Կոտորակագծային ֆունկցիա
Оценка 4.9

Կոտորակագծային ֆունկցիա

Оценка 4.9
docx
10.05.2020
Կոտորակագծային ֆունկցիա
Կոտորակագծային ֆունկցիա.docx

Կոտորակագծային ֆունկցիա

 

     Կոտորակագծային կոչվում է y=(ax+b)/(cx+d) ֆունկցիան, որտեղ  a-ն, b-ն, c-ն, d-ն իրական թվեր են:

    Համարենք, որ c≠0  և  adbc, քանի որ c=0 դեպքում ստանում ենք գծային ֆունկցիա, իսկ ad=bc դեպքում՝ ֆունկցիան հաստատուն է իր որոշման տիրույթում՝ x≠−d/c:

    Պարզագույն կոտորակագծային ֆունկցիան մեզ ծանոթ y=1/x ֆունկցիան է, որի գրաֆիկը հիպերբոլ է:

 

Հիշենք y=1/x ֆունկցիայի հատկությունները:

1. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը D=(−∞;0)(0;+∞) բազմությունն է:

2. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը E(y)=(−∞;0)(0;+∞) բազմությունն է:

3. Եթե x>0, ապա y>0: Եթե x<0, ապա y<0:

4. Ֆունկցիան նվազում է (−∞;0) և (0;+∞) միջակայքերի վրա:

5. Ֆունկցիան ոչ վերևից, ոչ էլ ներքևից սահմանափակ չէ:

6. Ֆունկցիան չունի ոչ մեծագույն, ոչ էլ փոքրագույն արժեքներ:

7. Ֆունկցիան անընդհատ է (−∞;0) և (0;+∞) միջակայքերում, իսկ x=0 կետում խզվում է:

 


 

D =(−∞;0) ∪ (0;+∞) բազմությունն է : 2

D =(−∞;0) ∪ (0;+∞) բազմությունն է : 2