ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ
Оценка 4.6

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ

Оценка 4.6
docx
13.05.2020
ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ                     X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ
Ստեփանավանի Վ.docx

  Դասարան- 7-րդ

  Հայոց   պատմություն

 

 

 

 

 

                                                   ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ

                                        X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ

 

 

 

            http://2.bp.blogspot.com/-ogE4z-gZ9_s/U6_uJIGB_iI/AAAAAAAACgs/X-I38r38aD8/s1600/%25D5%25BC%25D5%25BF%25D5%25A3%25D5%25BC%25D5%25B8%25D5%25A3%25D5%25BC%25D5%25BF.png

 

 

 

 

       

                                        

Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի  անվան 6-րդ  դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան        

Դասարան- 7-րդ

Առարկա-     Հայոց   պատմություն

Թեմա-      ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ

Նպատակ -   Իմանա . Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Աբաս թագավորը:

                                       Ինչո՞վ է հայտնի Խոսրովանույշ թագուհին:

 Կարողանա՝ Ներկայացրե՛լ Աշոտ III–ի կառավարման շրջանում երկրի ունեցած հաջողությունները:

                            Պարզաբանե՛լ Սմբատ IIի ներքին և արտաքին քաղաքականության արդյունքները:  

                           

Մեթոդ -      Հարցազրույցքննարկումդասախոսությունգծակարգ

Կահավորումգիրք   , տետր,    քարտեզ

Դասի ընթացք- .Նախորդ դասի հարցում, հարցազրույց, քննարկում

                               .Տնային աշխատանքների ստուգում

.Առանձին աշակերտների հետ կատարել քարտային աշխատանք

.Մի քանի աշակերտ միաժամանակ գրտախտակի վրա կգրեն Բագրատունիների արքայացանկը, իսկ երեխաները կստուգեն

                                                      http://1.bp.blogspot.com/-XSm613x7icM/U7aaFkC6JTI/AAAAAAAACkU/7-dvtK5cP_s/s1600/tohmatsar+bagratuni.png

                 Լրացնել գծակարգը

արքա

մայրաքաղաք

շինարարական աշխատանքը

երկրի անվտանգության համար  մղած պայքարը

 

Աբաս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշոտ 3-րդ Ողորմած

 

 

 

  .Կարճ  դասախոսություն

   ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ

 

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աբաս, Անանիա Մոկացի, Աշոտ III, Խոսրովանույշ, Սմբատ II Տիեզերակալ,

Գագիկ I, Դավիթ Անհողին, Վահրամ Պահլավունի, Ծումբի ճակատամարտ,

Անիի մայր տաճար, Կատրամիդե, Տրդատ ճարտարապետ, Բջնի, Ամբերդ,

Մարմաշեն

 

Քննարկում՝- Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞ւ Բագրատունիները կառուցեցին նոր մայրաքաղաք: Ե՞րբ

և ո՞ւմ օրոք Անին հռչակվեց մայրաքաղաք:

Տնային աշխատանք-  Լրացնել գծակարգը

 

արքա

մայրաքաղաք

շինարարական աշխատանքը

երկրի անվտանգության համար  մղած պայքարը

Գագիկ1-ին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ Ստեփանավանի Վ

X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ Ստեփանավանի Վ

X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ

X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ

X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ , ԱՆՈՒՆՆԵՐ , ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Աբաս , Անանիա Մոկացի , Աշոտ

X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ , ԱՆՈՒՆՆԵՐ , ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Աբաս , Անանիա Մոկացի , Աշոտ

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ                     X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ                     X ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ XI ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ
Скачать файл