Sifat-so`z turkumi
Оценка 4.9

Sifat-so`z turkumi

Оценка 4.9
Презентации учебные
ppt
русский язык
4 кл
04.01.2020
Sifat-so`z turkumi
sifat
Umida ochiq dars.ppt

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

Zarafshon shahar
8-umumiy o’rta ta’lim
maktabi boshlang’ich ta’lim
o’qituvchisi Norboboyeva Umida Tolibovnaning
4-”V” sinfida ona tili fanidan
”Sifat- so’z turkumi” mavzusidagi ochiq
dars ishlanmasi.

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

Texnologik xarita

Mavzu

O’tilganlarni mustahkamlash


Maqsad va vazifalar

Tayanch kompetentsiyalar:

Fanga oid kompetensiyalar:

Darsning maqsadi: O’quvchilarni o’tilgan mavzu haqidagi bilim va ko’nikmalarini kengaytirish ;
Darsning ta’limiy vazifasi: O’quvchilarni milliy merosimizni qadrlashga o’rgatish.Ular ongida mustaqillik , ona vatan haqidagi tasavvurini kengaytirish. Mustahkamlash;
Darsning rivojlantiruvchi vazifasi: O’quvchilarning matematik savothonligini,og’zaki hisoblash malakasini rivojlantirish.Lug’at boyligini oshirish. Vatan haqidagi tushunchalarini boyitish;
Matematik savodhonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetentsiyasi: Mamlakatimizdagi bayram kunlarini bilish kompetentsiyasi.
Sodda sonli ifodalarning qiymatini og’zaki va yozma hisoblay oladi.
Sodda amaliy holatlarda tayyor jadvalga ma’lumotlar kirita oladi.

O’quv jarayonining mazmuni

O’quvchilarda vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, o’tilgan mavzular yuzasidan fikrlarini shakllantirish;

O’quv jarayoning amalga oshirish texnologiyasi

Uslub:Umumlashtiruvchi dars;
Shakl: Jamoa va kichik guruhlarda ishlash;
Vosita: Elektron resurslar;
Usul: Darslik asosida ; Dedaktiv o’yin; reyting tushuntirish;


Kutiladigan natijalar

O’quvchilarning o’tilgan mavzu haqidagi ma’lumotlari kengayadi va matematika faniga muhabbat ruhida tarbiyalanadi.

Kelgusi rejalar (tahlil o’zgarishlkar)

O’qituvchi o’z faoliyatining tahlili asosida yoki hamkasblarining tahlil va takliflari asosida keyingi darslarga o’zgartirishlar kiritadi va rejalashtiradi.

Mavzu

O’tilganlarni mustahkamlash


Maqsad va vazifalar

Tayanch kompetentsiyalar:

Fanga oid kompetensiyalar:

Darsning maqsadi: ta’limiy: o‘quvchilarga sifat so‘z turkumi, gapdagi vazifasi ularni boshqa so‘z turkumlaridan ajratishga o‘rgatish,sifat so‘z turkumi yuzasidan bilimni mustahkamlash. FK1:sifat va ularning otga bog‘lanishini, gapdagi vazifasini bilishi;
tarbiyaviy: o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ular ongiga axloqiy-ma'naviy fazilatiarni, mehnatsevarlikni singdirish, mustaqil fikrlashga o‘rgatish: TK5: milliy bayramlarni, milliy qadriyatlarni, o‘zi yashab turgan tarixiy obidalarni bilish va ularni bir-biridan farqlash;
rivojlantiruvchi: sifatlardan nutqda o‘rinli foydalanish malakalarini hosil qilish. Chiroyli va to‘g‘ri yozuv ko‘nikmalarini rivojlantirish, darslik bilan mustaqil ishlashga o‘rgatish, o‘z fikrlarini erkin, ravon bayon qila olish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish. FK2: mavzuga oid so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqda qo‘llay oladi, TK2: media vositalaridan, didaktik materiallaridan foydalanib, topshiriqlarni bajarish.

O’quv jarayonining mazmuni

O’quvchilarda vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, o’tilgan mavzular yuzasidan fikrlarini shakllantirish;

O’quv jarayoning amalga oshirish texnologiyasi

Uslub:Umumlashtiruvchi dars;
Shakl: Jamoa va kichik guruhlarda ishlash;
Vosita: Elektron resurslar;
Usul: Darslik asosida ; Dedaktiv o’yin; reyting tushuntirish;


Kutiladigan natijalar

O’quvchilarning yangi mavzu haqidagi ma’lumotlari kengayadi va ona tili faniga muhabbat ruhida tarbiyalanadi.

Kelgusi rejalar (tahlil o’zgarishlkar)

O’qituvchi o’z faoliyatining tahlili asosida yoki hamkasblarining tahlil va takliflari asosida keyingi darslarga o’zgartirishlar kiritadi va rejalashtiradi.

Texnologik xarita

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni

uslub

vaqt

1-bosqich
Tashkiliy qism

O’quvchilar davomatini aniqlash. Sinfning darsga tayyorligini tekshirish

Tez javob,didaktik o’yin

2

2-bosqich
Ehtiyojlarni aniqlash

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalarni belgilash. Dars shiorini ishlab chiqish

Munozara

3

3-bosqich
Darsning borishi

1-darsni quvnoq va yengil musiqa bilan boshlash.(darsning har bir qismida musiqa yangratish)
O’qituvchining suhbati.
2.Yangi musiqa va boshqotirmani hal etish. o’tilganlarni takrorlash
3.Darsda testlar turli boshqotirmalar hal etish, savol-javoblar bilimlarni takrorlash
4.Mashqlar bajarish.
5.Dam olish daqiqasini o’tkazish

NamoyishMuammoli izlanish
Test,muommoli izlanish
Suhbat
Quvnoq alifbo

510


13
2
2

4-bosqich
Mustahkamlash

Yangi mavzuni mustahkamlash

Didaktik o’yin

4

5-bosqich
Baholash Darsni yakunlash

Darsda faolligiga qarab o’qquvchilar bilimlarini baholash va izohlash darsini yakunlashj

reyting

2

6-bosqich
Uyga vazifa berish

67-mashq.

tushuntirish

Dars rejasi

Ishning nomi

Bajariladigan ish mazmuni

uslub

vaqt

1-bosqich
Tashkiliy qism

O’quvchilar davomatini aniqlash. Sinfning darsga tayyorligini tekshirish

Tez javob,didaktik o’yin

2

2-bosqich
Ehtiyojlarni aniqlash

Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalarni belgilash. Dars shiorini ishlab chiqish

Munozara

3

3-bosqich
Darsning borishi

1-darsni quvnoq va yengil musiqa bilan boshlash.(darsning har bir qismida musiqa yangratish)
O’qituvchining suhbati.
2.Yangi musiqa va boshqotirmani hal etish. o’tilganlarni takrorlash
3.Darsda testlar turli boshqotirmalar hal etish, savol-javoblar bilimlarni takrorlash
4.Mashqlar bajarish.
5.Dam olish daqiqasini o’tkazish

NamoyishMuammoli izlanish
Test,muommoli izlanish
Suhbat
Quvnoq alifbo

510


13
2
2

4-bosqich
Mustahkamlash

Yangi mavzuni mustahkamlash

Didaktik o’yin

4

5-bosqich
Baholash Darsni yakunlash

Darsda faolligiga qarab o’qquvchilar bilimlarini baholash va izohlash darsini yakunlashj

reyting

2

6-bosqich
Uyga vazifa berish

67-mashq.

tushuntirish

Dars rejasi

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

O’qituvchi:
Gulu-rayhon lolalarim
Qani tinglang so’zlarim
Jajji o’g’il qizlarim
Ona yurt egasisiz
Istiqlol ertasisiz
Bo’ling aq-lu rasolar
Salom aziz bolalar
Ham bilimdon donolar

O’quvchilar
Bizlar yaxshi bolamiz
Ochilgan gul-lollamiz
Ota-ona izmidan
Ustozlarning so’zidan
Bizlar also chiqmaymiz
Darsga shay gulg’unchamiz
Inglizcha salomlashish
Qisqa va quvnoq musiqa orqalii.

Darsning borishi

O’qituvchi:
Gulu-rayhon lolalarim
Qani tinglang so’zlarim
Jajji o’g’il qizlarim
Ona yurt egasisiz
Istiqlol ertasisiz
Bo’ling aq-lu rasolar
Salom aziz bolalar
Ham bilimdon donolar

O’quvchilar
Bizlar yaxshi bolamiz
Ochilgan gul-lollamiz
Ota-ona izmidan
Ustozlarning so’zidan
Bizlar also chiqmaymiz
Darsga shay gulg’unchamiz
Inglizcha salomlashish
Qisqa va quvnoq musiqa orqalii.

Darsning borishi

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi


In which rules do we always achieve?To be quietly during the lesson.

Be active to the lesson

To reach the all information


To spend the time in right way.

To express fully your own ideas

The rule of
“right hand”.

Darsda faol bo’lish

Intizomli bo’lish

Fikrni to’la bayon qilish

“O’ng qo’l” qoidasiYangiliklar sari intilish.

Vaqtdan ununli foydalanish

Oltin qoidalar

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

Ma’naviyat daqiqalari

ISTIQLOL

OZODLIK

ISTIQBOL

ERK

Istiqlol bu - mamlakatimizda hukm suraytgan erkinlikni va ozodlikni tushunamiz.

Ozodlik bu – bunyodkorlikka ochilgan oydin yo’l.

Erk deganda biz erkinlikni, kelajak uchun erkin parvoz eta olishni tushunamiz.

Istiqbol bu – biz orzu qilayotgan yorqin kelajak.

Dars shiori:Intilganga tole yor.
a)Vatan yagonadir- Vatan bittadir;
b)Sog’lom bola-sog’lom yurt mevasi bugunimiz saodati, kelajak kafolati.

MUSTAQILLIK

Mustaqillik bu - birovga qaram bo’lmaslik, o’z xohish va istagi bilan kelajakka intilishdir.

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

O’zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdugʻaniyevich Karimov xotirasiga bag’ishlab o’quvchilar she’r va qo’shiqlar aytishdi  

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

Fevral oyida qaysi ulug’ allomalarimizni tavallud topgan kunlari ekan? G’azallaridan namunalar aytib bering.

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

O’quvchi xat ,xat sizlarga ertaklar yurtidan xat, shoshilinch xat olib keldim.
O’qituvchi:Rostdan ham xat ertaklar yurtidan ekan.
Qani Shahnoza o’qichi nima deb yozilgan ekan.
O’quvchi:Salom bilimdon bolajonlar. Sizdan men bobo sholg’om va bo’g’irsoq yordam so’rab xat yozyapmiz. Meni ona yer bag’ridan bo’g’irsoqni esa yovuz yovvoyi hayvonlardan qutqaring. Ularni yengish uchun bir qancha murakkab savollarga javob berish va misollarni bajarish orqali bizlarga yordam berishingiz lozim. Sizlardan yordam kutib qolamiz.
O’quvchi:xatni bizga ertaklar yurtidan “Bobo sholg’om” va “Bo’g’irsoq”yuboribdi.
O’qituvchi:Ha,Ertaklar yurtidagi do’stlaringiz boshiga rostdan ham mushkul ish tushibdi. Ularga yordam beramizmi?
Bilasizmi bolajonlar buning uchun yo’lda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin.Ularga yordamga tayyormisiz? Unda ketdik.
Hozir sizlarni 2 guruhga bo’lib olamiz . Guruhingiz nomini ertaklar nomi bilan ataymiz 1-guruh “Bobo sholg’om” 2-guruh “Bog’irsoq” guruhi deb nomlaymiz.


O‘tilgan mavzuni mustahkamlash.
Husnixat daqiqasi:
Dum-dumaloq jajji oy
Chaqib yesang g‘ij-g‘ij moy. (Yong‘oq)
263-mashq sharti asosida qanday?, qanaqa? so‘roqlariga javob bo‘lgan so‘zlarning tagiga to‘lqinli chizilganligi ko‘riladi. Sifatlar nimaning belgisini bildirgan? degan savol bilan mashq tekshiriladi.

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

\
Yangi mavzuni bayoni.
Doskaga olma, gul, sinf, xona, qalampir, bolaning rasmlari ilib qo‘yiladi. O‘quvchilar bilan quyidagi savol-topshiriqlar yordamida suhbat o‘tkaziladi.Rasmlar kuzatiladi. Rasmda tasvirlangan narsalarning nomini aytish kerakligi uqtiriladi..


Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

-Qanday gul? (Qizil gul.)
-Qizil so‘zi gulning nimasini bildiradi? (Rangini bildiradi.)
- Qanday qalampir? (Achchiq qalampir.)
- Achchiq so‘zi qalampirning nimasini bildiradi? (Ta’mini bildiradi.)
-Qanday bola? (Aqlli bola.)
-Aqlli so‘zi bolaning nimasini bildiryapti? (Bolaning xususiyatini bildirayapti.)
-Qanday sinf? (Ozoda sinf.)
- Ozoda so‘zi sinfning nimasini bildiradi? (Toza ekanligini bildiradi.)
-Ozoda, shirin, qizil so‘zlari bitta nom bilan nima deyiladi? (Sifat deyiladi).
-Sifatlar nimalarning belgisini bildiradi. (Shaxs va narsalarning belgisini bildiradi.)
-Shu so‘zlarga so‘roq bering. (Ozoda — qanday?, achchiq — qanday?, qizil — qanday? aqlli — qanday?) Suhbat yakunida bir o‘quvchiga xulosa chiqartiriladi: narsa-buyum, shaxslarning belgisini bildirib, qanday?, qanaqa? so‘roqlariga javob bo‘lgan so‘zlar sifat so‘z turkumidagi so‘zlar deyiladi.

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

O‘quvchilarga darslikdagi 264-mashq yuzasidan suhbat uyushtiriladi.
“Intervyu” metodini o‘tkazish sharti tushuntiriladi. Bu metod o‘quvchilarning og‘zaki nutqini o‘stiradi, mustaqil fikrlashga o‘rgatadi . O‘quvchilardan biri gazeta muxbiri bo‘lib, mashqga bog‘lab qish fasli va qishki o ‘yinlar haqida intervyu oladi. O‘quvchilarga quyidagi savollar bilan murojaat qiladi.
 Qishda yog‘gan qorni nimaga o ‘xshatasiz?
— Bolalarning qalbi nimaga o‘xshaydi?
— Ular nimalarga talpinishadi?
— Zarrachalar nimalarga o‘xshaydi?
— Qizchaning qo‘liga nima qo‘ndi?
— Nima uchun qor qizchaning qo‘lida erib ketdi?
— Bolalar qishda qanday o‘yinlar o‘ynashadi?
— Savollarga javob olingach, sifatlarni aniqlab, o‘zi bog‘langan so‘z bilan ko‘chirish vazifa qilib beriladi.O‘quvchilar sifatlarni ozi‘i bog‘langan so‘z bilan quyidagicha yozadilar: (Beg‘ubor qalbi , daryoday to‘lib, ko‘m-ko‘k o‘tloqlar,oppoq kapalaklar,oppoq hovuchiga, tip-tiniq shudring,oq choyshabga,oppoq qorlarni)
Lug ‘at ishi: beg‘ubor — g‘uborsiz, gardi yo‘q.
Shudring — tongda barglarga tushadigan tomchi.
Sifatlar ko‘pincha otlarga bog‘lanib, gapda ikkinchi darajali bo‘lak vazifasida keladi. Sifatlar tagiga to‘lqinli chiziq chiziladi.

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

IV.Yangi mavzuni mustahkamlash.
So‘ng og‘zaki quyidagi “Sifatlarini top!” ta’limiy o‘yin o‘tkaziladi. Buning uchun mashq matnidagi sifatlar yozilgan vatman doskaga ilib qo‘yiladi. O‘quvchining vazifasi so‘zlarni ingliz tilidagi nomini aytib, ana shu sifatga mos otlarni ingliz tilida yozib chiqadilar.

   

 adjective
(sifatlar)
Clear
(tip-tiniq)

white(oq)
Dark green
(ko ‘m-ko ‘k)
Sincere (beg‘ubor)
   

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

Sifat haqidagi bilimlarni mustahkamlash uchun test olinadi.
1. Sifatlar berilgan qatorni belgilang.
a) Handalak, hissa, chiroyli.
b) Aqlli, dono, dumaloq.
d) yozdi, chizdi, o‘qidi.
e) olti,besh,yigirma.
2. Sifat turkumidagi so‘z qatnashgan gapni belgilang.
a) Halima kitobni o‘qidi.
b) Sen sariq ko‘ylagingni kiyasanmi?
d) Salim oltinchi sinfda o‘qiydi.
e) Malika Madina bilan dugona.
3. … shamol esdi. Nuqtalar o‘rniga mos sifatni toping.
a) toza
b) mayin
d) ajoyib
e) sariq

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

KROSSVORD

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

M

u

s

t

a

q

i

l

O`yla, izla,
top

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

1.Gerb,bayroq, madhiya –(ramz)
2. Amir Temurning sevimli nabirasi (Ulug`bek)
3. Qadimiy shahar (Samarqand)
4. Vatan (Yurt)
5. Atrofimizdagi olam (Tabiat)
6. Ser…….. O`zbekiston (Quyosh)
7. ……… Temur (Amir)
8. Kitob ……. bulog`i (bilim)

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

Dam olish daqiqasi ni quvnoq raqamli mevalarda yozilgan shartlar orqali o’tkazamiz

Dam olish daqiqasi quvnoq harfli mevalarda yozilgan shartlar orqali o’tkazamiz

O

N

A

Sifat-so`z turkumi

Sifat-so`z turkumi

VI. Uyga vazifa. 267-mashq matnni o‘qib beriladi. So‘roqlar yordamida sifatlarni topib, o‘zi bog‘langan so‘z bilan ko‘chirish lozimligi tushuntiriladi.
umri qisqa ,o‘jar barg ,qo‘ng‘ir tusga ,daydi shamolning ,yangi barglar.
“ Omon bo’ling she’ri”.
Omon, omon, omon bo’ling,
Doim tinchlik tamon bo’ling.
Urushga yo’l qo’yilmasin
Yomg’irday o’q uzilmasin.

Biz bir yilga
rejalashtirganimizda, don ekamiz,o’n yilga
rejalashtirganimizda daraxt ekamiz, agar butun umrga rejalashtirsak farzandlarimizni o’qitamiz va tarbiyalaymiz.

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
04.01.2020