ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԸ
Оценка 4.8

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԸ

Оценка 4.8
docx
13.05.2020
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԸ
Մշակույթ.docx

Դասրան-8-րդ

Առարկա –Հայոց պատմություն

Թեմա-ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԸ

Նպատակ- Իմանա`

                       XVII - XIX  դդ. առաջին կեսի մշակույթի գործիչներին և կենտրոնները  

                        մշակույթի բնագավառներն ու ճյուղերը                     

                        Կարողանա՝

                       Նշել հայկական մշակույթի զարգացման որոշ պայմաններ և առանձնահատկություններ

                      գնահատել հայկական դպրոցների դերը նոր սերնդի կրթության և հայապահպան­ման գործում

Կահավորում-գիրք, տետր,

Մեթոդ-գծակարգ,  հարցազրույց, քննարկում, մտագրոհ

Դաի ընթացք- Նախորդ դասի քննարկու, հարցում, հարցազրույց

                           .Տնային աշխատանքների ստուգում

                           .Կարճ դասախոսություն

 Խմբային աշխատանք

Text Box: Պատմագիտությունը

1-ին խումբ- Պատմագիտությունը

                                         

                                  

                                         

                               Սերգեյ

                                  Գլինկան                  Հովսեփ

                                                                   Գաթըրճյան                                           Միքայել Չամչյան  

                                                                                                           Ղուկաս

                                                                                                          Ինճիճյան               

 

2-րդ խումբ- Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությունը:

3-րդ խումբ- Արվեստը

 

 

 

 

 

.Խմբերը  քննարկում են նյութը, և ներկայանում դասարան

 

.Նոր հասկացություններ և տերմինների վերլուծություն

 

.տեսանյութի  դիտում    /Մխիթարյան միաբանություն/

 

Տնային աշխատանք

Բնագավառ

 

ՆՈՐ

Գործիչ

 

Ստեղծագործություն

 

Գիտություն

 

 

 

Արվեստ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Հայոց   պատմություն

                 Դասարան-8-րդ

 

 

 

 

 

                            ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ  ԱՐՎԵՍՏԸ

 

                  

       

 

 

   Ք.Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի   անվան 6-րդ   դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան                                             


 

XVII - XIX դդ . առաջին կես ի մշակույթի գործիչներին և կենտրոնները մշակույթի բնագավառներն ու ճյուղերը Կարողանա՝ Նշել հայկական մշակույթի զարգացման որոշ պայմաններ և առանձնահատկություններ…

XVII - XIX դդ . առաջին կես ի մշակույթի գործիչներին և կենտրոնները մշակույթի բնագավառներն ու ճյուղերը Կարողանա՝ Նշել հայկական մշակույթի զարգացման որոշ պայմաններ և առանձնահատկություններ…

.Խմբերը քննարկում են նյութը, և ներկայանում դասարան . Նոր հասկացություններ և տերմինների վերլուծություն . տեսանյութի դիտում /Մխիթարյան միաբանություն/ Տնային աշխատանք Բնագավառ ՆՈՐ Գործիչ Ստեղծագործություն Գիտություն…

.Խմբերը քննարկում են նյութը, և ներկայանում դասարան . Նոր հասկացություններ և տերմինների վերլուծություն . տեսանյութի դիտում /Մխիթարյան միաբանություն/ Տնային աշխատանք Բնագավառ ՆՈՐ Գործիչ Ստեղծագործություն Գիտություն…

Հայոց պատմություն Դասարան-8-րդ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԸ Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

Հայոց պատմություն Դասարան-8-րդ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԸ Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան
Скачать файл