Մայրենիի քննական թեստ
Оценка 4.7

Մայրենիի քննական թեստ

Оценка 4.7
docx
10.05.2020
Մայրենիի քննական թեստ
MAYRENI_test_1.docx

ԹԵՍՏ 1

 

1-ին մաս

            Կարդա´ տեքստը և պատասխանի´ր հարցերին:

         Նախկինում, երբ դեռ ժամացույց գոյություն չուներ, մարդիկ չէին կարողանում որոշել օրվա ժամը:

            Շատ ժամանակ անց ինչ-որ մեկը մի հրաշալի բան հորինեց: Երբ արևը փայլում էր, նա հարթ տարածության կենտրոնում մի փայտե ձող էր խրում և նշում, թե փայտի ստվերն ուր է ընկնում: Ստվերի դիրքը գետնի վրա փոխվում էր ճիշտ այնպես, ինչպես մեզ լավ ծանոթ ձեռքի ժամացույցի վրա սլաքն է տեղաշարժվում: Դրա օրինակով մարդիկ ստեղծեցին արևի ժամացույցը: Նրանք մի կլոր սկավառակի վրա թվեր էին նշում, իսկ կենտրոնում տեղադրում էին երկար ձող:Ձողի ստվերն ընկնում էր նշված թվի վրա` ցույց տալով ժամը:

            Սակայն արևի ժամացույցը մի մեծ թերություն ուներ. այն անօգտագործելի էր ամպոտ օրերին և գիշերային ժամերին:

Տարիներ անց մարդիկ սկսեցին ժամը որոշել մոմի միջոցով:Մոմի վրա իրարից հավասար հեռավորության վրա գծեր էին անում և պատրույգը վառում: Մոմը այրվելով հաջորդ գծին էր հասնում որոշակի ժամանակում: Մոմի ժամացույցները նաև առաջին զարթուցիչներն էին: Կոշիկը ամրացվում էր մեխին, իսկ մեխը խրվում էր մոմի այն մասում, որ ժամին մարդը ցանկանում էր արթնանալ: Բնականաբար, երբ մոմը հալվելով հասնի մեխին, կոշիկը ցած կընկնի և մարդն այդ ձայնից կարթնանա:

            Ավելի ուշ հորինվեց ջրի ժամացույցը: Մի անոթի մեջ, որի տակ շատ փոքրիկ անցք էր բացված, ջուր էր լցվում: Երբ անոթը դատարկվում էր, հայտնի էր դառնում, թե ինչքան ժամանակ է անցել: Ապա ջուրը փոխարինեցին ավազով: Ավազը, ի տարբերություն ջրի, ո´չ սառչում է, ո´չ էլ գոլորշիանում: Շատ նեղ անցքով իրար միացած երկու գնդաձև անոթներից մեկի մեջ ավազ էր լցվում: Հաշվարկն արվում էր այնպես, որ մեկ ժամվա ընթացքում ավազը մի անոթից մյուսը լցվի:

1

 

Նշի´ր երկու բան, որոնց դեպքում արևի ժամացույցը չէր կարող օգտագործվել:

Պատասխան`____________________________, _______________________________Ինչո՞ւ էր ավազի ժամացույցը ավելի հարմար, քան ջրինը:

2

           

            1) Ավազը ավելի ճիշտ է ցույց տալիս ժամը:

            2) Ջուրը ավելի քիչ ժամեր կարող է ցույց տալ, քան ավազը:

            3) Ջուրը կարող է սառչել կամ գոլորշիանալ, իսկ ավազը` ոչ:

            4) Ավազի ժամացույցը նաև զարթուցիչ է:

    

3

Ուշադի´ր կարդա բոլոր ժամացույցների նկարագրությունը և պատասխանի´ր  տրված հարցերին:

            ա. Հին ժամացույցներից ո՞ր երկուսն են աշխատում նույն սկզբունքով:

            1) արևի և ջրի
            2) մոմի և ավազի
            3) արևի և մոմի
            4) ջրի և ավազի

            բ. Նկարագրի´ր դրանց աշխատանքի սկզբունքը:
Պատասխան`
________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4

Ժամը որոշելու հին միջոցներից ո՞րը տեսքով նմանություն ունի այսօրվա ժամացույց-ներին: Նկարագրի´ր դրանց նմանությունը:

Պատասխան` ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


5

ա. Հին ժամացույցներից ո՞րը կարող էր օգտագործվել միայն մեկ անգամ և ինչո՞ւ:

Պատասխան` ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

բ. Ի՞նչ լրացուցիչ հատկություն ուներ այդ ժամացույցը:

Պատասխան` ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

 

2-րդ մաս

Կատարի´ր տրված առաջադրանքները:

6

Տրված բառակապակցությունների ընդգծված բառերում բաց թողնված տառի կամ տառակապակցության տեղում դատարկ վանդակ է: Արտագրի´ր ընդգծված բառերը` դատարկ վանդակի փոխարեն լրացնելով բաց թողած տառը կամ տառակապակցությունը:

եր—անիկ մանկություն, համար—ակ տղա, անապատի ու—տ, հատակը սր—ել

Պատասխան`  _____________________,  ________________________

                 ______________________, ________________________

7

Ո՞ր բառի իմաստն է` լամպի կամ մոմի մեջ դրվող դյուրավառ թել:

            1) սկավառակ
            2) անոթ
            3) ձող
            4) պատրույգ

8

Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը` ըստ կազմության:

            1) արագաշարժություն   բարդածանցավոր
            2) հախճապակի  
հոդակապով բառ
            3) մարզաձև  
բարդ բառ
            4) լեռնային  
վերջածանցավոր  բառ

9

Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե  այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված:
            1)
դպրոց  –  իր ցույց տվող գոյական
            2)
այգի  ածական
            3)
թեև  շաղկապ
            4)
երեսուն  թվական

10

Ո՞րն է տրված նախադասության այն լրացումը, որը պատասխանում է ինչպիսի՞ հարցին:
           
Մի ճերմակ ծաղիկ նազանքով ու տխրությամբ օրորում էր գլխիկը:

Պատասխան` ____________________________
 

ԹԵՍՏ 1 1- ին մաս Կարդա´ տեքստը և պատասխանի´ր հարցերին : Նախկինում, երբ դեռ ժամացույց գոյություն չուներ, մարդիկ չէին կարողանում որոշել օրվա ժամը: Շատ ժամանակ…

ԹԵՍՏ 1 1- ին մաս Կարդա´ տեքստը և պատասխանի´ր հարցերին : Նախկինում, երբ դեռ ժամացույց գոյություն չուներ, մարդիկ չէին կարողանում որոշել օրվա ժամը: Շատ ժամանակ…

2) Ջուրը ավելի քիչ ժամեր կարող է ցույց տալ, քան ավազը: 3) Ջուրը կարող է սառչել կամ գոլորշիանալ, իսկ ավազը` ոչ: 4) Ավազի ժամացույցը նաև…

2) Ջուրը ավելի քիչ ժամեր կարող է ցույց տալ, քան ավազը: 3) Ջուրը կարող է սառչել կամ գոլորշիանալ, իսկ ավազը` ոչ: 4) Ավազի ժամացույցը նաև…

Պատասխան` ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2-րդ մաս Կատարի´ր տրված առաջադրանքները: 6 Տրված բառակապակցությունների ընդգծված բառերում բաց թողնված տառի կամ տառակապակցության տեղում դատարկ վանդակ է: Արտագրի´ր ընդգծված…

Պատասխան` ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2-րդ մաս Կատարի´ր տրված առաջադրանքները: 6 Տրված բառակապակցությունների ընդգծված բառերում բաց թողնված տառի կամ տառակապակցության տեղում դատարկ վանդակ է: Արտագրի´ր ընդգծված…

3) թեև – շաղկապ 4) երեսուն – թվական 10 Ո՞րն է տրված նախադասության այն լրացումը , որը պատասխանում է ինչպիսի՞ հարցին: Մի ճերմակ ծաղիկ նազանքով…

3) թեև – շաղկապ 4) երեսուն – թվական 10 Ո՞րն է տրված նախադասության այն լրացումը , որը պատասխանում է ինչպիսի՞ հարցին: Մի ճերմակ ծաղիկ նազանքով…
Скачать файл