XI դասարան, Համաշխարհային պատմություն (
Оценка 4.6

XI դասարան, Համաշխարհային պատմություն (

Оценка 4.6
doc
10.05.2020
XI դասարան, Համաշխարհային պատմություն  (
11hamashxarhayin_patmutyun.doc

 XI դասարան, Համաշխարհային պատմություն  (34ժամ)

Ամիս, ամսաթիվ

Դասի N

¸³ëÇ µ³ÅÇÝÁ,ûٳÝ, ÝÛáõÃÁ

îݳÛÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ ñáõÃÛáõÝ

 

1.

Ներածություն

 

Մաս 1.Նոր ժամանակներ

Բաժին Ա. Նոր ժամանակների միջազգային հարաբերությունները: Առաջին համաշխարհային պատերազմը

 

2.

Միջազգային հարաբերությունները 17-րդ դարից մինչև նապոլեոնյան դարաշրջանի ավարտը

Էջ 6-10

 

3.

Միջազգային հարաբերությունները 1814-1860-ական թթ.

Էջ 11-14

 

4.

Միջազգային հարաբերությունները 19-րդ դարի վերջինև 20-րդ դարի սկզբին

Էջ 15-19

 

5.

Նվաճողական պատերազմները 19-րդ դարի վերջին և 20րդ դարի սկզբին

Էջ 20-22

 

6.

Առաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառները և սկիզբը

Էջ 23-26

 

7.

Ռուսաստանը և քաղաքակրթական պառակտումը 1917թ.

Էջ 27-30

 

8.

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտը և  համագումարները

Էջ 31-34

 

9.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Բաժին Բ. Համաշխարհային մշակույթը նոր ժամանակներում

 

10.

Կրթություն: Գիտություն: Գեղարվեստական մշակույթ

35-44

 

11.

Գործնական աշխատանք

Մաս Բ. Նորագույն շրջան

Բաժին Ա. Արդյունաբերական հասարակության ճգնաժամը . Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը

 

12.

Առաջին աշխարհամարտի արդյունքների ամփոփումը

Էջ 46-50

 

13.

Եվրոպակենտրոն աշխարհն ու հոգևոր ճգնաժամը

Էջ 51-54

 

14.

Ամբողջատիրական վարչակարգերը

Էջ 55-59

 

15.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 

16.

Արևմտյան ժողովրդավարական երկրները

Էջ 60-63

 

17.

Զարգացած երկրների տնտեսությունը միջպատերազմյան շրջանում

Էջ 64-67

 

18.

Սոցիալիզմի Խորհրդային տնտեսական մոդելը

Էջ 68-72

 

19.

Մերձավոր , Միջին և Հեռավոր Արևելքի երկրները 20-րդ դարի 1-ին կեսին

Էջ 73-76

 

20.

Միջազգային հարաբերությունները 2-րդ աշխարհամարտի նախօրյակին

Էջ 77-80

 

21.

2-րդ համաշխարհային պատերազմի պատճառները և սկիզբը : Հայրենական Մեծ պատերազմը

Էջ 81-84

 

22.

Հակահիտլերյան կոալիցիան , պատերազմի ավարտը , հետևանքները

Էջ 86-89

Բաժին Բ . Աշխարհը Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանում

 

23.

Սառը պատերազմը

Էջ 96-99

 

24.

Հետպատերազմյան աշխարհակարգը

Էջ 102-104

 

25.

Արևմտյան աշխարհի երկրները : ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիա

Էջ 107-110

 

26.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

 

27.

Արևմտյան աշխարհի երկրները: Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա

Էջ 111-114

 

28.

Սոցիալիստական ճամբարը

Էջ 115-118

 

29.

ՄԱԿ-ը : Եվրոպայի միասնականացման գործընթացը

Էջ 119-122

 

30.

Գործնական աշխատանք

 

31.

Գաղութային համակարգը: Տնտեսության զարգացման ուղիները

Էջ 123-131

 

32.

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրները

Էջ 131-134

 

33.

Արդիականացման տարաձևերը: Չինաստան , Հնդկաստան, Ճապոնիա

Էջ 135-148

 

34.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 

 


XI դասարան , Հա մաշխարհային պատմություն (34 ժամ ) Ամիս, ամսաթիվ Դասի

XI դասարան , Հա մաշխարհային պատմություն (34 ժամ ) Ամիս, ամսաթիվ Դասի

22. Հակահիտլերյան կոալիցիան , պատերազմի ավարտը , հետևանքները Էջ 86-89 Բաժին Բ . Աշխարհը Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանում 23. Սառը պատերազմը Էջ 96-99 24. Հետպատերազմյան աշխարհակարգը…

22. Հակահիտլերյան կոալիցիան , պատերազմի ավարտը , հետևանքները Էջ 86-89 Բաժին Բ . Աշխարհը Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանում 23. Սառը պատերազմը Էջ 96-99 24. Հետպատերազմյան աշխարհակարգը…
Скачать файл