Родной язык' армянский 2 класса
Оценка 4.7

Родной язык' армянский 2 класса

Оценка 4.7
pptx
12.05.2020
Родной язык' армянский 2 класса
Եգանյան_Մարիա-_Մարդու_էվոլյուցիա.pptx

ՄԱՐԴՈՒ ԷՎՈԼՈՒՑԻԱ Առարկա՝Կենսաբանություն Դասարան ՝11-2 Աշակերտ՝Եգանյան Մարիա

ՄԱՐԴՈՒ ԷՎՈԼՈՒՑԻԱ Առարկա՝Կենսաբանություն Դասարան ՝11-2 Աշակերտ՝Եգանյան Մարիա

ՄԱՐԴՈՒ ԷՎՈԼՈՒՑԻԱ

Առարկա՝Կենսաբանություն
Դասարան ՝11-2
Աշակերտ՝Եգանյան Մարիա

Էվոլյուցիան ժամանակակից կենսաբանության և մարդկանց ուսումնասիրության հիմնական թեմաներից է: էվոլյուցիայի ներկայիս մոդելը ներկայացվել է 1859 թ.-ին Չարլզ Դարվինի կողմից, ով ցույց տվեց, որ տեսակները տարամիտվում…

Էվոլյուցիան ժամանակակից կենսաբանության և մարդկանց ուսումնասիրության հիմնական թեմաներից է: էվոլյուցիայի ներկայիս մոդելը ներկայացվել է 1859 թ.-ին Չարլզ Դարվինի կողմից, ով ցույց տվեց, որ տեսակները տարամիտվում…

Էվոլյուցիան ժամանակակից կենսաբանության և մարդկանց ուսումնասիրության հիմնական թեմաներից է: էվոլյուցիայի ներկայիս մոդելը ներկայացվել է 1859 թ.-ին Չարլզ Դարվինի կողմից, ով ցույց տվեց, որ տեսակները տարամիտվում են ըստ նրանց հատկանիշների, կազմելով «կյանքի ծառ»,որտեղ ներկայացվում են բոլոր երկրաբանական ժամակները։ Էվոլուցիան կենսաբանական պոպուլյացիաների հաջորդական սերունդներում ժառանգական հատկանիշների փոփոխությունն է ։ Էվոլուցիայի բանալին բնական ընտրությունն է,որի միջոցով գոյատեւում են այն առանձնյակները,որոնք լավագույն կերպով հարմարված են իրենց ապրելավայրին ։

ՊՐԻՄԱՏՆԵՐ Պրիմատները առաջին անգամ ի հայտ են եկել 65 միլիոն տարի առաջ, Մեզոզոյան դարաշրջանից հետո ։ Վաղ պրիմատները ապրում էին արեւադարձային անտառներում։ Ներկայումս կան մոտ…

ՊՐԻՄԱՏՆԵՐ Պրիմատները առաջին անգամ ի հայտ են եկել 65 միլիոն տարի առաջ, Մեզոզոյան դարաշրջանից հետո ։ Վաղ պրիմատները ապրում էին արեւադարձային անտառներում։ Ներկայումս կան մոտ…

ՊՐԻՄԱՏՆԵՐ

Պրիմատները առաջին անգամ ի հայտ են եկել 65 միլիոն տարի առաջ, Մեզոզոյան դարաշրջանից հետո ։ Վաղ պրիմատները ապրում էին արեւադարձային անտառներում։ Ներկայումս կան մոտ 40 տեսակի կենդանի պրիմատներ,որոնց մեծամասնությունը ապրում է անտառներում եվ հիմնականում ծառերի վրա,սակայն կան նաեւ այնպիսի ձեւեր ներառյալ մարդիկ որունք ապրում են ցամաքում։ Պրիմատների չափերը խիստ տարբեր են. հայտնի են ինչպես շատ փոքր (մինչև 10սմ՝ թզուկ լեմուրներ, քաշը՝ 30գ.), այնպես էլ խոշոր տեսակներ (օր՝ գորիլաները՝ մինչև 180սմ երկարությամբ և 200կգ քաշով)։ Սրանց բնորոշ է լավ զարգացած, հնգամատ վերջույթների առկայությունը, որոնք ծառայում են ծառերից կառչելու, ծառից ծառ թռչելու, իսկ ավելի զարգացած տեսակների մոտ՝ աշխատանքային գործիքներ բռնելու համար։ ածրակարգ տեսակների միայն ֆալանգների ներքին մակերևույթի և բարձրակարգ տեսակների ամբողջ ափի վրա առկա են մաշկային բարձիկներ, որոնք ունեն անհատական նախշեր (մատնահետքեր) ինչպես նաև ապահովում են շոշափական զգայունությունը։

Родной язык' армянский 2 класса

Родной язык' армянский 2 класса

Մարդիկ ունեն շատ ընդհանուր, անատոմիական և վարքային հատկանիշներ այլ պրիմատների հետ : Այս սերտ կենսաբանական ազգականությունը նշում են նաև ԴՆԹ ապացույցները , որոնք ցույց են…

Մարդիկ ունեն շատ ընդհանուր, անատոմիական և վարքային հատկանիշներ այլ պրիմատների հետ : Այս սերտ կենսաբանական ազգականությունը նշում են նաև ԴՆԹ ապացույցները , որոնք ցույց են…

Մարդիկ ունեն շատ ընդհանուր, անատոմիական և վարքային հատկանիշներ այլ պրիմատների հետ : Այս սերտ կենսաբանական ազգականությունը նշում են նաև ԴՆԹ ապացույցները , որոնք ցույց են տալիս, որ մեր ամենամոտ տեսակները ՝ շիմպանզեներն են: Շիմպանզեի գենոմի և մեր սեփական գենոմի միջև կա միայն 0,1 տոկոս տարբերություն,ինչը վկայում այն մասին,որ այդ երկու տեսակները ունեն ընդհանուր նախնի։

Ցեղատեսակների տարամիտման տվյալներ Պատմության ընթացքում տարբեր ցեղատեսակների միջեւ էվոլուցիոն կապերը պարզաբանելու համար օգտվել են նրանց անատոմիական եւ վարքագծի հատկությունները համեմատելով ։ Վերջերս գիտնականները սկսեցին համեմատել…

Ցեղատեսակների տարամիտման տվյալներ Պատմության ընթացքում տարբեր ցեղատեսակների միջեւ էվոլուցիոն կապերը պարզաբանելու համար օգտվել են նրանց անատոմիական եւ վարքագծի հատկությունները համեմատելով ։ Վերջերս գիտնականները սկսեցին համեմատել…

Ցեղատեսակների տարամիտման տվյալներ

Պատմության ընթացքում տարբեր ցեղատեսակների միջեւ էվոլուցիոն կապերը պարզաբանելու համար օգտվել են նրանց անատոմիական եւ վարքագծի հատկությունները համեմատելով ։ Վերջերս գիտնականները սկսեցին համեմատել նաեւ նրանց սպիտակուցները եւ ԴՆԹ-ն օգտագործելով ստացված տարբերությունները կազմել են ընտանեկան ծառ։ Գումարելով այդ տարբերությունները միջին ցուցանիշները,եւ ընտանեկան ծառը դասակարգելով ըստ գտածոների տվյալների ՝ յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ իր ճիշտ տեղն է գտնում այս դասակարգման մեջ ։

SAHELANTHROPUS TCHADENSIS AUSTRALOPITHECUS

SAHELANTHROPUS TCHADENSIS AUSTRALOPITHECUS

Էվոլուցիայի ընթացքը.
SAHELANTHROPUS TCHADENSIS
AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS
AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS
HOMO HABILIS
HOMO ERGASTER
HOMO HEIDELBETGENSIS
HOMO SAPIENS

Родной язык' армянский 2 класса

Родной язык' армянский 2 класса

Ոչ սովորական պրիմատներ Սկսած գալագոններից մինչեւ գիբոններ եւ գորիլլաներ պրիմատները կենդանիների մի առանձին խումբ են,որոնք ունեն ընդհանուր ծագում եվ ապրելու հակում ունեն ծառերի վրա։ Մարդը…

Ոչ սովորական պրիմատներ Սկսած գալագոններից մինչեւ գիբոններ եւ գորիլլաներ պրիմատները կենդանիների մի առանձին խումբ են,որոնք ունեն ընդհանուր ծագում եվ ապրելու հակում ունեն ծառերի վրա։ Մարդը…

Ոչ սովորական պրիմատներ

Սկսած գալագոններից մինչեւ գիբոններ եւ գորիլլաներ պրիմատները կենդանիների մի առանձին խումբ են,որոնք ունեն ընդհանուր ծագում եվ ապրելու հակում ունեն ծառերի վրա։ Մարդը սովորական պրիմատ չէ, քանի որ զարգանալով սկսել է ստորին վերջույթն օգտագործել կանգնելու եւ քայլելու համար։Չնայած որոշ հատկություններով մենք դեռ նման ենք պրիմատների մեծ ընտանիքի ներկայացուցիչներին՝հինգ մատներ,հակադրվող բթամատ,որը կարող է հպվել մյուս մատների գագաթներին,մեծ դիմային մասում տեղադրված ակնակապիճներ՝աչքերով,որոնք ապահովում են ընկալման խորությունը,մեր մատների եղունգներ են,այլ ոչ ճանկեր,երկար գեստացիոն շրջան եւ մեկ կամ երկու ժառանգ միջինում մեկ հղիության ընթացքում,նաեւ ՝ ճկուն վարքագիծ սովորելու եւ շեշտված հակում ինտելեկտուալ ունակությունների նկատմամբ։

Родной язык' армянский 2 класса

Родной язык' армянский 2 класса

Գիտական ուսումնասիրություններ

Գիտական ուսումնասիրություններ

Գիտական ուսումնասիրություններ

ՄԵՐ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՆԱԽՆԻՆԵՐԸ 1967 թ հնէաբան Ռիչարդ Լիքեյի գլխավորությամբ հայտնաբերվեց մեր նախնիների գտածոներ Եթովպիայի Օմո գետի մոտ ։ Դրանք գտնվեցին հնագույն հրաբխային ապառաժի շերտերի միջեւ…

ՄԵՐ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՆԱԽՆԻՆԵՐԸ 1967 թ հնէաբան Ռիչարդ Լիքեյի գլխավորությամբ հայտնաբերվեց մեր նախնիների գտածոներ Եթովպիայի Օմո գետի մոտ ։ Դրանք գտնվեցին հնագույն հրաբխային ապառաժի շերտերի միջեւ…

ՄԵՐ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՆԱԽՆԻՆԵՐԸ

1967 թ հնէաբան Ռիչարդ Լիքեյի գլխավորությամբ հայտնաբերվեց մեր նախնիների գտածոներ Եթովպիայի Օմո գետի մոտ ։ Դրանք գտնվեցին հնագույն հրաբխային ապառաժի շերտերի միջեւ ։ 2005 թ պարզ դարձավ,որ դրանք ունեն տարվա պատմություններ ։ Սրանք դարձան մարդու մասին հայտնի ամենահին ապացույցները։

Скачать файл