ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ. Стрічкова сушарка
Оценка 4.7

ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ. Стрічкова сушарка

Оценка 4.7
docx
21.11.2021
ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ.    Стрічкова сушарка
Л2-002919.docx

ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ.

 

  Стрічкова сушарка.

 

Стрічкові сушарки належать до конвекційних сушарок неперервної дії, у якіх напрямок руху газу і твердої фази в апараті можуть збігатися (прямотечія), бути протилежними (протитечія), чи утворювати прямий кут (перехресна течія).

Крім того, за способом використання теплоносія стрічкові сушарки поділяють на сушарки з циркуляцією і рециркуляцією (багаторазовим використанням теплоносія).

Залежно від кількості стрічкових транспортерів у сушильній камері розрізняють сушарки одно- і багатострічкові.

Основними конструктивними вузлами повітряної конвекційної сушарки стрічкового типу (рис. 3.1) є сітчастий стрічковий транспортер 4, розміщений у секційній сушильній шафі 3, оснащеній вентиляторами 2 і калориферами 1.

Сушарку укомплектовано пристроєм для попереднього сушіння, формування і подачі матеріалу на стрічку транспортера. Матеріал надходить на розігрітий барабан 6, на якому за допомогою прес-валиків 7 він формується у вигляді нескінченої стрічки. Відформована на барабані маса знімається шкребком 5 і надходить на стрічку транспортера сушарки у розпушеному вигляді.

Процес сушіння на стрічці транспортера здійснюється повітрям, підігрітим у калорифері, яке нагнітається вентиляторами через штуцери, розміщені у верхній частині кожуха сушарки.

Частина відпрацьованого повітря безперервно видаляється із сушарки через штуцери, встановлені на бічній стороні сушильної камери під стрічкою транспортера.

Швидкість руху повітря в стрічковій сушарці досягає 0,5…3 м/с. процес зазвичай проходить при високих температурах у перших секціях з наступним її зниженням по мірі висушування матеріалу.

 

 


Товщина шару матеріалу вибирається такою, щоб її максимальний гідравлічний опір становив близько 50 мм вод. ст. Для різних матеріалів товщина шару коливається в діапазоні 0,025…0,1 м.

Для поліпшення умов перебігу процесу сушіння потрібно, щоб матеріал був у гранульованому стані. Це сприяє проникненню гарячого повітря крізь шар матеріалу. Для зниження гідравлічного опору стрічки конвеєрів у сушарках з перехресною течією виготовляють із дротяної сітки чи перфорованих сталевих пластин. Мінімальні розміри отворів у сітчастій стрічці складають 0,005 м. У сушарках з прямотечією і протитечією стрічки конвеєрів виготовляють із гумованої тканини, бельтингу чи сталевої пластини. Ширина стрічки у секціях довжиною 1,5…2,1 м коливається в межах 0,3…3,6 м. Швидкість руху стрічки досягає 0,005…0,01 м/с.

У стрічкових сушарках з наскрізною циркуляцією як сушильний агент використовують нагріте повітря, рідше - димові гази при температурі до 200ºС, оскільки за підвищення температури теплоносія постає проблема змащення рухомих частин апарата (ланцюгів, роликів).

 

Завдання. За даними табл. 3.1 розрахувати стрічкову сушарку.

Таблиця 3.1.

Но-

мер

варі-

анта

Продуктивність по вологому матеріалу

,

кг/с

Вологість

повітря, %

Допу-стима темпе-ратура

сушіння

, ºС

Трива-

лість

сушіння

,

год.

Об’ємна маса

матеріалу,

кг/м3

Температура

матеріалу,

0С

Почат

кова

Кін-

цева

Воло-

гого

Сухо-

го

На вході

На

виході

1

0,3

50

15

120

6,5

1200

980

20

100

2

0,25

45

13

110

5,5

1150

930

22

100

3

0,2

40

11

100

4,5

1100

910

24

90

4

0,15

35

9

90

5

1050

890

25

80

5

0,1

30

7

80

5,5

1000

860

23

70

 

 


 

ТЕПЛО МАСО ОБМІННІ АПАРАТИ.

ТЕПЛО МАСО ОБМІННІ АПАРАТИ.

ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ. Стрічкова сушарка

ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ.    Стрічкова сушарка

ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ. Стрічкова сушарка

ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ.    Стрічкова сушарка

Товщина шару матеріалу вибирається такою, щоб її максимальний гідравлічний опір с тановив близько вод

Товщина шару матеріалу вибирається такою, щоб її максимальний гідравлічний опір с тановив близько вод

ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ. Стрічкова сушарка

ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ.    Стрічкова сушарка
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
21.11.2021