XII դասարան, Համաշխարհային պատմություն
Оценка 4.9

XII դասարան, Համաշխարհային պատմություն

Оценка 4.9
doc
10.05.2020
XII դասարան, Համաշխարհային պատմություն
12hamashxarhayin_patmutyun.doc

 XII դասարան, Համաշխարհային պատմություն  (17ժամ)

Ամիս, ամսաթիվ

Դասի N

¸³ëÇ µ³ÅÇÝÁ,ûٳÝ, ÝÛáõÃÁ

îݳÛÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ ñáõÃÛáõÝ

 

1.

Ներածություն

 

Բաժին Ա. Աշխարհը արդի փուլում

 

2.

Գիտատեխնիկական հեղափոխության արդյունքները

Էջ 7-13

 

3.

Հետարդյունաբերական հասարակությունը

Էջ 14-19

 

4.

Նոր աշխարհակարգը

Էջ 20-25

 

5.

ԽՍՀՄ փլուզումն ու նորանկախ պետությունների առաջացումը

Էջ 25-29

 

6.

ԽՍՀՄ փլուզման հետևանքները

Էջ 30-33

 

7.

ՆԱՏՕ-ն և տարածաշրջանային նոր հակամարտությունները

Էջ 35-40

 

8.

Ազգերի ինքնորոշման հիմնախնդիրն ու չճանաչված պետությունները

Էջ 42-47

 

9.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

 

10.

Աշխարհի ժողովրդավարացման գործընթացը : Մարդկության առջև ծառացած հիմնախնդիրները

Էջ 49-60

 

11.

Գործնական աշխատանք

 

12.

Պատերազմի և խաղաղության հիմնախնդիրը: Քաղաքակրթության զարգացման հեռանկարները 21-րդ դարում

Էջ 61-72

Բաժին Բ. Նորագույն շրջանի մշակույթը

 

13.

Մշակույթի զարգացման փուլերը

Էջ 75-81

 

14.

Մշակույթի զարգացման միտումները: Կրթությունը

Էջ 81-85

 

15.

Գիտության դարաշրջանը: Գեղարվեստական մշակույթը

Էջ 86-105

 

16.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 

17.

Ամփոփում

 


X II դասարան, Հա մաշխարհային պատմություն ( 17 ժամ) Ամիս, ամսաթիվ Դասի

X II դասարան, Հա մաշխարհային պատմություն ( 17 ժամ) Ամիս, ամսաթիվ Դասի
Скачать файл