Тематическая работа для 9 класса
Оценка 4.8

Тематическая работа для 9 класса

Оценка 4.8
rtf
13.05.2020
Тематическая работа для 9 класса
9 թեմատիկ.rtf

IX Դասարան

Թեմատիկ աշխատանք

 Այնուհետև, երբ ջութակն իր հուսահատական վեր․․․ին ճիչերն էր ար․․․ակում,

պատուհանի մի փե․․․կը կիսով չափ բացվեց, նախ մի դրամ զրնգաց գետնին, և ապա

թ․․․թի մի կտոր, օ․․․ի մեջ պտտվելով, ցած ընկավ պատանի երաժշտի ոտների առջև։

 Թու․․․թը վերցրեց և կար․․․աց

Հայրս ասաց որ իմ և քո միջև անանց անդունդ կա։ Մենք վերևն ենք դու ներ․․․ևը էլ մի

գա։ Մոռացիր ինձ ։

1 Վերևի հատվածում լրացրո՛ւ կապույտ գրված բառերի բաց թողնված տառերը։

 

2 Որտե՞ղ ձայնավորի կամ երկհնչյունի հնչյունափոխություն չկա։

հուսահատական                                                                   կիսով

գետնին                                                                                   պտտվելով

երաժշտի                                                                               անդունդ

 

3 Հատվածից հականիշների մեկ զո՛ւյգ դուրս գրիր։

.......................................................................................................

 

4 Լրացրո՛ւ հատվածից դուրս գրված անձնական դերանուններով։

ա) ուղղական հոլով .....................................................................................

բ) սեռական հոլով ........................................................................................

գ) հայցական հոլով .......................................................................................

 

5 Հատվածից դո՛ւրս գրիր հրամայական եղանակի ձևերը։

ա) դրական խոնարհում ...............................................................................

բ) ժխտական խոնարհում ...........................................................................

 

6 Կետադրել ուղղակի խոսքը։

Հայրս ասաց որ իմ և քո միջև անանց անդունդ կա։ Մենք վերևն ենք դու ներ․․ևը էլ մի

գա։ Մոռացիր ինձ ։

 

7 Ձևաբանորեն վերլուծել ընդգծված բառերը։

IX Դասարան Թեմատիկ աշխատանք Այնուհետև , երբ ջութակն իր հուսահատական վեր ․․․ ին ճիչերն էր ար ․․․ ակում , պատուհանի մի փե ․․․ կը կիսով…

IX Դասարան Թեմատիկ աշխատանք Այնուհետև , երբ ջութակն իր հուսահատական վեր ․․․ ին ճիչերն էր ար ․․․ ակում , պատուհանի մի փե ․․․ կը կիսով…

5 ․ Հատվածից դո՛ւրս գրիր հրամայական եղանակի ձևերը։ ա ) դրական խոնարհում ............................................................................... բ ) ժխտական խոնարհում ........................................................................... 6 ․ Կետադրել ուղղակի խոսքը։ Հայրս ասաց…

5 ․ Հատվածից դո՛ւրս գրիր հրամայական եղանակի ձևերը։ ա ) դրական խոնարհում ............................................................................... բ ) ժխտական խոնարհում ........................................................................... 6 ․ Կետադրել ուղղակի խոսքը։ Հայրս ասաց…
Скачать файл