Тизимлари ва технологиялари
Оценка 4.8 (более 1000 оценок)

Тизимлари ва технологиялари

Оценка 4.8 (более 1000 оценок)
pptx
20.02.2020
Тизимлари ва технологиялари
тохир повер поинт.pptx

Мавзу. Ахборот тизимлари ва технологиялари

Мавзу. Ахборот тизимлари ва технологиялари

Мавзу. Ахборот тизимлари ва технологиялари

Режа: 1. Маълумот ва ахборот тушунчаси

Режа: 1. Маълумот ва ахборот тушунчаси

Режа:

1. Маълумот ва ахборот тушунчаси.
2. Ахборот тизимлари. 3. Ахборот технологияларини вужудга келтирувчи омиллар. 3. Ахборот хоссалари.

Маълумот-бу инсон сезги органлари оркали кабул килинадиган объект ходиса ва жараёнлардир

Маълумот-бу инсон сезги органлари оркали кабул килинадиган объект ходиса ва жараёнлардир


Маълумот-бу инсон сезги органлари оркали кабул килинадиган объект ходиса ва жараёнлардир.

Ахборот бу –объект ходиса ва жараёнларнинг улчами хусусияти хакидаги тафсилотлар

Тизим-бу ягона максад йулида бир вактнинг узида хам яхлит хам узаро богланган тарзда фаолият курсатувчи тизим ости мажмуидир

Тизим-бу ягона максад йулида бир вактнинг узида хам яхлит хам узаро богланган тарзда фаолият курсатувчи тизим ости мажмуидир
Тизим-бу ягона максад йулида бир вактнинг узида хам яхлит хам узаро богланган тарзда фаолият курсатувчи тизим ости мажмуидир.

Ахборот тизимларини вужудга келтирувчи омиллар

Ахборот тизимларини вужудга келтирувчи омиллар

Ахборот тизимларини вужудга келтирувчи омиллар
Ички омиллар.
Ташки омиллар.

Ички омилларга Ахборотларни пайдо булиши, ахборотларни жамлаш узатиш саклаш, ахбортлар устида турли хил амалларни бажариш киради

Ички омилларга Ахборотларни пайдо булиши, ахборотларни жамлаш узатиш саклаш, ахбортлар устида турли хил амалларни бажариш киради

Ички омилларга
Ахборотларни пайдо булиши, ахборотларни жамлаш узатиш саклаш, ахбортлар устида турли хил амалларни бажариш киради
Ташки омилларга
1. Ахборотларни узатишда кулланиладиган техника ускунавий воситалари комуникация курилмалари киради.

Ахборот хоссалари Аниклилик Ишонувчанлик

Ахборот хоссалари Аниклилик Ишонувчанлик

Ахборот хоссалари
Аниклилик
Ишонувчанлик
Долзарблик
Етарлилик
Фойдалилик
Мазмундорлик
Бекарорлик

Скачать файл