Презентация_Лоренц күші
Оценка 4.9

Презентация_Лоренц күші

Оценка 4.9
pptx
08.05.2020
Презентация_Лоренц күші
Презентация_Лоренц күші.pptx

Лоренц күші Зраядталған бөлшекке әсер ететін күш

Лоренц күші Зраядталған бөлшекке әсер ететін күш

Лоренц күші

Зраядталған бөлшекке әсер ететін күш

I - – Зраядталған бөлшек I – тоқ күші

I - – Зраядталған бөлшек I – тоқ күші

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

-

– Зраядталған бөлшек

I – тоқ күші

I = 𝑞 0 𝑞𝑞 𝑞 0 0 𝑞 0 n 𝑣 б 𝑣 б 𝑣𝑣 𝑣 б б 𝑣 б 𝑣 б S

Ампер күшін еске түсірейік... 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 𝐹𝐹 𝐹 𝑎 𝑎𝑎 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 =𝐼𝐼𝐵𝐵𝑙𝑙 sin 𝛼 sin sin 𝛼 𝛼𝛼 sin 𝛼

Ампер күшін еске түсірейік... 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 𝐹𝐹 𝐹 𝑎 𝑎𝑎 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 =𝐼𝐼𝐵𝐵𝑙𝑙 sin 𝛼 sin sin 𝛼 𝛼𝛼 sin 𝛼

Ампер күшін еске түсірейік...

𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 𝐹𝐹 𝐹 𝑎 𝑎𝑎 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 =𝐼𝐼𝐵𝐵𝑙𝑙 sin 𝛼 sin sin 𝛼 𝛼𝛼 sin 𝛼

I = 𝑞 0 𝑞𝑞 𝑞 0 0 𝑞 0 n 𝑣 б 𝑣 б 𝑣𝑣 𝑣 б б 𝑣 б 𝑣 б

I = 𝑞 0 𝑞𝑞 𝑞 0 0 𝑞 0 n 𝑣 б 𝑣 б 𝑣𝑣 𝑣 б б 𝑣 б 𝑣 б

𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 𝐹𝐹 𝐹 𝑎 𝑎𝑎 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 =𝐼𝐼𝐵𝐵𝑙𝑙 sin 𝛼 sin sin 𝛼 𝛼𝛼 sin 𝛼

I = 𝑞 0 𝑞𝑞 𝑞 0 0 𝑞 0 n 𝑣 б 𝑣 б 𝑣𝑣 𝑣 б б 𝑣 б 𝑣 б S

𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 𝐹𝐹 𝐹 𝑎 𝑎𝑎 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 = 𝑞 0 𝑞𝑞 𝑞 0 0 𝑞 0 n 𝑣 б 𝑣 б 𝑣𝑣 𝑣 б б 𝑣 б 𝑣 б S𝐵𝐵𝑙𝑙 sin 𝛼 sin sin 𝛼 𝛼𝛼 sin 𝛼

n∆S𝑙𝑙 =N

𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 𝐹𝐹 𝐹 𝑎 𝑎𝑎 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 = 𝑞 0 𝑞𝑞 𝑞 0 0 𝑞 0 𝑣 б 𝑣 б 𝑣𝑣 𝑣 б б 𝑣 б 𝑣 б 𝑁𝑁𝐵𝐵 sin 𝛼 sin sin 𝛼 𝛼𝛼 sin 𝛼

Формуламен жұмыс жасайық...

мұндағы

Осы өрнекті Ампер заңына қойсақ

Өрнекті жеңілдетуге болады

сонда

Ал, Лоренц күші – зарядталған бір бөлшекке әсер ететін күш 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 𝐹𝐹 𝐹 𝑎 𝑎𝑎 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 = 𝑞 0…

Ал, Лоренц күші – зарядталған бір бөлшекке әсер ететін күш 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 𝐹𝐹 𝐹 𝑎 𝑎𝑎 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 = 𝑞 0…

𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 𝐹𝐹 𝐹 𝑎 𝑎𝑎 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 = 𝑞 0 𝑞𝑞 𝑞 0 0 𝑞 0 𝑣 б 𝑣 б 𝑣𝑣 𝑣 б б 𝑣 б 𝑣 б 𝐵𝐵 sin 𝛼 sin sin 𝛼 𝛼𝛼 sin 𝛼

Ал, Лоренц күші – зарядталған бір бөлшекке әсер ететін күш

𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 𝐹𝐹 𝐹 𝑎 𝑎𝑎 𝐹 𝑎 𝐹 𝑎 = 𝑞 0 𝑞𝑞 𝑞 0 0 𝑞 0 𝑣 б 𝑣 б 𝑣𝑣 𝑣 б б 𝑣 б 𝑣 б 𝑁𝑁𝐵𝐵 sin 𝛼 sin sin 𝛼 𝛼𝛼 sin 𝛼

Сонда, Ампер күші – магнит өрісінде қозғалып жүрген N зарядталған бөлшектерге әсер ететін жалпы күш

Лоренц күші әрқашан бөлшектің жылдамдық векторына перпендикуляр бағытта әсер етеді

Лоренц күші әрқашан бөлшектің жылдамдық векторына перпендикуляр бағытта әсер етеді

Лоренц күші әрқашан бөлшектің жылдамдық векторына перпендикуляр бағытта әсер етеді. Сондықтан да Лоренц күші бөлшектің жылдамдығына әсер етпейді. Ол тек оның траекториясына ғана әсер етеді. Бөлшек магнит өрісіне енген кезде ол түзу сызықты қозғалыстың орынына қисық сызықты траектория бойымен қозғалады.

Есептер шығарайық Суретте 𝑞 1 𝑞𝑞 𝑞 1 1 𝑞 1 және 𝑞 2 𝑞𝑞 𝑞 2 2 𝑞 2 зарядтары көрсетілген

Есептер шығарайық Суретте 𝑞 1 𝑞𝑞 𝑞 1 1 𝑞 1 және 𝑞 2 𝑞𝑞 𝑞 2 2 𝑞 2 зарядтары көрсетілген

Есептер шығарайық

Суретте 𝑞 1 𝑞𝑞 𝑞 1 1 𝑞 1 және 𝑞 2 𝑞𝑞 𝑞 2 2 𝑞 2 зарядтары көрсетілген. Сурет бойынша магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын ескере отырып:
бөлшектердің зарядтарын (оң немесе теріс) анықтаңыз
егер олардың массалары мен жылдамдықтарын тең деп есептеп, олардың зарядтарының қатынасын 𝑞 1 𝑞 2 𝑞 1 𝑞𝑞 𝑞 1 1 𝑞 1 𝑞 1 𝑞 2 𝑞 2 𝑞𝑞 𝑞 2 2 𝑞 2 𝑞 1 𝑞 2
анықтаңыз

Назарларыңызға рахмет

Назарларыңызға рахмет

Назарларыңызға рахмет

Скачать файл