chala kvadrat tenglamani ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirgan holda jamiyatda bo’layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga dahldorlikni his etish va faol ishtirok etish orqali o’quvchilarga tenglamalar haqidagi bilimlarni berish, o’rni muhimligini tushuntirish, ular haqidagi tarixiy ma’lumotlar va vatandoshlarimizning shu sohadagi faoliyati haqida tanishtirish, o’quvchilarni milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Keyingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
Darsning rejasi: 1. Bilimdonlar oroli. (ma’naviyat daqiqalari)                     2 minut                             2. Donishmandlar oroli .( o’tilgan mavzuni takrorlash)     5 minut 3. Ziyokorlar oroli. (yangi mavzu bayoni)                          10 minut 4. Topqirlar oroli. (mustahkamlash)                                 10 minut 5. Uddaburonlar. oroli(mantiqiy savollar)                           5 minut 6. Omadlilar oroli . (futbol o’yini)                                         4 minut 7. Taraqqiyot oroli . (imternet saytlari bilan tanishish)         2  minut 8. Fidokorlar oroli . ( uyga vazifa)                                        2 minut Keyingi Keyingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
3 Ziyokorlar oroli 4 Topqirlar  oroli 5 Uddaburonlar   oroli Donishmandlar   oroli 2 Bilimdonlar  oroli 1 6 Omadlilar  oroli 7 Taraqqiyot oroli 8 Fidokorlar  oroli Oldingi Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
2015­yil “ Keksalarni  e’zozlash yili” = = = =  2 0 1 5 Oldingi Keyingi Keyingi Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
3 Ziyokorlar oroli Topqirlar  oroli 4 Donishmandlar   oroli 2 Uddaburonlar   oroli 5 8 Bilimdonlar  oroli 1 6 Omadlilar  oroli 7 Taraqqiyot oroli Fidokorlar  oroli Oldingi Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
O’tilgan mavzuni takrorlashga oid lahzali  savollar Alisher Bobur 1.      rifmetik kvadrat ildiz   A nima? 2. Sonning kvadrat i  dizi  l bilan shu sonning arifmetik  kvadrat ildizi orasida  qanday farq bor? 3. Rats  onal son deb nimaga  i aytiladi? sh 4. Kvadrat ildiz chiqari    amali nima? U qanday  amalga teskari amal? 5. Irratsional son d   b nimaga  e Oldingi 6. Darajani kvad   at ildizi  aytiladi? r deganda nimani  tushunasiz? 1. B      utun sonlar deb  nimaga aytiladi? 2. Haqiqiy s    n deb nimaga  o 3. Ko’paytmani kvadrat  aytiladi? b ildizi de    nimaga  aytiladi? 4. Kasrni kvadrat ildizi  deganda nimani t   shuna  siz? 5. Kas   ni majrajini  r u irratsionallikdan qutulish  deganda nimani  tushunasiz? Keyingi Keyingi Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
3 Ziyokorlar oroli 4 Topqirlar  oroli 2 Donishmandlar   oroli Uddaburonlar   oroli 5 Bilimdonlar  oroli 1 6 Omadlilar  oroli Oldingi 8 Fidokorlar  oroli 7 Taraqqiyot oroli Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
Yangi mavzu bayoni   Kvadrat tenglamada b yoki  c koeffitsientlardan aqalli  bittasi nolga teng bo’lsa, u  holda bu tenglama chala  kvadrat tenglama deyiladi. (a ≠0)   =0               (1) +c=0, c ≠0   (2) +bx=0, b≠0  (3) Oldingi   I.      Tenglamani  yeching.  5=0 Bu tenglamani ikkala  qismini beshga  bo’lamiz: =0 x=0 Javob: x=0 Keyingi Keyingi Oldingi Yangi mavzu bayoni

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
304 - misol Tenglamani yeching   1) =0 2) 3=0 3) 5=125 4) 9 =81 1)4   2)=81 3)0,01 =4 Oldingi Javoblar Keyingi Keyingi Oldingi Javoblar 304-misol

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
1) x=0 2) x=0 3) =5  va      4) =3  va  3  5) =4  va  4  6) =3  va  3 7) =4,5    va    8) =20     va    304-misol javoblari Oldingi Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
3 Ziyokorlar oroli 2 Donishmandlar   oroli Topqirlar  oroli 4 5 Uddaburonlar   oroli Bilimdonlar  oroli 1 6 Omadlilar  oroli Oldingi 8 Fidokorlar  oroli 7 Taraqqiyot oroli Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
305- misol Mustahkamlash   1. ­7x=0 2. +5x=0 3. 53x 4. 4=0,16x   6. 9+1=0 7. ­3x=0 8.   0,1­x=0 9.   16+3x=0 10. 25­64=0 Oldingi Keyingi Keyingi Oldingi 305-misol

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
306 -misol 4x²-169=0 25-16x²=0 Oldingi 2x²-16=0 3x²= 15 2 x ²   = 3x²=5   Keyingi 306-misolKeyingi Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
306 -misol = ±   7,5 Yevro pa i k a r A f =±1,25  Oldingi =±  2 a ±   y = i l a r t s v A Antarktida = ± 1   a k i r e m A O s i y o = ± 0   , 2 5 Keyingi 306-misolAfrika Osiyo Yevropa Antarktida Avstraliya Amerika Keyingi Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
2 Donishmandlar   oroli 3 Ziyokorlar oroli 4 Topqirlar  oroli 5 Uddaburonlar   oroli Bilimdonlar  oroli 1 6 Omadlilar oroli Oldingi 7 8 Fidokorlar  oroli Taraqqiyot oroli Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
1) Fermer otardagi qo’ylarni ko’zdan  kechirib, cho’ponga dedi: “20 ta qo’yni 7  kunga toq sonda suyib bering”. Xo’p bo’ladi  dedi: cho’pon bu vazifasini qanday bajargan  ekan? 2)Bir yigit tasodifan bir savatcha tuxumni  turtib, sindirib yubordi. U tuxumning  egasiga savatdagi tuxumlar nechta deb  so’raganda, u shunday javob berdi:  tuxumlar sonini bilmayman. Lekin ularni  ikkitalab, uchtalab, to’rttalab, beshtalab,  oltitalab savatga solganimda har doim  bitta ortib qolardi. Xo’sh, ayting­chi ayol  bozorga eng kamida nechta tuxum olib  kelgan? 3)Shoh sayr qilib yurganda o’tlab yurgan otlar podasini ko’rdi va otboqardan so’raydi: otlaringiz nechta? Agar otlarimga ularni yarmini, uchdan biri, to’rtdan biri, oltidan biri, sakkizdan biri, o’n ikkidan biri va sizning otingiz qo’shilsa, 60 ta bo’ladi. Podada nechta ot bo’lgan? Oldingi Keyingi Keyingi Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
2 Donishmandlar   oroli 3 Ziyokorlar oroli 4 Topqirlar  oroli Uddaburonlar   oroli 5 Bilimdonlar  oroli 1 6 Omadlilar  oroli Oldingi 8 Fidokorlar  oroli 7 Taraqqiyot oroli Oldingi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ "ЧАЛА КВАДРАТ ТЕНГЛАМА" (8-КЛАСС)
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
06.04.2019